Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
64362532265079867176449240000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
373213421055101492255085945218415455094047235530584896057059
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
212412282524974268104630227331367463140729421420663624434939
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232902548321675254762580623392236782379721354279442313026771
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
227001734321205224472444228696215281986321037205642160222957
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
164732152018980178611941021491172551729819129231262191918257
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145481252112245129121353513262142621084016362136251574112175
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1277386208782824010658861783117502848010413110499542
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000203343697976857576
 1. Ostatnio dodane lub zmodyfikowane strony:
  Wyświetleń: 236596
 2. Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 142827
 3. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 72904
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 66989
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 37782
 6. Nabory pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 36142
 7. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 27053
 8. Rada Miejska
  Wyświetleń: 25249
 9. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 25195
 10. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 24684
 11. Bieżące informacje publiczne 2011 - 2016
  Wyświetleń: 23186
 12. Dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 19058
 13. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 17995
 14. Akty Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 17790
 15. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 13011
 16. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 12993
 17. Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki
  Wyświetleń: 11703
 18. Jednostki pomocnicze - sołectwa
  Wyświetleń: 11404
 19. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 11052
 20. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 10974
 21. Podstawowe dane
  Wyświetleń: 10967
 22. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 10801
 23. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 10689
 24. Burmistrz
  Wyświetleń: 10645
 25. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 10618
 26. Plan pracy Rady Miejskiej i jej Komisji
  Wyświetleń: 10482
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10394
 28. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10318
 29. Nabór członka komisji konkursowej
  Wyświetleń: 10199
 30. Bieżące informacje publiczne 2017 - 2018
  Wyświetleń: 10125
 31. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 10028
 32. Zapytania o cenę
  Wyświetleń: 9816
 33. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9550
 34. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 9474
 35. Protokoły z posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 9294
 36. Statut gminy
  Wyświetleń: 9245
 37. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 9231
 38. Projekty uchwał, planowane posiedzenia
  Wyświetleń: 9227
 39. Plany i programy ochrony środowiska
  Wyświetleń: 9173
 40. Informacje o stanie gminy 2011-2016
  Wyświetleń: 9041
 41. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 9010
 42. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 8897
 43. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 8836
 44. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8704
 45. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 8484
 46. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 8308
 47. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 8295
 48. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 8173
 49. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 8095
 50. Zasady i tryb działania władzy publicznej
  Wyświetleń: 8043
 51. Plany i programy
  Wyświetleń: 7650
 52. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 2.800.000,00 zł
  Wyświetleń: 7605
 53. Oświadczenia dodatkowe
  Wyświetleń: 7424
 54. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 7273
 55. WYBORY
  Wyświetleń: 7096
 56. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 6893
 57. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 6651
 58. Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Promocji
  Wyświetleń: 6607
 59. Bieżące informacje publiczne
  Wyświetleń: 6519
 60. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Wyświetleń: 6506
 61. Badanie uchwał
  Wyświetleń: 6388
 62. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza
  Wyświetleń: 6315
 63. MłODOCIANI PRACOWNICY
  Wyświetleń: 5996
 64. Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 5901
 65. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 5887
 66. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 5870
 67. Zarządzenia Burmistrza 2014
  Wyświetleń: 5847
 68. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 5795
 69. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 5778
 70. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 5778
 71. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 5674
 72. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowej, stanowiąca własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 5549
 73. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.490.000,00 zł
  Wyświetleń: 5474
 74. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 5464
 75. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 5454
 76. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5434
 77. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 5401
 78. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 5365
 79. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 5329
 80. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 5277
 81. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 5272
 82. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 5250
 83. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 5227
 84. Radcy prawni
  Wyświetleń: 5220
 85. Zarządzenia Burmistrza 2013
  Wyświetleń: 5141
 86. Informacje o dotacjach udzielonych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 5125
 87. Nabór na stanowisko urzędnicze związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 5057
 88. Uchwały Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 4946
 89. Samodzielne stanowisko ds. BHP
  Wyświetleń: 4943
 90. Konkurs na stanowisko Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4905
 91. Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku
  Wyświetleń: 4905
 92. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 4872
 93. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 4855
 94. Referendum 2015
  Wyświetleń: 4842
 95. FINANSE I PODATKI
  Wyświetleń: 4828
 96. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 4805
 97. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 4762
 98. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 4745
 99. Informacje o stanie gminy
  Wyświetleń: 4728
 100. Akty Prawa Miejscowego 2006 rok
  Wyświetleń: 4727
 101. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2017
  Wyświetleń: 4705
 102. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 4700
 103. Zarządzenia Burmistrza 2011
  Wyświetleń: 4637
 104. Uchwały Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 4626
 105. Budżet i jego realizacja 2011
  Wyświetleń: 4524
 106. Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 4501
 107. Uchwały Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 4462
 108. BUDOWNICTWO
  Wyświetleń: 4459
 109. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 390/134 Rzędowice.
  Wyświetleń: 4432
 110. Samodzielne stanowisko ds. budownictwa
  Wyświetleń: 4424
 111. SKARBNIK
  Wyświetleń: 4417
 112. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 4396
 113. Referat Organizacyjno-Samorządowy
  Wyświetleń: 4361
 114. Wybory ławników
  Wyświetleń: 4335
 115. Oferta na realizację zadania publicznego - VIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 4299
 116. GOSPODARKA KOMUNALNA I GOSPODARKA GRUNTAMI
  Wyświetleń: 4291
 117. Okresowa ocena jakości wody
  Wyświetleń: 4285
 118. Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku
  Wyświetleń: 4277
 119. Zarządzenia Burmistrza 2015
  Wyświetleń: 4277
 120. Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 4274
 121. Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 4236
 122. Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 4233
 123. Zarządzenia Burmistrza 2012
  Wyświetleń: 4209
 124. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
  Wyświetleń: 4192
 125. Uchwały Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 4192
 126. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 4135
 127. Akty Prawa Miejscowego 1996 rok
  Wyświetleń: 4134
 128. Akty Prawa Miejscowego 2008 rok
  Wyświetleń: 4127
 129. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 4109
 130. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 4063
 131. Samodzielne stanowisko ds. handlu
  Wyświetleń: 4048
 132. ZASTĘPCA BURMISTRZA
  Wyświetleń: 4016
 133. Samodzielne stanowisko informatyka
  Wyświetleń: 4010
 134. Uchwały Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 3948
 135. Samodzielne stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 3946
 136. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowości Gosławice na działce o nr 50/1 k.m. 1
  Wyświetleń: 3938
 137. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 899/81 Pietraszów
  Wyświetleń: 3899
 138. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3894
 139. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3894
 140. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej
  Wyświetleń: 3889
 141. Oferta - wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej - rozwój kultury i dziedzictwa narodowego - Zakup instrumentu muzycznego - tuba
  Wyświetleń: 3849
 142. Protokoły z posiedzeń Komisji 2011
  Wyświetleń: 3814
 143. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 3800
 144. SEKRETARZ
  Wyświetleń: 3799
 145. Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu opał 2011-2012
  Wyświetleń: 3798
 146. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 3772
 147. Akty Prawa Miejscowego 1995 rok
  Wyświetleń: 3762
 148. BURMISTRZ
  Wyświetleń: 3757
 149. Zarządzenia Burmistrza 2016
  Wyświetleń: 3747
 150. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3735
 151. Akty Prawa Miejscowego 2003 rok
  Wyświetleń: 3716
 152. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 3710
 153. Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu - Zwiększenie możliwośći retencji oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - zbiornik Liszczok
  Wyświetleń: 3708
 154. Akty Prawa Miejscowego 2005 rok
  Wyświetleń: 3688
 155. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza
  Wyświetleń: 3679
 156. Akty Prawa Miejscowego 2002 rok
  Wyświetleń: 3666
 157. Petycje
  Wyświetleń: 3645
 158. HANDEL I USŁUGI
  Wyświetleń: 3642
 159. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego JZS JELCZ 005 GSBA 2,5/16
  Wyświetleń: 3641
 160. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 3611
 161. Zarządzenia Burmistrza 2010
  Wyświetleń: 3609
 162. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 3594
 163. Akty Prawa Miejscowego 2012 rok
  Wyświetleń: 3585
 164. Częściowa przebudowa obory istniejącej z rozbudową
  Wyświetleń: 3572
 165. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 3561
 166. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 3557
 167. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 3555
 168. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3540
 169. Działalność nadzorcza
  Wyświetleń: 3517
 170. Uchwały Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 3509
 171. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3500
 172. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3465
 173. Uchwały Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 3458
 174. Akty Prawa Miejscowego 1997 rok
  Wyświetleń: 3457
 175. Nabór na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3446
 176. Budowa linii sortowniczej, hal i wiat wraz z infrastrukturą w celu produkcji paliw alternatywnych stałych.
  Wyświetleń: 3434
 177. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 3423
 178. ROLNICTWO I LEŚNICTWO
  Wyświetleń: 3411
 179. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 3409
 180. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów.
  Wyświetleń: 3376
 181. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa drogi oraz budowa z przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Warłów i Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 3328
 182. Zarządzenia Burmistrza 2017
  Wyświetleń: 3316
 183. Akty Prawa Miejscowego 2013 rok
  Wyświetleń: 3297
 184. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3262
 185. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3222
 186. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 3204
 187. Akty Prawa Miejscowego 2007 rok
  Wyświetleń: 3190
 188. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3168
 189. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów
  Wyświetleń: 3165
 190. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 3154
 191. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 3153
 192. Budowa warsztatu stolarskiego w miejswcowości Bzinica Stara
  Wyświetleń: 3150
 193. Budżet i jego realizacja 2014
  Wyświetleń: 3129
 194. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 3127
 195. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3114
 196. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 3114
 197. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach.
  Wyświetleń: 3106
 198. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 42 położonej w obrębie 0076 w miejscowości Warłów, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 3100
 199. Akty Prawa Miejscowego 2009 rok
  Wyświetleń: 3099
 200. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3095
 201. Akty Prawa Miejscowego 2010 rok
  Wyświetleń: 3088
 202. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 3087
 203. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 3074
 204. Akty Prawa Miejscowego 2011 rok
  Wyświetleń: 3043
 205. Protokoły z posiedzeń Komisji 2012
  Wyświetleń: 3043
 206. Protokoły z posiedzeń Komisji 2013
  Wyświetleń: 3034
 207. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rządowy program „Radosna szkoła” - utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3033
 208. Zarządzenia Burmistrza 2018
  Wyświetleń: 3032
 209. Programy rządowe
  Wyświetleń: 3019
 210. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3004
 211. Utworzenie hodowli norek o wielkości 147 DJP w miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 2993
 212. Budżet i jego realizacja 2012
  Wyświetleń: 2990
 213. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 2983
 214. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 2981
 215. Budowa w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów - Gmina Dobrodzień parku elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 12 MW, składającej się z czterech turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, maksymalnej ich wysokości 190 m n.p.t.
  Wyświetleń: 2965
 216. Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 2958
 217. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2017
  Wyświetleń: 2941
 218. Budżet i jego realizacja 2018
  Wyświetleń: 2940
 219. Budowa usługowego warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 2918
 220. Budowa sześciu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów
  Wyświetleń: 2908
 221. Budżet i jego realizacja 2013
  Wyświetleń: 2900
 222. Protokoły z posiedzeń Komisji 2014
  Wyświetleń: 2888
 223. Akty Prawa Miejscowego 1998 rok
  Wyświetleń: 2866
 224. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2862
 225. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 (obręb 0076) w obrębie Warłów, Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2858
 226. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 2.130.000,00 zł.
  Wyświetleń: 2855
 227. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2841
 228. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2823
 229. Badanie uchwał 2012
  Wyświetleń: 2818
 230. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2806
 231. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2794
 232. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 2793
 233. Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2788
 234. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 2782
 235. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ligota Dobrodzieńska
  Wyświetleń: 2769
 236. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 2767
 237. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 2762
 238. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2759
 239. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 2743
 240. Informacje o stanie gminy 2017-2019
  Wyświetleń: 2703
 241. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 2696
 242. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2692
 243. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 2665
 244. Akty Prawa Miejscowego 2004 rok
  Wyświetleń: 2657
 245. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2645
 246. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 2640
 247. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2633
 248. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2633
 249. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2631
 250. Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 2617
 251. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 2616
 252. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 2610
 253. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 2604
 254. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień
  Wyświetleń: 2597
 255. Budżet i jego realizacja 2015
  Wyświetleń: 2583
 256. Akty Prawa Miejscowego 2000 rok
  Wyświetleń: 2575
 257. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor w referacie finansowo-budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2573
 258. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2564
 259. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2556
 260. Akty Prawa Miejscowego 2014 rok
  Wyświetleń: 2546
 261. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2546
 262. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 2544
 263. Akty Prawa Miejscowego 2001 rok
  Wyświetleń: 2538
 264. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2518
 265. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 2505
 266. Akty Prawa Miejscowego 1999 rok
  Wyświetleń: 2500
 267. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 2488
 268. Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża ,,Głowczyce"
  Wyświetleń: 2474
 269. Protokoły z posiedzeń Komisji 2015
  Wyświetleń: 2470
 270. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 2451
 271. Akty Prawa Miejscowego 1994 rok
  Wyświetleń: 2443
 272. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 2437
 273. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2434
 274. Przebudowa drogi gminnej - ulica Warłowska w Makowczycach
  Wyświetleń: 2427
 275. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 2421
 276. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2418
 277. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach
  Wyświetleń: 2399
 278. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 2396
 279. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2388
 280. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Pludry - Pietraszów w km 24+850 - 26+750
  Wyświetleń: 2384
 281. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój"
  Wyświetleń: 2366
 282. Budowa elektrowni fotowoltaicznej OOL_01_Rzędowice
  Wyświetleń: 2337
 283. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 2326
 284. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 2319
 285. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2318
 286. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 2306
 287. Akty Prawa Miejscowego 1990 rok
  Wyświetleń: 2302
 288. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 2302
 289. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2294
 290. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 2286
 291. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 2281
 292. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2279
 293. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2276
 294. Akty Prawa Miejscowego 1992 rok
  Wyświetleń: 2271
 295. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 2263
 296. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 2256
 297. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 2250
 298. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2241
 299. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 2233
 300. Akty Prawa Miejscowego 1993 rok
  Wyświetleń: 2230
 301. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2229
 302. Protokoły z posiedzeń Komisji 2016
  Wyświetleń: 2226
 303. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 2221
 304. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2219
 305. Budżet i jego realizacja 2016
  Wyświetleń: 2206
 306. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2202
 307. Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 15+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 2193
 308. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 2193
 309. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych - TSKN
  Wyświetleń: 2180
 310. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 2167
 311. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 2157
 312. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2150
 313. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2016
  Wyświetleń: 2149
 314. Zarządzenia zastępcze Wojewody
  Wyświetleń: 2144
 315. Akty Prawa Miejscowego 1991 rok
  Wyświetleń: 2136
 316. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2017
  Wyświetleń: 2117
 317. Oferta na realizację zadania publicznego - zorganizowanie integracyjnego spotkania opłatkowego
  Wyświetleń: 2107
 318. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 2107
 319. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 2097
 320. Budowa budynku usługowego do montażu mebli z kotłownią na paliwo stałe na działce nr 857/248 położonej w obrębie Gosławice
  Wyświetleń: 2086
 321. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 2077
 322. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2067
 323. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2035
 324. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2031
 325. Protokoły z posiedzeń Komisji 2017
  Wyświetleń: 2012
 326. Oferta na realizację zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2005
 327. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 2004
 328. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień.
  Wyświetleń: 1989
 329. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1985
 330. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej
  Wyświetleń: 1976
 331. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1976
 332. Oferta na realizację zadania publicznego - X Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 1974
 333. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 1972
 334. Informacje o odpadach
  Wyświetleń: 1968
 335. Wykorzystanie istniejącej hali magazynowej do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 1968
 336. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1963
 337. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1962
 338. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1924
 339. Akty Prawa Miejscowego 2015 rok
  Wyświetleń: 1923
 340. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1921
 341. Akty Prawa Miejscowego 2016 rok
  Wyświetleń: 1905
 342. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 1901
 343. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 1895
 344. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Wyświetleń: 1893
 345. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 1889
 346. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1876
 347. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1874
 348. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1869
 349. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2300 kW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowośći Gosławice na działce 42 k.m 151
  Wyświetleń: 1863
 350. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1856
 351. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 1853
 352. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1852
 353. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1837
 354. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1836
 355. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 1831
 356. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 75 w obrębie 0024 w mieście Dobrodzień
  Wyświetleń: 1819
 357. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2014-2017 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1810
 358. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1808
 359. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1805
 360. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1803
 361. Skup i sprzedaż hurtowa odpadów i złomu oraz zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne określonych w RMŚ w sprawie katalogu odpadów
  Wyświetleń: 1794
 362. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1790
 363. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1781
 364. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1749
 365. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 1747
 366. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 1739
 367. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1738
 368. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2011 - 2015
  Wyświetleń: 1720
 369. Budżet i jego realizacja 2017
  Wyświetleń: 1711
 370. Budowa fermy chowu drobiu w miejscowości Główczyce gmina Dobrodzień w województwie opolskim
  Wyświetleń: 1709
 371. Odkrywkowa eksploatacja kopaliny pospolitej piasków czwartorzędowych ze złoża Myślina IX o powierzchni obszaru górniczego 1,89 ha
  Wyświetleń: 1704
 372. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 1698
 373. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1695
 374. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 1683
 375. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 1681
 376. Oferta na realizację zadania publicznego - XII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2015
  Wyświetleń: 1676
 377. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1665
 378. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 1661
 379. Budowa hybrydowej instalacji zgazowującej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry przy ul. Wyzwolenia 18
  Wyświetleń: 1656
 380. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1654
 381. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1650
 382. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 98 położonej w obrębie 0006 Bzinica Stara, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1642
 383. Oferta na realizację zadania publicznego - XI Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2014
  Wyświetleń: 1585
 384. Akty Prawa Miejscowego 2017 rok
  Wyświetleń: 1563
 385. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punkt zbierania złomu w Dobrodzieniu przy ul. Parkowej 6
  Wyświetleń: 1541
 386. Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Dobrodzień przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 1540
 387. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 1531
 388. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1517
 389. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 obręb 0076 Warłów
  Wyświetleń: 1511
 390. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1508
 391. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. eksploatacji i utrzymania infrastruktury komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1500
 392. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1494
 393. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 1493
 394. Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 1487
 395. Budżet i jego realizacja 2019
  Wyświetleń: 1452
 396. Przebudowa drogi gminnej nr 102970 O Główczyce - Wystrzyca ul. Wystrzycka bez włączenia do pasa drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 1420
 397. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - usprawnienie i rehabilitacja chorego w domu
  Wyświetleń: 1420
 398. Oferta na realizacje zadania publicznego
  Wyświetleń: 1415
 399. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1410
 400. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 1389
 401. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1365
 402. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2018
  Wyświetleń: 1364
 403. Oferta na realizację zadania publicznego - XIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2016
  Wyświetleń: 1363
 404. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1345
 405. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień – VII nabór
  Wyświetleń: 1343
 406. Przepisy prawne regulujące działalność lobbingową
  Wyświetleń: 1343
 407. Budowa stolarni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Błachowie
  Wyświetleń: 1342
 408. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień
  Wyświetleń: 1328
 409. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1327
 410. Ogłoszenie o wyniku postępowania - wykonanie i dostawa urn wyborczych
  Wyświetleń: 1325
 411. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 1321
 412. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1285
 413. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 1284
 414. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 1276
 415. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1270
 416. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł
  Wyświetleń: 1259
 417. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 1254
 418. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1245
 419. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 1240
 420. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1220
 421. Stacja Demontażu Pojazdów w miejscowości Rzędowice
  Wyświetleń: 1205
 422. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2018
  Wyświetleń: 1195
 423. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1164
 424. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1162
 425. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 1157
 426. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1156
 427. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł
  Wyświetleń: 1129
 428. Protokoły z posiedzeń Komisji 2018
  Wyświetleń: 1123
 429. Ogłoszenie o wyniku postępowania -Unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 1114
 430. Badanie uchwał 2017
  Wyświetleń: 1111
 431. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 2 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1091
 432. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1077
 433. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 1074
 434. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1048
 435. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1043
 436. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 1039
 437. OBRONA CYWILNA, SPRAWY OBRONNE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  Wyświetleń: 1009
 438. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 977
 439. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 2.800.000,00 zł
  Wyświetleń: 977
 440. Oferta na realizację zadania publicznego - XIV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2017
  Wyświetleń: 968
 441. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 965
 442. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 955
 443. Interpelacje - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 948
 444. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 1 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 946
 445. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 933
 446. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 922
 447. Program Ochrony Środowiska dla Gminy dobrodzień na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 890
 448. Zarządzenia Burmistrza 2019
  Wyświetleń: 882
 449. Budowa ronda turbinowego na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 18+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 878
 450. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień
  Wyświetleń: 797
 451. Akty Prawa Miejscowego 2018 rok
  Wyświetleń: 792
 452. Bieżące informacje publiczne 2019
  Wyświetleń: 792
 453. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach
  Wyświetleń: 781
 454. Interpelacje
  Wyświetleń: 779
 455. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 744
 456. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 712
 457. Konkurs na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektora Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 707
 458. Powtórzony nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji w referacie Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Promocji w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 697
 459. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 673
 460. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 672
 461. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji w referacie Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Promocji w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 666
 462. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2019
  Wyświetleń: 617
 463. Zapytanie oferowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania ,,Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowosci Rędzina"
  Wyświetleń: 612
 464. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami w referacie Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 601
 465. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - XV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2018
  Wyświetleń: 587
 466. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 582
 467. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 572
 468. Ogłoszenie o wyniku postępowania- zapytanie oferowe
  Wyświetleń: 549
 469. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień w roku 2018r.
  Wyświetleń: 534
 470. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 526
 471. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 525
 472. Protokoły z posiedzeń Komisji 2019
  Wyświetleń: 524
 473. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 514
 474. Uchwały Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 479
 475. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 463
 476. Badanie uchwał 2018
  Wyświetleń: 447
 477. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2018
  Wyświetleń: 433
 478. Zapytanie oferowe na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 421
 479. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie i obsługa długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.490.000,00 zł
  Wyświetleń: 412
 480. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2019
  Wyświetleń: 410
 481. Budowa zbiornika małej retencji Świerkle 2 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-8 przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 809h, Leśnictwo Świerkle na nieruchomości nr 2244 z mapy 9, obręb Żedowice oraz nr 142/33 z mapy 8, obręb Pludry.
  Wyświetleń: 394
 482. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 384
 483. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 504/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 346
 484. Konkurs na stanwisko na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 329
 485. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 4" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 33 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 322
 486. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień IV" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dobrodzień, na działce o nr ew. 2404 (obręb 0024) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 319
 487. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 514/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 318
 488. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 1 i 2 zamówienia - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 308
 489. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 304
 490. Akty Prawa Miejscowego 2019 rok
  Wyświetleń: 278
 491. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 3" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 33 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 264
 492. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 1" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 509/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 259
 493. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 2" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 509/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 259
 494. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień III" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dobrodzień, na działce o nr ew. 3014 (obręb 0024) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 256
 495. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień I" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szemrowice, na działce o nr ew. 117 (obręb 0066) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 255
 496. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień II" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Ligota Dobrodzieńska, na działce o nr ew. 46 (obręb 0015) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 253
 497. Budowa farmy fotowoltaicznej do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 67/34 położonej w obrębie 0015 Ligota Dobrodzieńska, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 232
 498. Konkurs na stanwisko na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach
  Wyświetleń: 230
 499. Konkurs na stanwisko na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 226
 500. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 49
Metryczka
 • wytworzono:
  12-08-2011
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  12-08-2011 14:40
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 10394
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×