Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3555100000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
373213421055101492255085945218415455094047235530584896057059
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
212412282524974268104630227331367463140729421420663624434939
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232902548321675254762580623392236782379721354279442313026771
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
227001734321205224472444228696215281986321037205642160222957
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
164732152018980178611941021491172551729819129231262191918257
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145481252112245129121353513262142621084016362136251574112175
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1277386208782824010658861783117502848010413110499542
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000203343697976857576
 1. Ostatnio dodane lub zmodyfikowane strony:
  Wyświetleń: 221282
 2. Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 127859
 3. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 66482
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 62265
 5. Nabory pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 33144
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 32271
 7. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 25614
 8. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 23478
 9. Rada Miejska
  Wyświetleń: 23426
 10. Bieżące informacje publiczne 2011 - 2016
  Wyświetleń: 22699
 11. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 22465
 12. Dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 17467
 13. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 16821
 14. Akty Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 16163
 15. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 12217
 16. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 12184
 17. Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki
  Wyświetleń: 11055
 18. Jednostki pomocnicze - sołectwa
  Wyświetleń: 10629
 19. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 10387
 20. Podstawowe dane
  Wyświetleń: 10311
 21. Burmistrz
  Wyświetleń: 9989
 22. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 9981
 23. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 9924
 24. Plan pracy Rady Miejskiej i jej Komisji
  Wyświetleń: 9841
 25. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 9797
 26. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9743
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9703
 28. Nabór członka komisji konkursowej
  Wyświetleń: 9529
 29. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 9517
 30. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9242
 31. Bieżące informacje publiczne 2017 - 2018
  Wyświetleń: 9231
 32. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8836
 33. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 8814
 34. Protokoły z posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 8646
 35. Projekty uchwał, planowane posiedzenia
  Wyświetleń: 8616
 36. Statut gminy
  Wyświetleń: 8598
 37. Plany i programy ochrony środowiska
  Wyświetleń: 8564
 38. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 8553
 39. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 8395
 40. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 8322
 41. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 8285
 42. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 7969
 43. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7834
 44. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7735
 45. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 7662
 46. Zasady i tryb działania władzy publicznej
  Wyświetleń: 7512
 47. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 7484
 48. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 7363
 49. Informacje o stanie gminy 2011-2016
  Wyświetleń: 7224
 50. Plany i programy
  Wyświetleń: 7108
 51. Zapytania o cenę
  Wyświetleń: 7021
 52. WYBORY
  Wyświetleń: 6945
 53. Oświadczenia dodatkowe
  Wyświetleń: 6873
 54. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 6798
 55. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 6256
 56. Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Promocji
  Wyświetleń: 6055
 57. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Wyświetleń: 5971
 58. Badanie uchwał
  Wyświetleń: 5848
 59. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 5707
 60. Zarządzenia Burmistrza 2014
  Wyświetleń: 5558
 61. MłODOCIANI PRACOWNICY
  Wyświetleń: 5544
 62. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 2.800.000,00 zł
  Wyświetleń: 5440
 63. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 5409
 64. Bieżące informacje publiczne
  Wyświetleń: 5336
 65. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowej, stanowiąca własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 5331
 66. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 5322
 67. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 5312
 68. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 5312
 69. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 5311
 70. Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 5309
 71. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 5170
 72. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.490.000,00 zł
  Wyświetleń: 5120
 73. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4998
 74. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 4992
 75. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 4971
 76. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza
  Wyświetleń: 4963
 77. Zarządzenia Burmistrza 2013
  Wyświetleń: 4875
 78. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 4872
 79. Nabór na stanowisko urzędnicze związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4865
 80. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 4862
 81. Radcy prawni
  Wyświetleń: 4826
 82. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 4718
 83. Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku
  Wyświetleń: 4691
 84. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 4680
 85. Konkurs na stanowisko Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4679
 86. Uchwały Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 4657
 87. Samodzielne stanowisko ds. BHP
  Wyświetleń: 4623
 88. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 4532
 89. Akty Prawa Miejscowego 2006 rok
  Wyświetleń: 4505
 90. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 4498
 91. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2017
  Wyświetleń: 4492
 92. Informacje o dotacjach udzielonych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 4471
 93. FINANSE I PODATKI
  Wyświetleń: 4412
 94. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 4400
 95. Zarządzenia Burmistrza 2011
  Wyświetleń: 4381
 96. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 4352
 97. Budżet i jego realizacja 2011
  Wyświetleń: 4340
 98. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 4331
 99. Referendum 2015
  Wyświetleń: 4283
 100. Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 4275
 101. Uchwały Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 4252
 102. Samodzielne stanowisko ds. budownictwa
  Wyświetleń: 4227
 103. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 390/134 Rzędowice.
  Wyświetleń: 4210
 104. BUDOWNICTWO
  Wyświetleń: 4187
 105. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 4185
 106. SKARBNIK
  Wyświetleń: 4100
 107. Oferta na realizację zadania publicznego - VIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 4098
 108. Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 4061
 109. Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 4042
 110. Zarządzenia Burmistrza 2015
  Wyświetleń: 3984
 111. Zarządzenia Burmistrza 2012
  Wyświetleń: 3963
 112. Referat Organizacyjno-Samorządowy
  Wyświetleń: 3961
 113. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3957
 114. Akty Prawa Miejscowego 1996 rok
  Wyświetleń: 3945
 115. GOSPODARKA KOMUNALNA I GOSPODARKA GRUNTAMI
  Wyświetleń: 3933
 116. Akty Prawa Miejscowego 2008 rok
  Wyświetleń: 3913
 117. Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 3899
 118. Uchwały Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 3894
 119. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3881
 120. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
  Wyświetleń: 3858
 121. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 3850
 122. Wybory ławników
  Wyświetleń: 3844
 123. Informacje o stanie gminy
  Wyświetleń: 3743
 124. Uchwały Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 3732
 125. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowości Gosławice na działce o nr 50/1 k.m. 1
  Wyświetleń: 3728
 126. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 899/81 Pietraszów
  Wyświetleń: 3716
 127. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3703
 128. Samodzielne stanowisko informatyka
  Wyświetleń: 3665
 129. Oferta - wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej - rozwój kultury i dziedzictwa narodowego - Zakup instrumentu muzycznego - tuba
  Wyświetleń: 3660
 130. Uchwały Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 3659
 131. Okresowa ocena jakości wody
  Wyświetleń: 3653
 132. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 3649
 133. Samodzielne stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 3631
 134. ZASTĘPCA BURMISTRZA
  Wyświetleń: 3621
 135. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3616
 136. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 3602
 137. Protokoły z posiedzeń Komisji 2011
  Wyświetleń: 3587
 138. Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu opał 2011-2012
  Wyświetleń: 3576
 139. Akty Prawa Miejscowego 1995 rok
  Wyświetleń: 3564
 140. Samodzielne stanowisko ds. handlu
  Wyświetleń: 3562
 141. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej
  Wyświetleń: 3531
 142. Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu - Zwiększenie możliwośći retencji oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - zbiornik Liszczok
  Wyświetleń: 3517
 143. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3507
 144. Akty Prawa Miejscowego 2005 rok
  Wyświetleń: 3477
 145. Akty Prawa Miejscowego 2002 rok
  Wyświetleń: 3456
 146. SEKRETARZ
  Wyświetleń: 3446
 147. HANDEL I USŁUGI
  Wyświetleń: 3442
 148. BURMISTRZ
  Wyświetleń: 3432
 149. Zarządzenia Burmistrza 2010
  Wyświetleń: 3431
 150. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 3418
 151. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego JZS JELCZ 005 GSBA 2,5/16
  Wyświetleń: 3387
 152. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 3380
 153. Akty Prawa Miejscowego 2012 rok
  Wyświetleń: 3363
 154. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 3361
 155. Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku
  Wyświetleń: 3346
 156. Zarządzenia Burmistrza 2016
  Wyświetleń: 3343
 157. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza
  Wyświetleń: 3340
 158. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 3294
 159. Budowa linii sortowniczej, hal i wiat wraz z infrastrukturą w celu produkcji paliw alternatywnych stałych.
  Wyświetleń: 3290
 160. Akty Prawa Miejscowego 1997 rok
  Wyświetleń: 3270
 161. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 3244
 162. Nabór na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3226
 163. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 3211
 164. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 3207
 165. Uchwały Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 3202
 166. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3194
 167. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów.
  Wyświetleń: 3191
 168. ROLNICTWO I LEŚNICTWO
  Wyświetleń: 3183
 169. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3151
 170. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa drogi oraz budowa z przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Warłów i Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 3143
 171. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 3126
 172. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3110
 173. Akty Prawa Miejscowego 2013 rok
  Wyświetleń: 3043
 174. Petycje
  Wyświetleń: 3042
 175. Uchwały Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 3002
 176. Akty Prawa Miejscowego 2007 rok
  Wyświetleń: 2995
 177. Działalność nadzorcza
  Wyświetleń: 2982
 178. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 2968
 179. Budżet i jego realizacja 2014
  Wyświetleń: 2938
 180. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 2928
 181. Akty Prawa Miejscowego 2009 rok
  Wyświetleń: 2900
 182. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach.
  Wyświetleń: 2900
 183. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2895
 184. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 2890
 185. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 2889
 186. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 2881
 187. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 2873
 188. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 2862
 189. Akty Prawa Miejscowego 2010 rok
  Wyświetleń: 2860
 190. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rządowy program „Radosna szkoła” - utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 2860
 191. Zarządzenia Burmistrza 2017
  Wyświetleń: 2853
 192. Budżet i jego realizacja 2012
  Wyświetleń: 2839
 193. Protokoły z posiedzeń Komisji 2012
  Wyświetleń: 2835
 194. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2833
 195. Akty Prawa Miejscowego 2011 rok
  Wyświetleń: 2826
 196. Utworzenie hodowli norek o wielkości 147 DJP w miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 2818
 197. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 2816
 198. Budowa w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów - Gmina Dobrodzień parku elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 12 MW, składającej się z czterech turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, maksymalnej ich wysokości 190 m n.p.t.
  Wyświetleń: 2806
 199. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 2794
 200. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 42 położonej w obrębie 0076 w miejscowości Warłów, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2786
 201. Protokoły z posiedzeń Komisji 2013
  Wyświetleń: 2779
 202. Budowa usługowego warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 2761
 203. Budżet i jego realizacja 2013
  Wyświetleń: 2744
 204. Budowa sześciu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów
  Wyświetleń: 2731
 205. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2715
 206. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 2.130.000,00 zł.
  Wyświetleń: 2684
 207. Protokoły z posiedzeń Komisji 2014
  Wyświetleń: 2667
 208. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2658
 209. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2655
 210. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2635
 211. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 (obręb 0076) w obrębie Warłów, Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2620
 212. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 2618
 213. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 2617
 214. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2582
 215. Badanie uchwał 2012
  Wyświetleń: 2575
 216. Częściowa przebudowa obory istniejącej z rozbudową
  Wyświetleń: 2574
 217. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów
  Wyświetleń: 2556
 218. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 2554
 219. Akty Prawa Miejscowego 2003 rok
  Wyświetleń: 2551
 220. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2546
 221. Akty Prawa Miejscowego 1998 rok
  Wyświetleń: 2530
 222. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2017
  Wyświetleń: 2529
 223. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 2527
 224. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 2513
 225. Programy rządowe
  Wyświetleń: 2509
 226. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2506
 227. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 2499
 228. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 2481
 229. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 2476
 230. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2464
 231. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 2459
 232. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2444
 233. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2432
 234. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 2428
 235. Akty Prawa Miejscowego 2004 rok
  Wyświetleń: 2426
 236. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ligota Dobrodzieńska
  Wyświetleń: 2419
 237. Zarządzenia Burmistrza 2018
  Wyświetleń: 2418
 238. Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 2408
 239. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 2408
 240. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień
  Wyświetleń: 2403
 241. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2401
 242. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 2401
 243. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 2393
 244. Budżet i jego realizacja 2015
  Wyświetleń: 2389
 245. Akty Prawa Miejscowego 2000 rok
  Wyświetleń: 2367
 246. Akty Prawa Miejscowego 2001 rok
  Wyświetleń: 2364
 247. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2364
 248. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2357
 249. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 2317
 250. Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża ,,Głowczyce"
  Wyświetleń: 2317
 251. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2315
 252. Akty Prawa Miejscowego 1999 rok
  Wyświetleń: 2303
 253. Akty Prawa Miejscowego 2014 rok
  Wyświetleń: 2296
 254. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 2294
 255. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 2288
 256. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2281
 257. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2281
 258. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 2267
 259. Akty Prawa Miejscowego 1994 rok
  Wyświetleń: 2266
 260. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 2247
 261. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor w referacie finansowo-budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2230
 262. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2222
 263. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach
  Wyświetleń: 2221
 264. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 2218
 265. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Pludry - Pietraszów w km 24+850 - 26+750
  Wyświetleń: 2216
 266. Protokoły z posiedzeń Komisji 2015
  Wyświetleń: 2215
 267. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 2213
 268. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój"
  Wyświetleń: 2202
 269. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2195
 270. Budowa warsztatu stolarskiego w miejswcowości Bzinica Stara
  Wyświetleń: 2192
 271. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2177
 272. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 2153
 273. Przebudowa drogi gminnej - ulica Warłowska w Makowczycach
  Wyświetleń: 2151
 274. Budowa elektrowni fotowoltaicznej OOL_01_Rzędowice
  Wyświetleń: 2148
 275. Akty Prawa Miejscowego 1990 rok
  Wyświetleń: 2142
 276. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2140
 277. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2120
 278. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 2119
 279. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 2112
 280. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 2100
 281. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 2092
 282. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2080
 283. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2074
 284. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2072
 285. Akty Prawa Miejscowego 1993 rok
  Wyświetleń: 2061
 286. Akty Prawa Miejscowego 1992 rok
  Wyświetleń: 2058
 287. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 2055
 288. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2054
 289. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2052
 290. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2033
 291. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 2031
 292. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 2029
 293. Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 2023
 294. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych - TSKN
  Wyświetleń: 2018
 295. Informacje o stanie gminy 2017-2018
  Wyświetleń: 2009
 296. Protokoły z posiedzeń Komisji 2016
  Wyświetleń: 1996
 297. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 1988
 298. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 1987
 299. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 1978
 300. Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 15+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1977
 301. Budżet i jego realizacja 2016
  Wyświetleń: 1965
 302. Oferta na realizację zadania publicznego - zorganizowanie integracyjnego spotkania opłatkowego
  Wyświetleń: 1960
 303. Akty Prawa Miejscowego 1991 rok
  Wyświetleń: 1953
 304. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 1938
 305. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1934
 306. Zarządzenia zastępcze Wojewody
  Wyświetleń: 1927
 307. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 1919
 308. Budowa budynku usługowego do montażu mebli z kotłownią na paliwo stałe na działce nr 857/248 położonej w obrębie Gosławice
  Wyświetleń: 1918
 309. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2016
  Wyświetleń: 1914
 310. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 1891
 311. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1862
 312. Oferta na realizację zadania publicznego - X Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 1843
 313. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1842
 314. Oferta na realizację zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1837
 315. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 1830
 316. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2017
  Wyświetleń: 1824
 317. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej
  Wyświetleń: 1819
 318. Wykorzystanie istniejącej hali magazynowej do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 1803
 319. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 1787
 320. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień.
  Wyświetleń: 1785
 321. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1784
 322. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1778
 323. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1766
 324. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1758
 325. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Wyświetleń: 1735
 326. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1732
 327. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 1729
 328. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1722
 329. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1720
 330. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 1718
 331. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 1711
 332. Protokoły z posiedzeń Komisji 2017
  Wyświetleń: 1696
 333. Akty Prawa Miejscowego 2015 rok
  Wyświetleń: 1693
 334. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1684
 335. Akty Prawa Miejscowego 2016 rok
  Wyświetleń: 1678
 336. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1668
 337. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2300 kW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowośći Gosławice na działce 42 k.m 151
  Wyświetleń: 1666
 338. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1660
 339. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 1656
 340. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 75 w obrębie 0024 w mieście Dobrodzień
  Wyświetleń: 1645
 341. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1622
 342. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 1620
 343. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1617
 344. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1608
 345. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2014-2017 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1606
 346. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1587
 347. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1583
 348. Budżet i jego realizacja 2018
  Wyświetleń: 1569
 349. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1567
 350. Skup i sprzedaż hurtowa odpadów i złomu oraz zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne określonych w RMŚ w sprawie katalogu odpadów
  Wyświetleń: 1564
 351. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 1563
 352. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1555
 353. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 1553
 354. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1546
 355. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 1530
 356. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 1529
 357. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1500
 358. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1495
 359. Budżet i jego realizacja 2017
  Wyświetleń: 1492
 360. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1490
 361. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1486
 362. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 1486
 363. Odkrywkowa eksploatacja kopaliny pospolitej piasków czwartorzędowych ze złoża Myślina IX o powierzchni obszaru górniczego 1,89 ha
  Wyświetleń: 1480
 364. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1478
 365. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 1477
 366. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2011 - 2015
  Wyświetleń: 1477
 367. Oferta na realizację zadania publicznego - XII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2015
  Wyświetleń: 1474
 368. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1471
 369. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 1456
 370. Budowa hybrydowej instalacji zgazowującej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry przy ul. Wyzwolenia 18
  Wyświetleń: 1444
 371. Oferta na realizację zadania publicznego - XI Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2014
  Wyświetleń: 1416
 372. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 1414
 373. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 1414
 374. Budowa fermy chowu drobiu w miejscowości Główczyce gmina Dobrodzień w województwie opolskim
  Wyświetleń: 1409
 375. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1368
 376. Informacje o odpadach
  Wyświetleń: 1355
 377. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 1354
 378. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1344
 379. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 1342
 380. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punkt zbierania złomu w Dobrodzieniu przy ul. Parkowej 6
  Wyświetleń: 1336
 381. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 obręb 0076 Warłów
  Wyświetleń: 1333
 382. Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Dobrodzień przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 1329
 383. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1323
 384. Akty Prawa Miejscowego 2017 rok
  Wyświetleń: 1321
 385. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1308
 386. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 1308
 387. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1291
 388. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1279
 389. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - usprawnienie i rehabilitacja chorego w domu
  Wyświetleń: 1268
 390. Oferta na realizacje zadania publicznego
  Wyświetleń: 1263
 391. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. eksploatacji i utrzymania infrastruktury komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1258
 392. Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 1248
 393. Przebudowa drogi gminnej nr 102970 O Główczyce - Wystrzyca ul. Wystrzycka bez włączenia do pasa drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 1238
 394. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 1222
 395. Budżet i jego realizacja 2019
  Wyświetleń: 1195
 396. Ogłoszenie o wyniku postępowania - wykonanie i dostawa urn wyborczych
  Wyświetleń: 1181
 397. Oferta na realizację zadania publicznego - XIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2016
  Wyświetleń: 1177
 398. Budowa stolarni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Błachowie
  Wyświetleń: 1163
 399. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień – VII nabór
  Wyświetleń: 1140
 400. Przepisy prawne regulujące działalność lobbingową
  Wyświetleń: 1135
 401. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1132
 402. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1131
 403. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 1129
 404. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1118
 405. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 1110
 406. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1107
 407. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1096
 408. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1089
 409. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2018
  Wyświetleń: 1076
 410. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1075
 411. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł
  Wyświetleń: 1071
 412. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień
  Wyświetleń: 1041
 413. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 1033
 414. Stacja Demontażu Pojazdów w miejscowości Rzędowice
  Wyświetleń: 1024
 415. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 1023
 416. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1015
 417. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 981
 418. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł
  Wyświetleń: 930
 419. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 924
 420. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2018
  Wyświetleń: 913
 421. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 2 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 911
 422. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 899
 423. Badanie uchwał 2017
  Wyświetleń: 883
 424. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 883
 425. Ogłoszenie o wyniku postępowania -Unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 881
 426. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 869
 427. OBRONA CYWILNA, SPRAWY OBRONNE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  Wyświetleń: 867
 428. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 820
 429. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 813
 430. Oferta na realizację zadania publicznego - XIV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2017
  Wyświetleń: 803
 431. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 1 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 800
 432. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 793
 433. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 788
 434. Budowa ronda turbinowego na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 18+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 784
 435. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 742
 436. Protokoły z posiedzeń Komisji 2018
  Wyświetleń: 735
 437. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 2.800.000,00 zł
  Wyświetleń: 729
 438. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 729
 439. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 720
 440. Program Ochrony Środowiska dla Gminy dobrodzień na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 665
 441. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach
  Wyświetleń: 595
 442. Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 572
 443. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 561
 444. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień
  Wyświetleń: 543
 445. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 542
 446. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 530
 447. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 518
 448. Konkurs na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektora Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 462
 449. Akty Prawa Miejscowego 2018 rok
  Wyświetleń: 461
 450. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 454
 451. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - XV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2018
  Wyświetleń: 402
 452. Zapytanie oferowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania ,,Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowosci Rędzina"
  Wyświetleń: 395
 453. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 361
 454. Interpelacje - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 348
 455. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień w roku 2018r.
  Wyświetleń: 348
 456. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 344
 457. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 338
 458. Ogłoszenie o wyniku postępowania- zapytanie oferowe
  Wyświetleń: 313
 459. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 312
 460. Budowa zbiornika małej retencji Świerkle 2 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-8 przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 809h, Leśnictwo Świerkle na nieruchomości nr 2244 z mapy 9, obręb Żedowice oraz nr 142/33 z mapy 8, obręb Pludry.
  Wyświetleń: 276
 461. Interpelacje
  Wyświetleń: 248
 462. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2018
  Wyświetleń: 240
 463. Badanie uchwał 2018
  Wyświetleń: 218
 464. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień IV" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dobrodzień, na działce o nr ew. 2404 (obręb 0024) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 171
 465. Zapytanie oferowe na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 163
 466. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień I" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szemrowice, na działce o nr ew. 117 (obręb 0066) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 129
 467. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień III" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dobrodzień, na działce o nr ew. 3014 (obręb 0024) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 126
 468. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień II" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Ligota Dobrodzieńska, na działce o nr ew. 46 (obręb 0015) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 117
 469. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 4" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 33 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 112
 470. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie i obsługa długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.490.000,00 zł
  Wyświetleń: 109
 471. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami w referacie Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 103
 472. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 514/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 99
 473. Zarządzenia Burmistrza 2019
  Wyświetleń: 95
 474. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 504/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 89
 475. Budowa farmy fotowoltaicznej do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 67/34 położonej w obrębie 0015 Ligota Dobrodzieńska, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 85
 476. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 3" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 33 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 84
 477. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2019
  Wyświetleń: 76
 478. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 1" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 509/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 75
 479. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 2" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 509/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 74
 480. Informacje radnych o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 68
 481. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2019
  Wyświetleń: 59
Metryczka
 • wytworzono:
  12-08-2011
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  12-08-2011 14:40
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 9703
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×