Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
64506534555098567536722906349049998535844652748273172580
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
376523460455406493925109645353415885112547476531814909357096
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
216142312125380277004680627681370993170329706423783652635227
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
236332585021984257992614323749240172418521664286172347127180
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
230321760721545227912484729093224432051721440210492242723275
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
167592185919286181641981522120177251788519809236322241218553
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
148841290612542131611378613567146201111216697139471605612443
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
13060892590828504109488965857052537874610837115349779
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000210373723979417815
 1. Ostatnio dodane lub zmodyfikowane strony:
  Wyświetleń: 258906
 2. Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 163808
 3. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 85324
 4. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 81849
 5. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 73389
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 45798
 7. Nabory pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 41203
 8. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 28796
 9. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 28694
 10. Rada Miejska
  Wyświetleń: 26928
 11. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 26899
 12. Bieżące informacje publiczne 2011 - 2016
  Wyświetleń: 23656
 13. Dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 22139
 14. Akty Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 20304
 15. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 19869
 16. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 14050
 17. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 14032
 18. Zapytania o cenę
  Wyświetleń: 14030
 19. Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki
  Wyświetleń: 12359
 20. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 12350
 21. Jednostki pomocnicze - sołectwa
  Wyświetleń: 12323
 22. Nabór członka komisji konkursowej
  Wyświetleń: 12245
 23. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 11887
 24. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 11715
 25. Podstawowe dane
  Wyświetleń: 11593
 26. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 11590
 27. Burmistrz
  Wyświetleń: 11415
 28. Plan pracy Rady Miejskiej i jej Komisji
  Wyświetleń: 11327
 29. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 11307
 30. Bieżące informacje publiczne 2017 - 2018
  Wyświetleń: 11101
 31. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11093
 32. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11024
 33. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 10606
 34. Plany i programy ochrony środowiska
  Wyświetleń: 10581
 35. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10373
 36. Protokoły z posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 10307
 37. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 10252
 38. Statut gminy
  Wyświetleń: 9975
 39. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 9947
 40. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 9881
 41. Projekty uchwał, planowane posiedzenia
  Wyświetleń: 9858
 42. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 9794
 43. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 9771
 44. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 9517
 45. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 9427
 46. Informacje o stanie gminy 2011-2016
  Wyświetleń: 9390
 47. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9354
 48. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 9101
 49. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 9029
 50. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 8822
 51. Zasady i tryb działania władzy publicznej
  Wyświetleń: 8632
 52. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 8255
 53. Plany i programy
  Wyświetleń: 8234
 54. Oświadczenia dodatkowe
  Wyświetleń: 8017
 55. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 7918
 56. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 2.800.000,00 zł
  Wyświetleń: 7900
 57. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 7883
 58. Bieżące informacje publiczne
  Wyświetleń: 7451
 59. WYBORY
  Wyświetleń: 7245
 60. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 7179
 61. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Wyświetleń: 6992
 62. Badanie uchwał
  Wyświetleń: 6901
 63. MłODOCIANI PRACOWNICY
  Wyświetleń: 6680
 64. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza
  Wyświetleń: 6667
 65. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 6626
 66. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 6559
 67. Referat Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 6503
 68. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 6498
 69. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6384
 70. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.490.000,00 zł
  Wyświetleń: 6366
 71. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 6296
 72. Zarządzenia Burmistrza 2014
  Wyświetleń: 6213
 73. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 6198
 74. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 6171
 75. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 6170
 76. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 6150
 77. Akty Prawa Miejscowego 2003 rok
  Wyświetleń: 6133
 78. Uchwały Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 5978
 79. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5971
 80. Referendum 2015
  Wyświetleń: 5849
 81. Informacje o dotacjach udzielonych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 5823
 82. Zarządzenia Burmistrza 2012
  Wyświetleń: 5818
 83. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 5811
 84. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowej, stanowiąca własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 5797
 85. Częściowa przebudowa obory istniejącej z rozbudową
  Wyświetleń: 5742
 86. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 5732
 87. Radcy prawni
  Wyświetleń: 5717
 88. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 5670
 89. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 5653
 90. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 5613
 91. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 5573
 92. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 5551
 93. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 5517
 94. Zarządzenia Burmistrza 2013
  Wyświetleń: 5437
 95. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 5352
 96. Samodzielne stanowisko ds. BHP
  Wyświetleń: 5352
 97. Nabór na stanowisko urzędnicze związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 5337
 98. FINANSE I PODATKI
  Wyświetleń: 5300
 99. Uchwały Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 5295
 100. Informacje o stanie gminy
  Wyświetleń: 5256
 101. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 5236
 102. Konkurs na stanowisko Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 5213
 103. Okresowa ocena jakości wody
  Wyświetleń: 5170
 104. Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku
  Wyświetleń: 5127
 105. Wybory ławników
  Wyświetleń: 5110
 106. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 4992
 107. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 4991
 108. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2017
  Wyświetleń: 4989
 109. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 4976
 110. Akty Prawa Miejscowego 2006 rok
  Wyświetleń: 4951
 111. Zarządzenia Burmistrza 2011
  Wyświetleń: 4935
 112. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 4897
 113. Referat Organizacyjno-Samorządowy
  Wyświetleń: 4892
 114. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 4869
 115. BUDOWNICTWO
  Wyświetleń: 4832
 116. SKARBNIK
  Wyświetleń: 4806
 117. Budżet i jego realizacja 2011
  Wyświetleń: 4742
 118. Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 4719
 119. Uchwały Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 4677
 120. GOSPODARKA KOMUNALNA I GOSPODARKA GRUNTAMI
  Wyświetleń: 4672
 121. Samodzielne stanowisko ds. organizacji OSP
  Wyświetleń: 4672
 122. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 390/134 Rzędowice.
  Wyświetleń: 4652
 123. Samodzielne stanowisko ds. budownictwa
  Wyświetleń: 4640
 124. Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 4610
 125. Zarządzenia Burmistrza 2015
  Wyświetleń: 4593
 126. Samodzielne stanowisko ds. handlu i usług
  Wyświetleń: 4546
 127. Oferta na realizację zadania publicznego - VIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 4541
 128. Uchwały Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 4535
 129. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
  Wyświetleń: 4528
 130. Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku
  Wyświetleń: 4496
 131. ZASTĘPCA BURMISTRZA
  Wyświetleń: 4481
 132. Samodzielne stanowisko ds. informatyki
  Wyświetleń: 4465
 133. Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 4463
 134. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 4423
 135. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 4422
 136. Akty Prawa Miejscowego 2008 rok
  Wyświetleń: 4355
 137. Akty Prawa Miejscowego 1996 rok
  Wyświetleń: 4329
 138. Samodzielne stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 4323
 139. Roczne informacje o rozpatrzonych petycjach
  Wyświetleń: 4302
 140. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 4294
 141. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 4292
 142. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej
  Wyświetleń: 4288
 143. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów
  Wyświetleń: 4282
 144. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 4278
 145. Zarządzenia Burmistrza 2017
  Wyświetleń: 4269
 146. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4239
 147. SEKRETARZ
  Wyświetleń: 4238
 148. Uchwały Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 4193
 149. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowości Gosławice na działce o nr 50/1 k.m. 1
  Wyświetleń: 4171
 150. BURMISTRZ
  Wyświetleń: 4163
 151. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 4126
 152. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie oświetlenia w miejscowościach Gosławice i Turza
  Wyświetleń: 4121
 153. Zarządzenia Burmistrza 2016
  Wyświetleń: 4110
 154. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 4093
 155. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 899/81 Pietraszów
  Wyświetleń: 4077
 156. Protokoły z posiedzeń Komisji 2011
  Wyświetleń: 4075
 157. Oferta - wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej - rozwój kultury i dziedzictwa narodowego - Zakup instrumentu muzycznego - tuba
  Wyświetleń: 4038
 158. Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu opał 2011-2012
  Wyświetleń: 4028
 159. Uchwały Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 4023
 160. Działalność nadzorcza
  Wyświetleń: 3998
 161. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3975
 162. Akty Prawa Miejscowego 1995 rok
  Wyświetleń: 3961
 163. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3960
 164. Akty Prawa Miejscowego 2002 rok
  Wyświetleń: 3953
 165. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 3950
 166. Akty Prawa Miejscowego 2012 rok
  Wyświetleń: 3948
 167. Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 roku
  Wyświetleń: 3947
 168. Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu - Zwiększenie możliwośći retencji oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - zbiornik Liszczok
  Wyświetleń: 3939
 169. HANDEL I USŁUGI
  Wyświetleń: 3929
 170. Akty Prawa Miejscowego 2005 rok
  Wyświetleń: 3908
 171. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego JZS JELCZ 005 GSBA 2,5/16
  Wyświetleń: 3899
 172. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 3875
 173. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 3868
 174. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 3861
 175. Uchwały Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 3851
 176. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 3841
 177. Zarządzenia Burmistrza 2010
  Wyświetleń: 3824
 178. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3814
 179. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 3805
 180. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3805
 181. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3802
 182. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 3779
 183. Nabór na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3768
 184. ROLNICTWO I LEŚNICTWO
  Wyświetleń: 3711
 185. Akty Prawa Miejscowego 1997 rok
  Wyświetleń: 3686
 186. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 3686
 187. Budowa linii sortowniczej, hal i wiat wraz z infrastrukturą w celu produkcji paliw alternatywnych stałych.
  Wyświetleń: 3608
 188. Akty Prawa Miejscowego 2013 rok
  Wyświetleń: 3596
 189. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów.
  Wyświetleń: 3582
 190. Zarządzenia Burmistrza 2018
  Wyświetleń: 3571
 191. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 3561
 192. Programy rządowe
  Wyświetleń: 3559
 193. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3545
 194. Budżet i jego realizacja 2018
  Wyświetleń: 3541
 195. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa drogi oraz budowa z przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Warłów i Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 3506
 196. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 3450
 197. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3436
 198. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2017
  Wyświetleń: 3425
 199. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 3417
 200. Informacje o stanie gminy 2017-2019
  Wyświetleń: 3412
 201. Budżet i jego realizacja 2014
  Wyświetleń: 3400
 202. Akty Prawa Miejscowego 2007 rok
  Wyświetleń: 3382
 203. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 3382
 204. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 3375
 205. Akty Prawa Miejscowego 2011 rok
  Wyświetleń: 3358
 206. Budowa warsztatu stolarskiego w miejswcowości Bzinica Stara
  Wyświetleń: 3355
 207. Akty Prawa Miejscowego 2010 rok
  Wyświetleń: 3347
 208. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 3346
 209. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3341
 210. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 42 położonej w obrębie 0076 w miejscowości Warłów, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 3327
 211. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach.
  Wyświetleń: 3320
 212. Akty Prawa Miejscowego 2009 rok
  Wyświetleń: 3308
 213. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3300
 214. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rządowy program „Radosna szkoła” - utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3297
 215. Protokoły z posiedzeń Komisji 2012
  Wyświetleń: 3295
 216. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 3293
 217. Akty Prawa Miejscowego 1998 rok
  Wyświetleń: 3290
 218. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3285
 219. Protokoły z posiedzeń Komisji 2013
  Wyświetleń: 3270
 220. Budżet i jego realizacja 2012
  Wyświetleń: 3245
 221. Utworzenie hodowli norek o wielkości 147 DJP w miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 3204
 222. Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3200
 223. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ligota Dobrodzieńska
  Wyświetleń: 3197
 224. Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 3192
 225. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 3185
 226. Budowa usługowego warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 3163
 227. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 (obręb 0076) w obrębie Warłów, Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 3160
 228. Budżet i jego realizacja 2013
  Wyświetleń: 3155
 229. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 3144
 230. Budowa sześciu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów
  Wyświetleń: 3141
 231. Protokoły z posiedzeń Komisji 2014
  Wyświetleń: 3124
 232. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 3123
 233. Budowa w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów - Gmina Dobrodzień parku elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 12 MW, składającej się z czterech turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, maksymalnej ich wysokości 190 m n.p.t.
  Wyświetleń: 3121
 234. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3115
 235. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3103
 236. Badanie uchwał 2012
  Wyświetleń: 3090
 237. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3090
 238. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3089
 239. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 2.130.000,00 zł.
  Wyświetleń: 3084
 240. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3062
 241. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 3050
 242. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 3036
 243. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 3008
 244. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3000
 245. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 2991
 246. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor w referacie finansowo-budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2985
 247. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2959
 248. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 2920
 249. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 2918
 250. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2916
 251. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 2915
 252. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 2910
 253. Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 2906
 254. Akty Prawa Miejscowego 2004 rok
  Wyświetleń: 2902
 255. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2895
 256. Budżet i jego realizacja 2015
  Wyświetleń: 2885
 257. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2875
 258. Akty Prawa Miejscowego 2014 rok
  Wyświetleń: 2859
 259. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2849
 260. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 2838
 261. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2825
 262. Akty Prawa Miejscowego 2000 rok
  Wyświetleń: 2816
 263. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 2812
 264. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 2804
 265. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień
  Wyświetleń: 2794
 266. Przebudowa drogi gminnej - ulica Warłowska w Makowczycach
  Wyświetleń: 2780
 267. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 2768
 268. Akty Prawa Miejscowego 2001 rok
  Wyświetleń: 2762
 269. Protokoły z posiedzeń Komisji 2015
  Wyświetleń: 2761
 270. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2757
 271. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2748
 272. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2746
 273. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 2743
 274. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2706
 275. Akty Prawa Miejscowego 1994 rok
  Wyświetleń: 2702
 276. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 2701
 277. Akty Prawa Miejscowego 1999 rok
  Wyświetleń: 2682
 278. Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża ,,Głowczyce"
  Wyświetleń: 2679
 279. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2677
 280. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 2670
 281. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 2642
 282. Zarządzenia Burmistrza 2019
  Wyświetleń: 2637
 283. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 2616
 284. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach
  Wyświetleń: 2611
 285. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 2602
 286. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 2599
 287. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2596
 288. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2590
 289. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2585
 290. Budowa elektrowni fotowoltaicznej OOL_01_Rzędowice
  Wyświetleń: 2584
 291. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Pludry - Pietraszów w km 24+850 - 26+750
  Wyświetleń: 2581
 292. Budżet i jego realizacja 2016
  Wyświetleń: 2573
 293. Akty Prawa Miejscowego 1992 rok
  Wyświetleń: 2563
 294. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 2558
 295. Informacje o odpadach
  Wyświetleń: 2552
 296. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój"
  Wyświetleń: 2547
 297. Akty Prawa Miejscowego 1990 rok
  Wyświetleń: 2543
 298. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 2526
 299. Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 15+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 2520
 300. Protokoły z posiedzeń Komisji 2016
  Wyświetleń: 2508
 301. Akty Prawa Miejscowego 1993 rok
  Wyświetleń: 2506
 302. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2506
 303. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 2501
 304. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 2499
 305. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 2496
 306. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 2490
 307. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2485
 308. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2478
 309. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2017
  Wyświetleń: 2476
 310. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 2471
 311. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2016
  Wyświetleń: 2464
 312. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2461
 313. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 2443
 314. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2441
 315. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 2432
 316. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2412
 317. Akty Prawa Miejscowego 1991 rok
  Wyświetleń: 2408
 318. Zarządzenia zastępcze Wojewody
  Wyświetleń: 2408
 319. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2404
 320. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych - TSKN
  Wyświetleń: 2389
 321. Protokoły z posiedzeń Komisji 2017
  Wyświetleń: 2383
 322. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 2377
 323. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 2346
 324. Oferta na realizację zadania publicznego - zorganizowanie integracyjnego spotkania opłatkowego
  Wyświetleń: 2337
 325. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2330
 326. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2325
 327. Budowa budynku usługowego do montażu mebli z kotłownią na paliwo stałe na działce nr 857/248 położonej w obrębie Gosławice
  Wyświetleń: 2322
 328. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2320
 329. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 2308
 330. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 2301
 331. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 2292
 332. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2263
 333. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2251
 334. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień.
  Wyświetleń: 2241
 335. Akty Prawa Miejscowego 2015 rok
  Wyświetleń: 2237
 336. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2234
 337. Oferta na realizację zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2224
 338. Akty Prawa Miejscowego 2016 rok
  Wyświetleń: 2218
 339. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 2214
 340. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 2211
 341. Wykorzystanie istniejącej hali magazynowej do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 2187
 342. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2181
 343. Oferta na realizację zadania publicznego - X Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 2176
 344. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 2173
 345. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej
  Wyświetleń: 2163
 346. Budowa fermy chowu drobiu w miejscowości Główczyce gmina Dobrodzień w województwie opolskim
  Wyświetleń: 2162
 347. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 2160
 348. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2141
 349. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 2135
 350. Skup i sprzedaż hurtowa odpadów i złomu oraz zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne określonych w RMŚ w sprawie katalogu odpadów
  Wyświetleń: 2130
 351. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 2129
 352. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 2127
 353. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2300 kW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowośći Gosławice na działce 42 k.m 151
  Wyświetleń: 2126
 354. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Wyświetleń: 2126
 355. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2117
 356. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2115
 357. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2018
  Wyświetleń: 2115
 358. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 2104
 359. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2101
 360. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2095
 361. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2092
 362. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2087
 363. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2072
 364. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2071
 365. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 2069
 366. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2043
 367. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2014-2017 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2038
 368. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 75 w obrębie 0024 w mieście Dobrodzień
  Wyświetleń: 2035
 369. Budżet i jego realizacja 2017
  Wyświetleń: 2025
 370. Odkrywkowa eksploatacja kopaliny pospolitej piasków czwartorzędowych ze złoża Myślina IX o powierzchni obszaru górniczego 1,89 ha
  Wyświetleń: 2015
 371. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 2012
 372. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2011 - 2015
  Wyświetleń: 2007
 373. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 2007
 374. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 2003
 375. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1992
 376. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1981
 377. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1976
 378. Oferta na realizację zadania publicznego - XII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2015
  Wyświetleń: 1966
 379. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 1949
 380. Budowa hybrydowej instalacji zgazowującej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry przy ul. Wyzwolenia 18
  Wyświetleń: 1941
 381. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 98 położonej w obrębie 0006 Bzinica Stara, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1926
 382. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1925
 383. Ochrona Danych Osobowych
  Wyświetleń: 1915
 384. Budżet i jego realizacja 2019
  Wyświetleń: 1899
 385. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1892
 386. Akty Prawa Miejscowego 2017 rok
  Wyświetleń: 1885
 387. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 1875
 388. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1867
 389. Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 1839
 390. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. eksploatacji i utrzymania infrastruktury komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1810
 391. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punkt zbierania złomu w Dobrodzieniu przy ul. Parkowej 6
  Wyświetleń: 1810
 392. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1798
 393. Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Dobrodzień przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 1795
 394. Bieżące informacje publiczne 2019
  Wyświetleń: 1791
 395. Oferta na realizację zadania publicznego - XI Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2014
  Wyświetleń: 1788
 396. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1758
 397. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 1758
 398. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 obręb 0076 Warłów
  Wyświetleń: 1744
 399. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 1726
 400. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1710
 401. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1697
 402. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2018
  Wyświetleń: 1697
 403. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień
  Wyświetleń: 1696
 404. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1637
 405. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1635
 406. Przebudowa drogi gminnej nr 102970 O Główczyce - Wystrzyca ul. Wystrzycka bez włączenia do pasa drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 1626
 407. Oferta na realizacje zadania publicznego
  Wyświetleń: 1622
 408. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - usprawnienie i rehabilitacja chorego w domu
  Wyświetleń: 1614
 409. Przepisy prawne regulujące działalność lobbingową
  Wyświetleń: 1613
 410. Oferta na realizację zadania publicznego - XIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2016
  Wyświetleń: 1609
 411. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1598
 412. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień – VII nabór
  Wyświetleń: 1597
 413. Interpelacje - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1595
 414. Budowa stolarni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Błachowie
  Wyświetleń: 1593
 415. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 1587
 416. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 1585
 417. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 1577
 418. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 1574
 419. Ogłoszenie o wyniku postępowania - wykonanie i dostawa urn wyborczych
  Wyświetleń: 1546
 420. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2018
  Wyświetleń: 1537
 421. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1535
 422. Protokoły z posiedzeń Komisji 2018
  Wyświetleń: 1531
 423. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1497
 424. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 1496
 425. Stacja Demontażu Pojazdów w miejscowości Rzędowice
  Wyświetleń: 1484
 426. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 1478
 427. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł
  Wyświetleń: 1477
 428. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 1473
 429. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1464
 430. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1455
 431. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł
  Wyświetleń: 1449
 432. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2019
  Wyświetleń: 1425
 433. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1411
 434. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1403
 435. Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 2.800.000,00 zł
  Wyświetleń: 1398
 436. Ogłoszenie o wyniku postępowania -Unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 1387
 437. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1371
 438. Badanie uchwał 2017
  Wyświetleń: 1362
 439. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1335
 440. Powtórzony nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji w referacie Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Promocji w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1327
 441. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 2 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1315
 442. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 1295
 443. Uchwały Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 1281
 444. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 1277
 445. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1274
 446. Akty Prawa Miejscowego 2018 rok
  Wyświetleń: 1264
 447. Interpelacje
  Wyświetleń: 1232
 448. OBRONA CYWILNA, SPRAWY OBRONNE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  Wyświetleń: 1224
 449. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1217
 450. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 1210
 451. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1203
 452. Oferta na realizację zadania publicznego - XIV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2017
  Wyświetleń: 1191
 453. Program Ochrony Środowiska dla Gminy dobrodzień na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1186
 454. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 1 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1149
 455. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1133
 456. Protokoły z posiedzeń Komisji 2019
  Wyświetleń: 1109
 457. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień
  Wyświetleń: 1097
 458. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji w referacie Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Promocji w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1089
 459. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1084
 460. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1072
 461. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1070
 462. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 1049
 463. Budowa ronda turbinowego na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 18+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1048
 464. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 1038
 465. Konkurs na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektora Gminnego Żłobka w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1029
 466. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach
  Wyświetleń: 1023
 467. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1012
 468. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami w referacie Gospodarki Komunalnej, Gospodarowania Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 959
 469. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 925
 470. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup energii elektrycznej dla potrzeb obiektów Gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 879
 471. Zapytanie oferowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania ,,Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowosci Rędzina"
  Wyświetleń: 877
 472. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - XV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2018
  Wyświetleń: 849
 473. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 821
 474. Ogłoszenie o wyniku postępowania- zapytanie oferowe
  Wyświetleń: 816
 475. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 814
 476. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 813
 477. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 811
 478. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 792
 479. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 787
 480. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień w roku 2018r.
  Wyświetleń: 774
 481. Badanie uchwał 2018
  Wyświetleń: 767
 482. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2019
  Wyświetleń: 752
 483. Budowa farmy fotowoltaicznej do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 67/34 położonej w obrębie 0015 Ligota Dobrodzieńska, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 743
 484. Nabór na stanowisko urzędnicze - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 719
 485. Oświadczenia majątkowe złożone w 2019 roku
  Wyświetleń: 706
 486. Zapytanie oferowe na kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Dobrodzień i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 699
 487. Akty Prawa Miejscowego 2019 rok
  Wyświetleń: 691
 488. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Udzielenie i obsługa długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.490.000,00 zł
  Wyświetleń: 686
 489. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 504/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 668
 490. Konkurs na stanwisko na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 626
 491. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa i przebudowa ul. Moniuszki i ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą
  Wyświetleń: 616
 492. Raport o stanie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 614
 493. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 514/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 595
 494. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 4" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 33 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 585
 495. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 1 i 2 zamówienia - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 581
 496. Budowa zbiornika małej retencji Świerkle 2 Nr 02-14/P/01/UE/a/10-8 przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 809h, Leśnictwo Świerkle na nieruchomości nr 2244 z mapy 9, obręb Żedowice oraz nr 142/33 z mapy 8, obręb Pludry.
  Wyświetleń: 562
 497. Konkurs na stanwisko na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 527
 498. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień IV" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dobrodzień, na działce o nr ew. 2404 (obręb 0024) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 511
 499. Konkurs na stanwisko na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach
  Wyświetleń: 511
 500. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 2" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 509/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 494
 501. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 3" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 33 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 488
 502. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 482
 503. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień II" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Ligota Dobrodzieńska, na działce o nr ew. 46 (obręb 0015) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 456
 504. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień I" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Szemrowice, na działce o nr ew. 117 (obręb 0066) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 439
 505. Budowa farmy fotowoltaicznej "Rzędowice 1" o mocy do 1 MW z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 509/134 położonej w obrębie 0065 Rzędowice, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 436
 506. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień III" o mocy do0 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Dobrodzień, na działce o nr ew. 3014 (obręb 0024) gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 435
 507. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Udzielenie i obsługa kredytów do łącznej kwoty 4.935.480,00 zł
  Wyświetleń: 435
 508. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Nadzór inwestorski dot. realizacji inwestycji: Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospod. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospod. Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 392
 509. Petycje
  Wyświetleń: 371
 510. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 3 zamówienia - Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagos. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagos. Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 351
 511. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 1 zamówienia - Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagos. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagos. Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 345
 512. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Rozbudowa i przebudowa ul. Moniuszki i ul. Chłopskiej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą
  Wyświetleń: 321
 513. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. 492/57 (obręb 0076 Warłów), Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 298
 514. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Nadzór inwestor. dot. realizacji inwest.: Rewital. miasta Dobrodzień poprzez przebud. placu rynku, zagosp. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośr. Kultury i Sportu oraz zagosp. Parku Jordanow. w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 293
 515. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 1-4 zamówienia - Udzielenie i obsługa kredytów do łącznej kwoty 4.935.480,00 zł
  Wyświetleń: 263
 516. Rejestr petycji
  Wyświetleń: 262
 517. Samodzielne stanowisko ds. promocji gminy
  Wyświetleń: 228
 518. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 215
 519. Samodzielne stanowisko ds. inwestycji
  Wyświetleń: 210
 520. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 207
 521. Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego
  Wyświetleń: 207
 522. Samodzielne stanowisko ds. rozliczania inwestycji i projektów
  Wyświetleń: 203
 523. Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 202
 524. Zapytanie ofertowe- unieszkodliwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 202
 525. Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych
  Wyświetleń: 188
 526. Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy
  Wyświetleń: 184
 527. Petycje - Informacje ogólne
  Wyświetleń: 167
 528. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień VI" o mocy 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Bzinica Nowa, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 163
 529. Budowa farmy fotowoltaicznej "Dobrodzień V" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Bzinica Nowa, powiat oleski, województwo opolskie
  Wyświetleń: 147
 530. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. części nr 2 zamówienia - Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagos. terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagos. Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 143
 531. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 128/23 obręb ewidencyjny Ligota Dobrodzieńska, położonej w gminie Dobrodzień
  Wyświetleń: 133
 532. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 93
Metryczka
 • wytworzono:
  12-08-2011
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  12-08-2011 14:40
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 11093
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×