Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
212412282524974268104630227331367463140729421420663624416288
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232902548321675254762580623392236782379721354279442313026771
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
227001734321205224472444228696215281986321037205642160222957
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
164732152018980178611941021491172551729819129231262191918257
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145481252112245129121353513262142621084016362136251574112175
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1277386208782824010658861783117502848010413110499542
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000203343697976857576
 1. Ostatnio dodane lub zmodyfikowane strony:
  Wyświetleń: 166424
 2. Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 91013
 3. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 48900
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 48068
 5. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 24437
 6. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 21614
 7. Bieżące informacje publiczne 2011 - 2016
  Wyświetleń: 20229
 8. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 19047
 9. Rada Miejska
  Wyświetleń: 18954
 10. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 14137
 11. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 13107
 12. Dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 12771
 13. Akty Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 11027
 14. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 10991
 15. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 9954
 16. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9900
 17. Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki
  Wyświetleń: 9250
 18. Jednostki pomocnicze - sołectwa
  Wyświetleń: 8764
 19. Podstawowe dane
  Wyświetleń: 8564
 20. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 8427
 21. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 8269
 22. Plan pracy Rady Miejskiej i jej Komisji
  Wyświetleń: 8198
 23. Burmistrz
  Wyświetleń: 8060
 24. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 8003
 25. Nabór członka komisji konkursowej
  Wyświetleń: 7854
 26. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7402
 27. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 7201
 28. Protokoły z posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 7144
 29. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 7090
 30. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 7066
 31. Projekty uchwał, planowane posiedzenia
  Wyświetleń: 7049
 32. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7028
 33. Plany i programy ochrony środowiska
  Wyświetleń: 7017
 34. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 6946
 35. Statut gminy
  Wyświetleń: 6780
 36. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 6746
 37. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 6634
 38. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6628
 39. WYBORY
  Wyświetleń: 6487
 40. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 6404
 41. Zasady i tryb działania władzy publicznej
  Wyświetleń: 6369
 42. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6361
 43. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6231
 44. Informacje o stanie gminy 2011-2016
  Wyświetleń: 6210
 45. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6142
 46. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6098
 47. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 6033
 48. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 5880
 49. Plany i programy
  Wyświetleń: 5798
 50. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5655
 51. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 5599
 52. Oświadczenia dodatkowe
  Wyświetleń: 5498
 53. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 5020
 54. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Wyświetleń: 4832
 55. Badanie uchwał
  Wyświetleń: 4661
 56. Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Promocji
  Wyświetleń: 4636
 57. Zarządzenia Burmistrza 2014
  Wyświetleń: 4604
 58. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 4258
 59. MłODOCIANI PRACOWNICY
  Wyświetleń: 4250
 60. Nabór na stanowisko urzędnicze związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4198
 61. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 4172
 62. Zarządzenia Burmistrza 2013
  Wyświetleń: 4118
 63. Konkurs na stanowisko Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4080
 64. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 4064
 65. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4052
 66. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 4027
 67. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 4001
 68. Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 3994
 69. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 3944
 70. Akty Prawa Miejscowego 2006 rok
  Wyświetleń: 3921
 71. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 3888
 72. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3880
 73. Radcy prawni
  Wyświetleń: 3841
 74. Uchwały Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 3814
 75. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 3794
 76. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 3760
 77. Samodzielne stanowisko ds. BHP
  Wyświetleń: 3752
 78. Budżet i jego realizacja 2011
  Wyświetleń: 3722
 79. Zarządzenia Burmistrza 2011
  Wyświetleń: 3628
 80. Zapytania o cenę
  Wyświetleń: 3591
 81. Uchwały Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 3511
 82. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 3495
 83. Samodzielne stanowisko ds. budownictwa
  Wyświetleń: 3494
 84. Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 3485
 85. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 3466
 86. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3447
 87. FINANSE I PODATKI
  Wyświetleń: 3438
 88. Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 3394
 89. Zarządzenia Burmistrza 2012
  Wyświetleń: 3343
 90. BUDOWNICTWO
  Wyświetleń: 3299
 91. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3269
 92. Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 3256
 93. Akty Prawa Miejscowego 2008 rok
  Wyświetleń: 3255
 94. SKARBNIK
  Wyświetleń: 3250
 95. Zarządzenia Burmistrza 2015
  Wyświetleń: 3195
 96. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3152
 97. Uchwały Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 3148
 98. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 3139
 99. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 899/81 Pietraszów
  Wyświetleń: 3102
 100. GOSPODARKA KOMUNALNA I GOSPODARKA GRUNTAMI
  Wyświetleń: 3085
 101. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 3079
 102. Referat Organizacyjno-Samorządowy
  Wyświetleń: 3078
 103. Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 3078
 104. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 3042
 105. Uchwały Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 3035
 106. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
  Wyświetleń: 3001
 107. Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku
  Wyświetleń: 2985
 108. Informacje o dotacjach udzielonych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 2981
 109. Bieżące informacje publiczne 2017 -
  Wyświetleń: 2955
 110. Akty Prawa Miejscowego 2005 rok
  Wyświetleń: 2944
 111. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowej, stanowiąca własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2941
 112. Samodzielne stanowisko informatyka
  Wyświetleń: 2908
 113. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 2890
 114. Samodzielne stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 2887
 115. Zarządzenia Burmistrza 2010
  Wyświetleń: 2868
 116. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2866
 117. Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu - Zwiększenie możliwośći retencji oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - zbiornik Liszczok
  Wyświetleń: 2844
 118. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego JZS JELCZ 005 GSBA 2,5/16
  Wyświetleń: 2838
 119. Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku
  Wyświetleń: 2825
 120. Protokoły z posiedzeń Komisji 2011
  Wyświetleń: 2812
 121. Budowa linii sortowniczej, hal i wiat wraz z infrastrukturą w celu produkcji paliw alternatywnych stałych.
  Wyświetleń: 2804
 122. Samodzielne stanowisko ds. handlu
  Wyświetleń: 2804
 123. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 2800
 124. Bieżące informacje publiczne
  Wyświetleń: 2792
 125. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2774
 126. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej
  Wyświetleń: 2764
 127. HANDEL I USŁUGI
  Wyświetleń: 2753
 128. Akty Prawa Miejscowego 2012 rok
  Wyświetleń: 2687
 129. Akty Prawa Miejscowego 2002 rok
  Wyświetleń: 2661
 130. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2632
 131. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 2616
 132. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 2600
 133. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów.
  Wyświetleń: 2585
 134. ROLNICTWO I LEŚNICTWO
  Wyświetleń: 2573
 135. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa drogi oraz budowa z przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Warłów i Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 2569
 136. BURMISTRZ
  Wyświetleń: 2546
 137. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 2528
 138. ZASTĘPCA BURMISTRZA
  Wyświetleń: 2526
 139. SEKRETARZ
  Wyświetleń: 2517
 140. Referendum 2015
  Wyświetleń: 2492
 141. Informacje o stanie gminy
  Wyświetleń: 2488
 142. Nabór na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2488
 143. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2475
 144. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2432
 145. Akty Prawa Miejscowego 2007 rok
  Wyświetleń: 2402
 146. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 390/134 Rzędowice.
  Wyświetleń: 2398
 147. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rządowy program „Radosna szkoła” - utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 2385
 148. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 2369
 149. Protokoły z posiedzeń Komisji 2012
  Wyświetleń: 2351
 150. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach.
  Wyświetleń: 2324
 151. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2319
 152. Budowa usługowego warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 2316
 153. Akty Prawa Miejscowego 2013 rok
  Wyświetleń: 2310
 154. Budowa w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów - Gmina Dobrodzień parku elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 12 MW, składającej się z czterech turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, maksymalnej ich wysokości 190 m n.p.t.
  Wyświetleń: 2306
 155. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 42 położonej w obrębie 0076 w miejscowości Warłów, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2290
 156. Uchwały Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 2276
 157. Zarządzenia Burmistrza 2016
  Wyświetleń: 2272
 158. Budżet i jego realizacja 2014
  Wyświetleń: 2270
 159. Utworzenie hodowli norek o wielkości 147 DJP w miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 2268
 160. Akty Prawa Miejscowego 2009 rok
  Wyświetleń: 2258
 161. Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu opał 2011-2012
  Wyświetleń: 2256
 162. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 2255
 163. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 2251
 164. Budżet i jego realizacja 2012
  Wyświetleń: 2235
 165. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 2215
 166. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 2214
 167. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 2203
 168. Protokoły z posiedzeń Komisji 2013
  Wyświetleń: 2198
 169. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2194
 170. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 2194
 171. Budżet i jego realizacja 2013
  Wyświetleń: 2189
 172. Budowa sześciu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów
  Wyświetleń: 2188
 173. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2186
 174. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2159
 175. Częściowa przebudowa obory istniejącej z rozbudową
  Wyświetleń: 2158
 176. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 2154
 177. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2143
 178. Akty Prawa Miejscowego 2011 rok
  Wyświetleń: 2139
 179. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 2.130.000,00 zł.
  Wyświetleń: 2135
 180. Okresowa ocena jakości wody
  Wyświetleń: 2108
 181. Akty Prawa Miejscowego 2010 rok
  Wyświetleń: 2088
 182. Protokoły z posiedzeń Komisji 2014
  Wyświetleń: 2088
 183. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 2087
 184. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 2067
 185. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 2060
 186. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 2047
 187. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2045
 188. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień
  Wyświetleń: 2040
 189. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2020
 190. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 2019
 191. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów
  Wyświetleń: 1999
 192. Badanie uchwał 2012
  Wyświetleń: 1997
 193. Oferta na realizację zadania publicznego - VIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 1994
 194. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 1993
 195. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1986
 196. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1983
 197. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 1976
 198. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 1968
 199. Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża ,,Głowczyce"
  Wyświetleń: 1952
 200. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 1940
 201. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 1914
 202. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1908
 203. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 1895
 204. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1894
 205. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1874
 206. Akty Prawa Miejscowego 2003 rok
  Wyświetleń: 1873
 207. Akty Prawa Miejscowego 1997 rok
  Wyświetleń: 1866
 208. Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 1861
 209. Akty Prawa Miejscowego 1998 rok
  Wyświetleń: 1859
 210. Akty Prawa Miejscowego 2004 rok
  Wyświetleń: 1856
 211. Działalność nadzorcza
  Wyświetleń: 1853
 212. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 1847
 213. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 1833
 214. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Pludry - Pietraszów w km 24+850 - 26+750
  Wyświetleń: 1832
 215. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 1831
 216. Akty Prawa Miejscowego 2001 rok
  Wyświetleń: 1825
 217. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 (obręb 0076) w obrębie Warłów, Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1823
 218. Akty Prawa Miejscowego 1996 rok
  Wyświetleń: 1821
 219. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 1810
 220. Akty Prawa Miejscowego 1995 rok
  Wyświetleń: 1809
 221. Akty Prawa Miejscowego 2000 rok
  Wyświetleń: 1808
 222. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 1808
 223. Akty Prawa Miejscowego 1999 rok
  Wyświetleń: 1791
 224. Oferta - wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej - rozwój kultury i dziedzictwa narodowego - Zakup instrumentu muzycznego - tuba
  Wyświetleń: 1787
 225. Budżet i jego realizacja 2015
  Wyświetleń: 1785
 226. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1785
 227. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 1779
 228. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1762
 229. Akty Prawa Miejscowego 1994 rok
  Wyświetleń: 1757
 230. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach
  Wyświetleń: 1751
 231. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój"
  Wyświetleń: 1739
 232. Budowa warsztatu stolarskiego w miejswcowości Bzinica Stara
  Wyświetleń: 1737
 233. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1732
 234. Akty Prawa Miejscowego 1990 rok
  Wyświetleń: 1709
 235. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 1702
 236. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1688
 237. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 1684
 238. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1683
 239. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 1678
 240. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 1670
 241. Budowa elektrowni fotowoltaicznej OOL_01_Rzędowice
  Wyświetleń: 1664
 242. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 1664
 243. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1662
 244. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 1661
 245. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1658
 246. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1649
 247. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1646
 248. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 1645
 249. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ligota Dobrodzieńska
  Wyświetleń: 1642
 250. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 1634
 251. Akty Prawa Miejscowego 2014 rok
  Wyświetleń: 1616
 252. Protokoły z posiedzeń Komisji 2015
  Wyświetleń: 1612
 253. Petycje
  Wyświetleń: 1608
 254. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1598
 255. Akty Prawa Miejscowego 1993 rok
  Wyświetleń: 1592
 256. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 1581
 257. Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 1568
 258. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych - TSKN
  Wyświetleń: 1564
 259. Oferta na realizację zadania publicznego - zorganizowanie integracyjnego spotkania opłatkowego
  Wyświetleń: 1563
 260. Akty Prawa Miejscowego 1992 rok
  Wyświetleń: 1561
 261. Budowa budynku usługowego do montażu mebli z kotłownią na paliwo stałe na działce nr 857/248 położonej w obrębie Gosławice
  Wyświetleń: 1543
 262. Akty Prawa Miejscowego 1991 rok
  Wyświetleń: 1542
 263. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 1542
 264. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 1536
 265. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1533
 266. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1530
 267. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1514
 268. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 1509
 269. Oferta na realizację zadania publicznego - X Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 1500
 270. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1500
 271. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 1498
 272. Zarządzenia Burmistrza 2017
  Wyświetleń: 1491
 273. Przebudowa drogi gminnej - ulica Warłowska w Makowczycach
  Wyświetleń: 1485
 274. Oferta na realizację zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1467
 275. Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 15+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1455
 276. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej
  Wyświetleń: 1452
 277. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1448
 278. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 1437
 279. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1430
 280. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1417
 281. Wykorzystanie istniejącej hali magazynowej do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 1416
 282. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowości Gosławice na działce o nr 50/1 k.m. 1
  Wyświetleń: 1408
 283. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 1402
 284. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 1394
 285. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 1375
 286. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1370
 287. Protokoły z posiedzeń Komisji 2016
  Wyświetleń: 1362
 288. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1355
 289. Zarządzenia zastępcze Wojewody
  Wyświetleń: 1354
 290. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 1353
 291. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Wyświetleń: 1343
 292. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1333
 293. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 1323
 294. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1306
 295. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1298
 296. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 1297
 297. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1294
 298. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień.
  Wyświetleń: 1282
 299. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2016
  Wyświetleń: 1268
 300. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1261
 301. Budżet i jego realizacja 2016
  Wyświetleń: 1254
 302. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 1249
 303. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1235
 304. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2300 kW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowośći Gosławice na działce 42 k.m 151
  Wyświetleń: 1223
 305. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 75 w obrębie 0024 w mieście Dobrodzień
  Wyświetleń: 1212
 306. Uchwały Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 1211
 307. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1210
 308. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 1186
 309. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1159
 310. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 1159
 311. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1154
 312. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2014-2017 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1138
 313. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1138
 314. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 1122
 315. Programy rządowe
  Wyświetleń: 1103
 316. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 1102
 317. Skup i sprzedaż hurtowa odpadów i złomu oraz zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne określonych w RMŚ w sprawie katalogu odpadów
  Wyświetleń: 1080
 318. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1073
 319. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 1070
 320. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 1066
 321. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 1057
 322. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1056
 323. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1051
 324. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1047
 325. Akty Prawa Miejscowego 2015 rok
  Wyświetleń: 1046
 326. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 1046
 327. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 1031
 328. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 1030
 329. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1027
 330. Akty Prawa Miejscowego 2016 rok
  Wyświetleń: 1023
 331. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1008
 332. Oferta na realizację zadania publicznego - XI Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2014
  Wyświetleń: 1004
 333. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1002
 334. Oferta na realizację zadania publicznego - XII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2015
  Wyświetleń: 1001
 335. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 995
 336. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 992
 337. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 988
 338. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 967
 339. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 936
 340. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 905
 341. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2017
  Wyświetleń: 888
 342. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2011 - 2015
  Wyświetleń: 852
 343. Oferta na realizacje zadania publicznego
  Wyświetleń: 849
 344. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 obręb 0076 Warłów
  Wyświetleń: 842
 345. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 841
 346. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 840
 347. Budowa hybrydowej instalacji zgazowującej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry przy ul. Wyzwolenia 18
  Wyświetleń: 769
 348. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - usprawnienie i rehabilitacja chorego w domu
  Wyświetleń: 767
 349. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 760
 350. Protokoły z posiedzeń Komisji 2017
  Wyświetleń: 735
 351. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 732
 352. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 728
 353. Oferta na realizację zadania publicznego - XIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2016
  Wyświetleń: 675
 354. Przebudowa drogi gminnej nr 102970 O Główczyce - Wystrzyca ul. Wystrzycka bez włączenia do pasa drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 668
 355. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punkt zbierania złomu w Dobrodzieniu przy ul. Parkowej 6
  Wyświetleń: 640
 356. Budżet i jego realizacja 2017
  Wyświetleń: 636
 357. Ogłoszenie o wyniku postępowania - wykonanie i dostawa urn wyborczych
  Wyświetleń: 605
 358. Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Dobrodzień przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 603
 359. Informacje o stanie gminy 2017
  Wyświetleń: 589
 360. Budowa ronda turbinowego na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 18+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 561
 361. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 561
 362. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień – VII nabór
  Wyświetleń: 548
 363. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 526
 364. Przepisy prawne regulujące działalność lobbingową
  Wyświetleń: 503
 365. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 502
 366. Budowa stolarni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Błachowie
  Wyświetleń: 499
 367. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 486
 368. Akty Prawa Miejscowego 2017 rok
  Wyświetleń: 468
 369. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 465
 370. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 464
 371. Odkrywkowa eksploatacja kopaliny pospolitej piasków czwartorzędowych ze złoża Myślina IX o powierzchni obszaru górniczego 1,89 ha
  Wyświetleń: 445
 372. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 426
 373. OBRONA CYWILNA, SPRAWY OBRONNE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  Wyświetleń: 409
 374. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 404
 375. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 403
 376. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 391
 377. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 380
 378. Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 371
 379. Stacja Demontażu Pojazdów w miejscowości Rzędowice
  Wyświetleń: 364
 380. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 346
 381. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 338
 382. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 320
 383. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 319
 384. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 316
 385. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 313
 386. Badanie uchwał 2017
  Wyświetleń: 311
 387. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 2 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 298
 388. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 297
 389. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 274
 390. Ogłoszenie o wyniku postępowania -Unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 266
 391. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł
  Wyświetleń: 252
 392. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 1 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 243
 393. Oferta na realizację zadania publicznego - XIV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2017
  Wyświetleń: 243
 394. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 199
 395. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2017
  Wyświetleń: 199
 396. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 188
 397. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 187
 398. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 179
 399. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 176
 400. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 172
 401. Program Ochrony Środowiska dla Gminy dobrodzień na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 150
 402. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 92
 403. Budowa fermy chowu drobiu w miejscowości Główczyce gmina Dobrodzień w województwie opolskim
  Wyświetleń: 13
Metryczka
 • wytworzono:
  12-08-2011
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  12-08-2011 14:40
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 7028
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×