Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
373213421033732000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
212412282524974268104630227331367463140729421420663624434939
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232902548321675254762580623392236782379721354279442313026771
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
227001734321205224472444228696215281986321037205642160222957
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
164732152018980178611941021491172551729819129231262191918257
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145481252112245129121353513262142621084016362136251574112175
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1277386208782824010658861783117502848010413110499542
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000203343697976857576
 1. Ostatnio dodane lub zmodyfikowane strony:
  Wyświetleń: 179229
 2. Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 97863
 3. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 52187
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 51435
 5. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 25793
 6. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 22541
 7. Bieżące informacje publiczne 2011 - 2016
  Wyświetleń: 21101
 8. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 20119
 9. Rada Miejska
  Wyświetleń: 19875
 10. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 15793
 11. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 13980
 12. Dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 13666
 13. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 13145
 14. Akty Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 11837
 15. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 10469
 16. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 10378
 17. Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki
  Wyświetleń: 9717
 18. Jednostki pomocnicze - sołectwa
  Wyświetleń: 9241
 19. Podstawowe dane
  Wyświetleń: 8969
 20. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 8817
 21. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 8773
 22. Plan pracy Rady Miejskiej i jej Komisji
  Wyświetleń: 8658
 23. Burmistrz
  Wyświetleń: 8477
 24. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 8353
 25. Nabór członka komisji konkursowej
  Wyświetleń: 8315
 26. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7852
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7716
 28. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 7604
 29. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 7585
 30. Protokoły z posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 7465
 31. Plany i programy ochrony środowiska
  Wyświetleń: 7464
 32. Projekty uchwał, planowane posiedzenia
  Wyświetleń: 7454
 33. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 7397
 34. Statut gminy
  Wyświetleń: 7289
 35. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 7287
 36. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 7181
 37. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 6990
 38. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6922
 39. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 6804
 40. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6666
 41. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6646
 42. Zasady i tryb działania władzy publicznej
  Wyświetleń: 6624
 43. WYBORY
  Wyświetleń: 6574
 44. Informacje o stanie gminy 2011-2016
  Wyświetleń: 6508
 45. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6484
 46. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6399
 47. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 6393
 48. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 6212
 49. Plany i programy
  Wyświetleń: 6113
 50. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5979
 51. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 5880
 52. Oświadczenia dodatkowe
  Wyświetleń: 5798
 53. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 5304
 54. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Wyświetleń: 5063
 55. Badanie uchwał
  Wyświetleń: 4939
 56. Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Promocji
  Wyświetleń: 4931
 57. Zarządzenia Burmistrza 2014
  Wyświetleń: 4867
 58. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 4560
 59. MłODOCIANI PRACOWNICY
  Wyświetleń: 4535
 60. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 4478
 61. Nabór na stanowisko urzędnicze związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4398
 62. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 4394
 63. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 4343
 64. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 4343
 65. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4328
 66. Zarządzenia Burmistrza 2013
  Wyświetleń: 4275
 67. Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 4261
 68. Konkurs na stanowisko Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4234
 69. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4204
 70. Zapytania o cenę
  Wyświetleń: 4144
 71. Radcy prawni
  Wyświetleń: 4080
 72. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 4073
 73. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 4072
 74. Akty Prawa Miejscowego 2006 rok
  Wyświetleń: 4043
 75. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 4028
 76. Uchwały Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 4022
 77. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 3997
 78. Samodzielne stanowisko ds. BHP
  Wyświetleń: 3944
 79. Budżet i jego realizacja 2011
  Wyświetleń: 3876
 80. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 3845
 81. Zarządzenia Burmistrza 2011
  Wyświetleń: 3792
 82. Bieżące informacje publiczne
  Wyświetleń: 3749
 83. Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 3731
 84. Samodzielne stanowisko ds. budownictwa
  Wyświetleń: 3727
 85. FINANSE I PODATKI
  Wyświetleń: 3722
 86. Uchwały Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 3709
 87. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 3686
 88. Bieżące informacje publiczne 2017 - 2018
  Wyświetleń: 3630
 89. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3583
 90. Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 3540
 91. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 3537
 92. Zarządzenia Burmistrza 2012
  Wyświetleń: 3491
 93. BUDOWNICTWO
  Wyświetleń: 3461
 94. Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 3449
 95. SKARBNIK
  Wyświetleń: 3439
 96. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3430
 97. Zarządzenia Burmistrza 2015
  Wyświetleń: 3409
 98. Akty Prawa Miejscowego 2008 rok
  Wyświetleń: 3401
 99. Informacje o dotacjach udzielonych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 3345
 100. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 3310
 101. GOSPODARKA KOMUNALNA I GOSPODARKA GRUNTAMI
  Wyświetleń: 3286
 102. Referat Organizacyjno-Samorządowy
  Wyświetleń: 3284
 103. Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 3276
 104. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3271
 105. Uchwały Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 3270
 106. Uchwały Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 3244
 107. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 3240
 108. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 3231
 109. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 899/81 Pietraszów
  Wyświetleń: 3214
 110. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
  Wyświetleń: 3194
 111. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 3129
 112. Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku
  Wyświetleń: 3126
 113. Samodzielne stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 3068
 114. Akty Prawa Miejscowego 2005 rok
  Wyświetleń: 3066
 115. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowej, stanowiąca własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3066
 116. Samodzielne stanowisko informatyka
  Wyświetleń: 3065
 117. Protokoły z posiedzeń Komisji 2011
  Wyświetleń: 3046
 118. Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu - Zwiększenie możliwośći retencji oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - zbiornik Liszczok
  Wyświetleń: 3036
 119. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2998
 120. Zarządzenia Burmistrza 2010
  Wyświetleń: 2998
 121. Samodzielne stanowisko ds. handlu
  Wyświetleń: 2980
 122. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego JZS JELCZ 005 GSBA 2,5/16
  Wyświetleń: 2979
 123. Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku
  Wyświetleń: 2950
 124. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2938
 125. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej
  Wyświetleń: 2933
 126. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 2922
 127. HANDEL I USŁUGI
  Wyświetleń: 2915
 128. Budowa linii sortowniczej, hal i wiat wraz z infrastrukturą w celu produkcji paliw alternatywnych stałych.
  Wyświetleń: 2907
 129. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 2894
 130. Akty Prawa Miejscowego 2002 rok
  Wyświetleń: 2883
 131. Akty Prawa Miejscowego 2012 rok
  Wyświetleń: 2857
 132. Informacje o stanie gminy
  Wyświetleń: 2838
 133. Referendum 2015
  Wyświetleń: 2801
 134. SEKRETARZ
  Wyświetleń: 2742
 135. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 2731
 136. BURMISTRZ
  Wyświetleń: 2709
 137. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa drogi oraz budowa z przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Warłów i Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 2709
 138. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów.
  Wyświetleń: 2702
 139. ZASTĘPCA BURMISTRZA
  Wyświetleń: 2701
 140. Nabór na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2688
 141. ROLNICTWO I LEŚNICTWO
  Wyświetleń: 2683
 142. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 2651
 143. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2618
 144. Zarządzenia Burmistrza 2016
  Wyświetleń: 2588
 145. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 2557
 146. Akty Prawa Miejscowego 2007 rok
  Wyświetleń: 2537
 147. Okresowa ocena jakości wody
  Wyświetleń: 2529
 148. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2502
 149. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 390/134 Rzędowice.
  Wyświetleń: 2497
 150. Uchwały Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 2493
 151. Akty Prawa Miejscowego 2013 rok
  Wyświetleń: 2489
 152. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 2488
 153. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach.
  Wyświetleń: 2476
 154. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rządowy program „Radosna szkoła” - utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 2476
 155. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 2464
 156. Protokoły z posiedzeń Komisji 2012
  Wyświetleń: 2463
 157. Budowa w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów - Gmina Dobrodzień parku elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 12 MW, składającej się z czterech turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, maksymalnej ich wysokości 190 m n.p.t.
  Wyświetleń: 2436
 158. Budżet i jego realizacja 2014
  Wyświetleń: 2436
 159. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2419
 160. Budowa usługowego warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 2410
 161. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 42 położonej w obrębie 0076 w miejscowości Warłów, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2400
 162. Akty Prawa Miejscowego 2009 rok
  Wyświetleń: 2397
 163. Utworzenie hodowli norek o wielkości 147 DJP w miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 2385
 164. Budżet i jego realizacja 2012
  Wyświetleń: 2383
 165. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 2364
 166. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 2363
 167. Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu opał 2011-2012
  Wyświetleń: 2352
 168. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 2352
 169. Protokoły z posiedzeń Komisji 2013
  Wyświetleń: 2340
 170. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 2339
 171. Budżet i jego realizacja 2013
  Wyświetleń: 2322
 172. Budowa sześciu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów
  Wyświetleń: 2319
 173. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 2308
 174. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2293
 175. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2292
 176. Akty Prawa Miejscowego 2011 rok
  Wyświetleń: 2291
 177. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2287
 178. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 2.130.000,00 zł.
  Wyświetleń: 2274
 179. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 2272
 180. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2270
 181. Częściowa przebudowa obory istniejącej z rozbudową
  Wyświetleń: 2260
 182. Akty Prawa Miejscowego 2010 rok
  Wyświetleń: 2252
 183. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 2241
 184. Protokoły z posiedzeń Komisji 2014
  Wyświetleń: 2236
 185. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2222
 186. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 2205
 187. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 2183
 188. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 2165
 189. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2144
 190. Badanie uchwał 2012
  Wyświetleń: 2137
 191. Działalność nadzorcza
  Wyświetleń: 2126
 192. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2120
 193. Oferta na realizację zadania publicznego - VIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 2118
 194. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2118
 195. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień
  Wyświetleń: 2111
 196. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów
  Wyświetleń: 2108
 197. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 2106
 198. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 2104
 199. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 2099
 200. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 2099
 201. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2097
 202. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 2076
 203. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 2063
 204. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2051
 205. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 2051
 206. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 (obręb 0076) w obrębie Warłów, Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2032
 207. Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża ,,Głowczyce"
  Wyświetleń: 2028
 208. Akty Prawa Miejscowego 1998 rok
  Wyświetleń: 2027
 209. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 2015
 210. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2012
 211. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 2004
 212. Akty Prawa Miejscowego 2003 rok
  Wyświetleń: 2000
 213. Akty Prawa Miejscowego 1997 rok
  Wyświetleń: 1983
 214. Akty Prawa Miejscowego 2004 rok
  Wyświetleń: 1974
 215. Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 1971
 216. Petycje
  Wyświetleń: 1956
 217. Akty Prawa Miejscowego 2001 rok
  Wyświetleń: 1952
 218. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 1944
 219. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 1931
 220. Akty Prawa Miejscowego 1996 rok
  Wyświetleń: 1929
 221. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Pludry - Pietraszów w km 24+850 - 26+750
  Wyświetleń: 1926
 222. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 1923
 223. Akty Prawa Miejscowego 2000 rok
  Wyświetleń: 1921
 224. Akty Prawa Miejscowego 1995 rok
  Wyświetleń: 1919
 225. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 1913
 226. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 1912
 227. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 1911
 228. Budżet i jego realizacja 2015
  Wyświetleń: 1910
 229. Akty Prawa Miejscowego 1994 rok
  Wyświetleń: 1903
 230. Zarządzenia Burmistrza 2017
  Wyświetleń: 1898
 231. Akty Prawa Miejscowego 1999 rok
  Wyświetleń: 1897
 232. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 1893
 233. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1886
 234. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1877
 235. Oferta - wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej - rozwój kultury i dziedzictwa narodowego - Zakup instrumentu muzycznego - tuba
  Wyświetleń: 1866
 236. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój"
  Wyświetleń: 1857
 237. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach
  Wyświetleń: 1856
 238. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1852
 239. Uchwały Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 1850
 240. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1846
 241. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ligota Dobrodzieńska
  Wyświetleń: 1834
 242. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 1832
 243. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1829
 244. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1823
 245. Budowa warsztatu stolarskiego w miejswcowości Bzinica Stara
  Wyświetleń: 1821
 246. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 1812
 247. Akty Prawa Miejscowego 1990 rok
  Wyświetleń: 1810
 248. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 1802
 249. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 1799
 250. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1799
 251. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1798
 252. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1784
 253. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 1766
 254. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 1763
 255. Budowa elektrowni fotowoltaicznej OOL_01_Rzędowice
  Wyświetleń: 1761
 256. Akty Prawa Miejscowego 2014 rok
  Wyświetleń: 1760
 257. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1759
 258. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 1753
 259. Protokoły z posiedzeń Komisji 2015
  Wyświetleń: 1751
 260. Akty Prawa Miejscowego 1993 rok
  Wyświetleń: 1705
 261. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1697
 262. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1679
 263. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych - TSKN
  Wyświetleń: 1679
 264. Akty Prawa Miejscowego 1992 rok
  Wyświetleń: 1673
 265. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 1666
 266. Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 1665
 267. Oferta na realizację zadania publicznego - zorganizowanie integracyjnego spotkania opłatkowego
  Wyświetleń: 1657
 268. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1651
 269. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1651
 270. Przebudowa drogi gminnej - ulica Warłowska w Makowczycach
  Wyświetleń: 1647
 271. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 1638
 272. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1633
 273. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1624
 274. Akty Prawa Miejscowego 1991 rok
  Wyświetleń: 1623
 275. Budowa budynku usługowego do montażu mebli z kotłownią na paliwo stałe na działce nr 857/248 położonej w obrębie Gosławice
  Wyświetleń: 1623
 276. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 1623
 277. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 1620
 278. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1617
 279. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 1613
 280. Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 15+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1575
 281. Oferta na realizację zadania publicznego - X Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 1575
 282. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1558
 283. Oferta na realizację zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1557
 284. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2017
  Wyświetleń: 1547
 285. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 1532
 286. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej
  Wyświetleń: 1532
 287. Protokoły z posiedzeń Komisji 2016
  Wyświetleń: 1525
 288. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 1523
 289. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowości Gosławice na działce o nr 50/1 k.m. 1
  Wyświetleń: 1508
 290. Wykorzystanie istniejącej hali magazynowej do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 1505
 291. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 1496
 292. Zarządzenia zastępcze Wojewody
  Wyświetleń: 1496
 293. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1489
 294. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1465
 295. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 1461
 296. Programy rządowe
  Wyświetleń: 1452
 297. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1435
 298. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 1430
 299. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Wyświetleń: 1423
 300. Budżet i jego realizacja 2016
  Wyświetleń: 1421
 301. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2016
  Wyświetleń: 1421
 302. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1421
 303. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 1417
 304. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1409
 305. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1406
 306. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień.
  Wyświetleń: 1395
 307. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 1389
 308. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 1378
 309. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1371
 310. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 1329
 311. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1324
 312. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2300 kW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowośći Gosławice na działce 42 k.m 151
  Wyświetleń: 1323
 313. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1313
 314. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 75 w obrębie 0024 w mieście Dobrodzień
  Wyświetleń: 1301
 315. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1299
 316. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 1261
 317. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 1261
 318. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1252
 319. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 1248
 320. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2014-2017 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1223
 321. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 1222
 322. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 1213
 323. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1209
 324. Akty Prawa Miejscowego 2016 rok
  Wyświetleń: 1190
 325. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1189
 326. Akty Prawa Miejscowego 2015 rok
  Wyświetleń: 1184
 327. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1181
 328. Skup i sprzedaż hurtowa odpadów i złomu oraz zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne określonych w RMŚ w sprawie katalogu odpadów
  Wyświetleń: 1179
 329. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1178
 330. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 1171
 331. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2017
  Wyświetleń: 1167
 332. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1165
 333. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1163
 334. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 1163
 335. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1160
 336. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1152
 337. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 1147
 338. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1123
 339. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1121
 340. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 1117
 341. Oferta na realizację zadania publicznego - XII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2015
  Wyświetleń: 1110
 342. Oferta na realizację zadania publicznego - XI Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2014
  Wyświetleń: 1104
 343. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1065
 344. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1061
 345. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1046
 346. Protokoły z posiedzeń Komisji 2017
  Wyświetleń: 1016
 347. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2011 - 2015
  Wyświetleń: 995
 348. Informacje o stanie gminy 2017-2018
  Wyświetleń: 954
 349. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 954
 350. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 950
 351. Budowa hybrydowej instalacji zgazowującej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry przy ul. Wyzwolenia 18
  Wyświetleń: 946
 352. Oferta na realizacje zadania publicznego
  Wyświetleń: 945
 353. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 obręb 0076 Warłów
  Wyświetleń: 939
 354. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - usprawnienie i rehabilitacja chorego w domu
  Wyświetleń: 922
 355. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 917
 356. Budżet i jego realizacja 2018
  Wyświetleń: 897
 357. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 884
 358. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 849
 359. Budżet i jego realizacja 2017
  Wyświetleń: 843
 360. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 827
 361. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punkt zbierania złomu w Dobrodzieniu przy ul. Parkowej 6
  Wyświetleń: 817
 362. Przebudowa drogi gminnej nr 102970 O Główczyce - Wystrzyca ul. Wystrzycka bez włączenia do pasa drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 796
 363. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 793
 364. Oferta na realizację zadania publicznego - XIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2016
  Wyświetleń: 779
 365. Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Dobrodzień przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 770
 366. Ogłoszenie o wyniku postępowania - wykonanie i dostawa urn wyborczych
  Wyświetleń: 750
 367. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 726
 368. Uchwały Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 724
 369. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień – VII nabór
  Wyświetleń: 678
 370. Akty Prawa Miejscowego 2017 rok
  Wyświetleń: 674
 371. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 665
 372. Budowa stolarni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Błachowie
  Wyświetleń: 660
 373. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 655
 374. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 636
 375. Przepisy prawne regulujące działalność lobbingową
  Wyświetleń: 636
 376. Odkrywkowa eksploatacja kopaliny pospolitej piasków czwartorzędowych ze złoża Myślina IX o powierzchni obszaru górniczego 1,89 ha
  Wyświetleń: 627
 377. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 620
 378. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 618
 379. Budowa ronda turbinowego na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 18+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 607
 380. Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 585
 381. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 572
 382. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. eksploatacji i utrzymania infrastruktury komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 566
 383. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 566
 384. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 527
 385. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 517
 386. Stacja Demontażu Pojazdów w miejscowości Rzędowice
  Wyświetleń: 515
 387. OBRONA CYWILNA, SPRAWY OBRONNE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  Wyświetleń: 507
 388. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 495
 389. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 490
 390. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł
  Wyświetleń: 470
 391. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 467
 392. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 465
 393. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 456
 394. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 449
 395. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 446
 396. Badanie uchwał 2017
  Wyświetleń: 444
 397. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 431
 398. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 430
 399. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 422
 400. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 2 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 419
 401. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 409
 402. Ogłoszenie o wyniku postępowania -Unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 404
 403. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 401
 404. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 401
 405. Budowa fermy chowu drobiu w miejscowości Główczyce gmina Dobrodzień w województwie opolskim
  Wyświetleń: 400
 406. Oferta na realizację zadania publicznego - XIV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2017
  Wyświetleń: 388
 407. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 379
 408. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 378
 409. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł
  Wyświetleń: 371
 410. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 1 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 371
 411. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2017
  Wyświetleń: 359
 412. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 355
 413. Zarządzenia Burmistrza 2018
  Wyświetleń: 316
 414. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 312
 415. Program Ochrony Środowiska dla Gminy dobrodzień na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 258
 416. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 196
 417. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień
  Wyświetleń: 189
 418. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2018
  Wyświetleń: 188
 419. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2018
  Wyświetleń: 163
 420. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 150
Metryczka
 • wytworzono:
  12-08-2011
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  12-08-2011 14:40
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 7716
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×