Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2124122825249742681046302273313674631407294211399800
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232902548321675254762580623392236782379721354279442313026771
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
227001734321205224472444228696215281986321037205642160222957
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
164732152018980178611941021491172551729819129231262191918257
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145481252112245129121353513262142621084016362136251574112175
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1277386208782824010658861783117502848010413110499542
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000203343697976857576
 1. Ostatnio dodane lub zmodyfikowane strony:
  Wyświetleń: 161161
 2. Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 87316
 3. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 46848
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 45930
 5. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 23948
 6. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 21146
 7. Bieżące informacje publiczne 2011 - 2016
  Wyświetleń: 19839
 8. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 18602
 9. Rada Miejska
  Wyświetleń: 18494
 10. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 12814
 11. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 12653
 12. Dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 12284
 13. Akty Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 9938
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9658
 15. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 9575
 16. Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki
  Wyświetleń: 9067
 17. Jednostki pomocnicze - sołectwa
  Wyświetleń: 8505
 18. Podstawowe dane
  Wyświetleń: 8336
 19. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 8258
 20. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 8062
 21. Plan pracy Rady Miejskiej i jej Komisji
  Wyświetleń: 8029
 22. Burmistrz
  Wyświetleń: 7843
 23. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 7779
 24. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7181
 25. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 7018
 26. Protokoły z posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 6957
 27. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 6846
 28. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 6826
 29. Projekty uchwał, planowane posiedzenia
  Wyświetleń: 6802
 30. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 6754
 31. Nabór członka komisji konkursowej
  Wyświetleń: 6682
 32. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6616
 33. Statut gminy
  Wyświetleń: 6562
 34. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 6497
 35. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 6483
 36. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6482
 37. WYBORY
  Wyświetleń: 6442
 38. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6221
 39. Zasady i tryb działania władzy publicznej
  Wyświetleń: 6216
 40. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 6163
 41. Informacje o stanie gminy 2011-2016
  Wyświetleń: 6082
 42. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6051
 43. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 5883
 44. Plany i programy ochrony środowiska
  Wyświetleń: 5862
 45. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5821
 46. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 5800
 47. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 5685
 48. Plany i programy
  Wyświetleń: 5586
 49. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5459
 50. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 5447
 51. Oświadczenia dodatkowe
  Wyświetleń: 5353
 52. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 4885
 53. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Wyświetleń: 4651
 54. Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Promocji
  Wyświetleń: 4467
 55. Zarządzenia Burmistrza 2014
  Wyświetleń: 4459
 56. Badanie uchwał
  Wyświetleń: 4457
 57. Nabór na stanowisko urzędnicze związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4095
 58. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 4089
 59. MłODOCIANI PRACOWNICY
  Wyświetleń: 4076
 60. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 4046
 61. Konkurs na stanowisko Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3973
 62. Zarządzenia Burmistrza 2013
  Wyświetleń: 3919
 63. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3902
 64. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 3898
 65. Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 3886
 66. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 3864
 67. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 3854
 68. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3776
 69. Radcy prawni
  Wyświetleń: 3742
 70. Uchwały Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 3673
 71. Samodzielne stanowisko ds. BHP
  Wyświetleń: 3664
 72. Budżet i jego realizacja 2011
  Wyświetleń: 3652
 73. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 3648
 74. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 3636
 75. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 3552
 76. Zarządzenia Burmistrza 2011
  Wyświetleń: 3536
 77. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 3463
 78. Uchwały Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 3422
 79. Samodzielne stanowisko ds. budownictwa
  Wyświetleń: 3385
 80. Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 3382
 81. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 3369
 82. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3356
 83. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 3355
 84. Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 3331
 85. FINANSE I PODATKI
  Wyświetleń: 3315
 86. Zapytania o cenę
  Wyświetleń: 3254
 87. Zarządzenia Burmistrza 2012
  Wyświetleń: 3214
 88. BUDOWNICTWO
  Wyświetleń: 3170
 89. Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 3161
 90. SKARBNIK
  Wyświetleń: 3161
 91. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3159
 92. Akty Prawa Miejscowego 2008 rok
  Wyświetleń: 3125
 93. Zarządzenia Burmistrza 2015
  Wyświetleń: 3103
 94. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3082
 95. Uchwały Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 3063
 96. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 899/81 Pietraszów
  Wyświetleń: 3005
 97. Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 2997
 98. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 2994
 99. Referat Organizacyjno-Samorządowy
  Wyświetleń: 2988
 100. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 2986
 101. GOSPODARKA KOMUNALNA I GOSPODARKA GRUNTAMI
  Wyświetleń: 2978
 102. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 2933
 103. Uchwały Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 2919
 104. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
  Wyświetleń: 2915
 105. Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku
  Wyświetleń: 2904
 106. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowej, stanowiąca własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2851
 107. Informacje o dotacjach udzielonych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 2832
 108. Samodzielne stanowisko informatyka
  Wyświetleń: 2825
 109. Samodzielne stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 2801
 110. Zarządzenia Burmistrza 2010
  Wyświetleń: 2794
 111. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2769
 112. Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu - Zwiększenie możliwośći retencji oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - zbiornik Liszczok
  Wyświetleń: 2749
 113. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego JZS JELCZ 005 GSBA 2,5/16
  Wyświetleń: 2739
 114. Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku
  Wyświetleń: 2734
 115. Samodzielne stanowisko ds. handlu
  Wyświetleń: 2731
 116. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 2728
 117. Protokoły z posiedzeń Komisji 2011
  Wyświetleń: 2717
 118. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 2715
 119. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej
  Wyświetleń: 2686
 120. Budowa linii sortowniczej, hal i wiat wraz z infrastrukturą w celu produkcji paliw alternatywnych stałych.
  Wyświetleń: 2684
 121. HANDEL I USŁUGI
  Wyświetleń: 2675
 122. Bieżące informacje publiczne 2017 -
  Wyświetleń: 2655
 123. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2565
 124. Akty Prawa Miejscowego 2002 rok
  Wyświetleń: 2540
 125. Bieżące informacje publiczne
  Wyświetleń: 2530
 126. Akty Prawa Miejscowego 2012 rok
  Wyświetleń: 2529
 127. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 2523
 128. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2487
 129. ROLNICTWO I LEŚNICTWO
  Wyświetleń: 2479
 130. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa drogi oraz budowa z przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Warłów i Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 2477
 131. BURMISTRZ
  Wyświetleń: 2462
 132. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów.
  Wyświetleń: 2455
 133. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 2445
 134. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 2433
 135. ZASTĘPCA BURMISTRZA
  Wyświetleń: 2430
 136. SEKRETARZ
  Wyświetleń: 2427
 137. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2399
 138. Referendum 2015
  Wyświetleń: 2359
 139. Nabór na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2356
 140. Informacje o stanie gminy
  Wyświetleń: 2351
 141. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2350
 142. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 390/134 Rzędowice.
  Wyświetleń: 2323
 143. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rządowy program „Radosna szkoła” - utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 2317
 144. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 2282
 145. Budowa w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów - Gmina Dobrodzień parku elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 12 MW, składającej się z czterech turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, maksymalnej ich wysokości 190 m n.p.t.
  Wyświetleń: 2237
 146. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach.
  Wyświetleń: 2232
 147. Budowa usługowego warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 2231
 148. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2225
 149. Akty Prawa Miejscowego 2013 rok
  Wyświetleń: 2204
 150. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 2204
 151. Protokoły z posiedzeń Komisji 2012
  Wyświetleń: 2192
 152. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 42 położonej w obrębie 0076 w miejscowości Warłów, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2181
 153. Budżet i jego realizacja 2014
  Wyświetleń: 2172
 154. Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu opał 2011-2012
  Wyświetleń: 2161
 155. Utworzenie hodowli norek o wielkości 147 DJP w miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 2156
 156. Zarządzenia Burmistrza 2016
  Wyświetleń: 2156
 157. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 2152
 158. Budżet i jego realizacja 2012
  Wyświetleń: 2148
 159. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 2144
 160. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2130
 161. Protokoły z posiedzeń Komisji 2013
  Wyświetleń: 2123
 162. Uchwały Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 2119
 163. Budżet i jego realizacja 2013
  Wyświetleń: 2114
 164. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 2106
 165. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 2103
 166. Budowa sześciu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów
  Wyświetleń: 2099
 167. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2094
 168. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 2090
 169. Częściowa przebudowa obory istniejącej z rozbudową
  Wyświetleń: 2082
 170. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2082
 171. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 2.130.000,00 zł.
  Wyświetleń: 2049
 172. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 2038
 173. Akty Prawa Miejscowego 2011 rok
  Wyświetleń: 2037
 174. Akty Prawa Miejscowego 2009 rok
  Wyświetleń: 2011
 175. Protokoły z posiedzeń Komisji 2014
  Wyświetleń: 2011
 176. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 2008
 177. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2005
 178. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 2003
 179. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień
  Wyświetleń: 1989
 180. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1985
 181. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 1956
 182. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 1954
 183. Akty Prawa Miejscowego 2010 rok
  Wyświetleń: 1939
 184. Oferta na realizację zadania publicznego - VIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 1934
 185. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 1930
 186. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 1929
 187. Okresowa ocena jakości wody
  Wyświetleń: 1917
 188. Akty Prawa Miejscowego 2006 rok
  Wyświetleń: 1914
 189. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 1910
 190. Akty Prawa Miejscowego 2007 rok
  Wyświetleń: 1891
 191. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1878
 192. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 1859
 193. Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża ,,Głowczyce"
  Wyświetleń: 1857
 194. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 1854
 195. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów
  Wyświetleń: 1852
 196. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1851
 197. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 1850
 198. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 1844
 199. Badanie uchwał 2012
  Wyświetleń: 1843
 200. Akty Prawa Miejscowego 2005 rok
  Wyświetleń: 1835
 201. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1835
 202. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 1832
 203. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1814
 204. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1811
 205. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 1797
 206. Akty Prawa Miejscowego 1997 rok
  Wyświetleń: 1787
 207. Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 1783
 208. Akty Prawa Miejscowego 2003 rok
  Wyświetleń: 1775
 209. Akty Prawa Miejscowego 1998 rok
  Wyświetleń: 1774
 210. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 1773
 211. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 1762
 212. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 1757
 213. Akty Prawa Miejscowego 2001 rok
  Wyświetleń: 1747
 214. Akty Prawa Miejscowego 2000 rok
  Wyświetleń: 1742
 215. Akty Prawa Miejscowego 1996 rok
  Wyświetleń: 1738
 216. Działalność nadzorcza
  Wyświetleń: 1734
 217. Akty Prawa Miejscowego 2004 rok
  Wyświetleń: 1732
 218. Oferta - wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej - rozwój kultury i dziedzictwa narodowego - Zakup instrumentu muzycznego - tuba
  Wyświetleń: 1730
 219. Akty Prawa Miejscowego 1995 rok
  Wyświetleń: 1728
 220. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 1727
 221. Akty Prawa Miejscowego 1999 rok
  Wyświetleń: 1718
 222. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 1710
 223. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Pludry - Pietraszów w km 24+850 - 26+750
  Wyświetleń: 1710
 224. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1706
 225. Budżet i jego realizacja 2015
  Wyświetleń: 1705
 226. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój"
  Wyświetleń: 1687
 227. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1673
 228. Akty Prawa Miejscowego 1994 rok
  Wyświetleń: 1664
 229. Budowa warsztatu stolarskiego w miejswcowości Bzinica Stara
  Wyświetleń: 1655
 230. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 1643
 231. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach
  Wyświetleń: 1636
 232. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1634
 233. Akty Prawa Miejscowego 1990 rok
  Wyświetleń: 1626
 234. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 1616
 235. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1616
 236. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 1615
 237. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1614
 238. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 1603
 239. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1599
 240. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 1596
 241. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1595
 242. Budowa elektrowni fotowoltaicznej OOL_01_Rzędowice
  Wyświetleń: 1584
 243. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1574
 244. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 1572
 245. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1550
 246. Protokoły z posiedzeń Komisji 2015
  Wyświetleń: 1542
 247. Akty Prawa Miejscowego 2014 rok
  Wyświetleń: 1539
 248. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1527
 249. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 1523
 250. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 1512
 251. Akty Prawa Miejscowego 1993 rok
  Wyświetleń: 1507
 252. Oferta na realizację zadania publicznego - zorganizowanie integracyjnego spotkania opłatkowego
  Wyświetleń: 1493
 253. Akty Prawa Miejscowego 1992 rok
  Wyświetleń: 1483
 254. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych - TSKN
  Wyświetleń: 1483
 255. Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 1473
 256. Petycje
  Wyświetleń: 1466
 257. Akty Prawa Miejscowego 1991 rok
  Wyświetleń: 1465
 258. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1458
 259. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1447
 260. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ligota Dobrodzieńska
  Wyświetleń: 1446
 261. Budowa budynku usługowego do montażu mebli z kotłownią na paliwo stałe na działce nr 857/248 położonej w obrębie Gosławice
  Wyświetleń: 1445
 262. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 1437
 263. Oferta na realizację zadania publicznego - X Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 1434
 264. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 1434
 265. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1430
 266. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1427
 267. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 1420
 268. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 1405
 269. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej
  Wyświetleń: 1393
 270. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 1393
 271. Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 15+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1376
 272. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1376
 273. Przebudowa drogi gminnej - ulica Warłowska w Makowczycach
  Wyświetleń: 1375
 274. Oferta na realizację zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1357
 275. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1346
 276. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 1339
 277. Wykorzystanie istniejącej hali magazynowej do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 1337
 278. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 1335
 279. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowości Gosławice na działce o nr 50/1 k.m. 1
  Wyświetleń: 1334
 280. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 1326
 281. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 1306
 282. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 1306
 283. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1298
 284. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1290
 285. Protokoły z posiedzeń Komisji 2016
  Wyświetleń: 1290
 286. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Wyświetleń: 1286
 287. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1285
 288. Zarządzenia zastępcze Wojewody
  Wyświetleń: 1270
 289. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1266
 290. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 1265
 291. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1250
 292. Zarządzenia Burmistrza 2017
  Wyświetleń: 1234
 293. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1232
 294. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 1222
 295. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień.
  Wyświetleń: 1211
 296. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1199
 297. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1181
 298. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2016
  Wyświetleń: 1181
 299. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 1177
 300. Budżet i jego realizacja 2016
  Wyświetleń: 1166
 301. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 75 w obrębie 0024 w mieście Dobrodzień
  Wyświetleń: 1160
 302. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1147
 303. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 1132
 304. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1093
 305. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2300 kW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowośći Gosławice na działce 42 k.m 151
  Wyświetleń: 1092
 306. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 1079
 307. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1077
 308. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2014-2017 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1075
 309. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1062
 310. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 1052
 311. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1043
 312. Skup i sprzedaż hurtowa odpadów i złomu oraz zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne określonych w RMŚ w sprawie katalogu odpadów
  Wyświetleń: 1013
 313. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1013
 314. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1002
 315. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 996
 316. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 995
 317. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 994
 318. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 992
 319. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 990
 320. Akty Prawa Miejscowego 2015 rok
  Wyświetleń: 979
 321. Programy rządowe
  Wyświetleń: 978
 322. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 961
 323. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 960
 324. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 959
 325. Oferta na realizację zadania publicznego - XI Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2014
  Wyświetleń: 947
 326. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 946
 327. Oferta na realizację zadania publicznego - XII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2015
  Wyświetleń: 933
 328. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 924
 329. Akty Prawa Miejscowego 2016 rok
  Wyświetleń: 923
 330. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 921
 331. Uchwały Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 917
 332. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 903
 333. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 886
 334. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 859
 335. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 851
 336. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 818
 337. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 789
 338. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 782
 339. Oferta na realizacje zadania publicznego
  Wyświetleń: 781
 340. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2011 - 2015
  Wyświetleń: 772
 341. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 obręb 0076 Warłów
  Wyświetleń: 755
 342. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 754
 343. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 742
 344. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2017
  Wyświetleń: 715
 345. Budowa hybrydowej instalacji zgazowującej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry przy ul. Wyzwolenia 18
  Wyświetleń: 695
 346. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 688
 347. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - usprawnienie i rehabilitacja chorego w domu
  Wyświetleń: 681
 348. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 679
 349. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 670
 350. Oferta na realizację zadania publicznego - XIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2016
  Wyświetleń: 604
 351. Przebudowa drogi gminnej nr 102970 O Główczyce - Wystrzyca ul. Wystrzycka bez włączenia do pasa drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 597
 352. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punkt zbierania złomu w Dobrodzieniu przy ul. Parkowej 6
  Wyświetleń: 554
 353. Protokoły z posiedzeń Komisji 2017
  Wyświetleń: 553
 354. Ogłoszenie o wyniku postępowania - wykonanie i dostawa urn wyborczych
  Wyświetleń: 535
 355. Budżet i jego realizacja 2017
  Wyświetleń: 518
 356. Budowa ronda turbinowego na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 18+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 507
 357. Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Dobrodzień przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 506
 358. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 483
 359. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień – VII nabór
  Wyświetleń: 475
 360. Przepisy prawne regulujące działalność lobbingową
  Wyświetleń: 436
 361. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 422
 362. Budowa stolarni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Błachowie
  Wyświetleń: 404
 363. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 399
 364. Akty Prawa Miejscowego 2017 rok
  Wyświetleń: 393
 365. Informacje o stanie gminy 2017
  Wyświetleń: 386
 366. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 384
 367. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 380
 368. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 380
 369. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 353
 370. OBRONA CYWILNA, SPRAWY OBRONNE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  Wyświetleń: 345
 371. Odkrywkowa eksploatacja kopaliny pospolitej piasków czwartorzędowych ze złoża Myślina IX o powierzchni obszaru górniczego 1,89 ha
  Wyświetleń: 345
 372. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 335
 373. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 335
 374. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 257
 375. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 257
 376. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 254
 377. Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 239
 378. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 2 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 234
 379. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 233
 380. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 229
 381. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 225
 382. Stacja Demontażu Pojazdów w miejscowości Rzędowice
  Wyświetleń: 224
 383. Badanie uchwał 2017
  Wyświetleń: 218
 384. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 198
 385. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 1 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 180
 386. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 179
 387. Ogłoszenie o wyniku postępowania -Unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 178
 388. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 173
 389. Oferta na realizację zadania publicznego - XIV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2017
  Wyświetleń: 162
 390. Program Ochrony Środowiska dla Gminy dobrodzień na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 99
 391. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 81
 392. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2017
  Wyświetleń: 64
 393. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 56
 394. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 45
 395. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 38
 396. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 26
Metryczka
 • wytworzono:
  12-08-2011
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  12-08-2011 14:40
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 6616
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×