Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2124122825249742681046302273313050200000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232902548321675254762580623392236782379721354279442313026771
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
227001734321205224472444228696215281986321037205642160222957
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
164732152018980178611941021491172551729819129231262191918257
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145481252112245129121353513262142621084016362136251574112175
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1277386208782824010658861783117502848010413110499542
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000203343697976857576
 1. Ostatnio dodane lub zmodyfikowane strony:
  Wyświetleń: 151890
 2. Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 80546
 3. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 44169
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 42924
 5. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 23234
 6. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 20431
 7. Bieżące informacje publiczne 2011 - 2016
  Wyświetleń: 19132
 8. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 18020
 9. Rada Miejska
  Wyświetleń: 17949
 10. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 12058
 11. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 11846
 12. Dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 11708
 13. Akty Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 9490
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9353
 15. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 9256
 16. Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki
  Wyświetleń: 8823
 17. Jednostki pomocnicze - sołectwa
  Wyświetleń: 8209
 18. Podstawowe dane
  Wyświetleń: 8087
 19. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 8064
 20. Plan pracy Rady Miejskiej i jej Komisji
  Wyświetleń: 7841
 21. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 7825
 22. Burmistrz
  Wyświetleń: 7602
 23. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 7563
 24. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7002
 25. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 6781
 26. Protokoły z posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 6720
 27. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 6663
 28. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 6590
 29. Projekty uchwał, planowane posiedzenia
  Wyświetleń: 6573
 30. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 6558
 31. Nabór członka komisji konkursowej
  Wyświetleń: 6478
 32. WYBORY
  Wyświetleń: 6386
 33. Statut gminy
  Wyświetleń: 6347
 34. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 6334
 35. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 6296
 36. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6243
 37. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6202
 38. Zasady i tryb działania władzy publicznej
  Wyświetleń: 6053
 39. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6050
 40. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 5960
 41. Informacje o stanie gminy 2011-2016
  Wyświetleń: 5815
 42. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5810
 43. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 5692
 44. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5624
 45. Plany i programy ochrony środowiska
  Wyświetleń: 5597
 46. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 5590
 47. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 5489
 48. Plany i programy
  Wyświetleń: 5382
 49. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5303
 50. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 5286
 51. Oświadczenia dodatkowe
  Wyświetleń: 5196
 52. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 4632
 53. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Wyświetleń: 4504
 54. Zarządzenia Burmistrza 2014
  Wyświetleń: 4317
 55. Badanie uchwał
  Wyświetleń: 4307
 56. Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Promocji
  Wyświetleń: 4297
 57. Nabór na stanowisko urzędnicze związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3944
 58. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 3910
 59. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 3892
 60. Konkurs na stanowisko Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3856
 61. MłODOCIANI PRACOWNICY
  Wyświetleń: 3812
 62. Zarządzenia Burmistrza 2013
  Wyświetleń: 3786
 63. Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 3748
 64. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 3743
 65. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3740
 66. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 3709
 67. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 3699
 68. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3611
 69. Radcy prawni
  Wyświetleń: 3588
 70. Budżet i jego realizacja 2011
  Wyświetleń: 3566
 71. Samodzielne stanowisko ds. BHP
  Wyświetleń: 3548
 72. Uchwały Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 3540
 73. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 3482
 74. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 3442
 75. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 3408
 76. Zarządzenia Burmistrza 2011
  Wyświetleń: 3405
 77. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 3365
 78. Uchwały Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 3302
 79. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 3246
 80. Samodzielne stanowisko ds. budownictwa
  Wyświetleń: 3242
 81. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3236
 82. Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 3226
 83. Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 3221
 84. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 3195
 85. FINANSE I PODATKI
  Wyświetleń: 3193
 86. Zarządzenia Burmistrza 2012
  Wyświetleń: 3121
 87. Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 3039
 88. SKARBNIK
  Wyświetleń: 3034
 89. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3031
 90. Akty Prawa Miejscowego 2008 rok
  Wyświetleń: 3016
 91. BUDOWNICTWO
  Wyświetleń: 3008
 92. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2986
 93. Uchwały Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 2979
 94. Zarządzenia Burmistrza 2015
  Wyświetleń: 2963
 95. Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 2901
 96. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 899/81 Pietraszów
  Wyświetleń: 2897
 97. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 2893
 98. Referat Organizacyjno-Samorządowy
  Wyświetleń: 2878
 99. GOSPODARKA KOMUNALNA I GOSPODARKA GRUNTAMI
  Wyświetleń: 2861
 100. Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku
  Wyświetleń: 2811
 101. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
  Wyświetleń: 2805
 102. Zapytania o cenę
  Wyświetleń: 2787
 103. Uchwały Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 2768
 104. Samodzielne stanowisko informatyka
  Wyświetleń: 2728
 105. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowej, stanowiąca własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2727
 106. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 2711
 107. Zarządzenia Burmistrza 2010
  Wyświetleń: 2709
 108. Samodzielne stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 2697
 109. Informacje o dotacjach udzielonych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 2680
 110. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego JZS JELCZ 005 GSBA 2,5/16
  Wyświetleń: 2650
 111. Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku
  Wyświetleń: 2642
 112. Samodzielne stanowisko ds. handlu
  Wyświetleń: 2628
 113. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 2623
 114. Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu - Zwiększenie możliwośći retencji oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - zbiornik Liszczok
  Wyświetleń: 2619
 115. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2601
 116. Budowa linii sortowniczej, hal i wiat wraz z infrastrukturą w celu produkcji paliw alternatywnych stałych.
  Wyświetleń: 2598
 117. Protokoły z posiedzeń Komisji 2011
  Wyświetleń: 2592
 118. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej
  Wyświetleń: 2590
 119. HANDEL I USŁUGI
  Wyświetleń: 2561
 120. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 2540
 121. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 2442
 122. Akty Prawa Miejscowego 2012 rok
  Wyświetleń: 2411
 123. Akty Prawa Miejscowego 2002 rok
  Wyświetleń: 2408
 124. BURMISTRZ
  Wyświetleń: 2389
 125. ROLNICTWO I LEŚNICTWO
  Wyświetleń: 2384
 126. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa drogi oraz budowa z przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Warłów i Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 2380
 127. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów.
  Wyświetleń: 2377
 128. SEKRETARZ
  Wyświetleń: 2341
 129. ZASTĘPCA BURMISTRZA
  Wyświetleń: 2337
 130. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 2325
 131. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2322
 132. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2319
 133. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2305
 134. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2298
 135. Bieżące informacje publiczne 2017 -
  Wyświetleń: 2293
 136. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 2289
 137. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 390/134 Rzędowice.
  Wyświetleń: 2263
 138. Nabór na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2236
 139. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rządowy program „Radosna szkoła” - utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 2220
 140. Referendum 2015
  Wyświetleń: 2203
 141. Bieżące informacje publiczne
  Wyświetleń: 2193
 142. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 2173
 143. Budowa usługowego warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 2170
 144. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2150
 145. Budowa w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów - Gmina Dobrodzień parku elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 12 MW, składającej się z czterech turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, maksymalnej ich wysokości 190 m n.p.t.
  Wyświetleń: 2145
 146. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach.
  Wyświetleń: 2123
 147. Protokoły z posiedzeń Komisji 2012
  Wyświetleń: 2108
 148. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 42 położonej w obrębie 0076 w miejscowości Warłów, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2102
 149. Akty Prawa Miejscowego 2013 rok
  Wyświetleń: 2089
 150. Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu opał 2011-2012
  Wyświetleń: 2083
 151. Budżet i jego realizacja 2014
  Wyświetleń: 2079
 152. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 2077
 153. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2076
 154. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 2073
 155. Utworzenie hodowli norek o wielkości 147 DJP w miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 2060
 156. Budżet i jego realizacja 2012
  Wyświetleń: 2047
 157. Protokoły z posiedzeń Komisji 2013
  Wyświetleń: 2047
 158. Budżet i jego realizacja 2013
  Wyświetleń: 2026
 159. Zarządzenia Burmistrza 2016
  Wyświetleń: 2022
 160. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2018
 161. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 2010
 162. Częściowa przebudowa obory istniejącej z rozbudową
  Wyświetleń: 2007
 163. Budowa sześciu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów
  Wyświetleń: 1994
 164. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 1989
 165. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 2.130.000,00 zł.
  Wyświetleń: 1954
 166. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 1951
 167. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 1950
 168. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1936
 169. Uchwały Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 1928
 170. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień
  Wyświetleń: 1919
 171. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 1918
 172. Protokoły z posiedzeń Komisji 2014
  Wyświetleń: 1915
 173. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 1914
 174. Akty Prawa Miejscowego 2011 rok
  Wyświetleń: 1913
 175. Akty Prawa Miejscowego 2009 rok
  Wyświetleń: 1889
 176. Oferta na realizację zadania publicznego - VIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 1879
 177. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 1876
 178. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 1864
 179. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 1851
 180. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 1842
 181. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 1828
 182. Akty Prawa Miejscowego 2010 rok
  Wyświetleń: 1827
 183. Akty Prawa Miejscowego 2006 rok
  Wyświetleń: 1816
 184. Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża ,,Głowczyce"
  Wyświetleń: 1802
 185. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 1794
 186. Akty Prawa Miejscowego 2007 rok
  Wyświetleń: 1792
 187. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 1787
 188. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów
  Wyświetleń: 1778
 189. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1775
 190. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 1772
 191. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 1769
 192. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 1766
 193. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1757
 194. Badanie uchwał 2012
  Wyświetleń: 1738
 195. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1737
 196. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 1732
 197. Akty Prawa Miejscowego 2005 rok
  Wyświetleń: 1731
 198. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1724
 199. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 1722
 200. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1709
 201. Akty Prawa Miejscowego 1997 rok
  Wyświetleń: 1701
 202. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 1701
 203. Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 1700
 204. Okresowa ocena jakości wody
  Wyświetleń: 1698
 205. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 1684
 206. Akty Prawa Miejscowego 2003 rok
  Wyświetleń: 1679
 207. Oferta - wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej - rozwój kultury i dziedzictwa narodowego - Zakup instrumentu muzycznego - tuba
  Wyświetleń: 1678
 208. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 1673
 209. Akty Prawa Miejscowego 2000 rok
  Wyświetleń: 1667
 210. Akty Prawa Miejscowego 1998 rok
  Wyświetleń: 1661
 211. Akty Prawa Miejscowego 2001 rok
  Wyświetleń: 1661
 212. Akty Prawa Miejscowego 1995 rok
  Wyświetleń: 1647
 213. Akty Prawa Miejscowego 2004 rok
  Wyświetleń: 1643
 214. Akty Prawa Miejscowego 1999 rok
  Wyświetleń: 1642
 215. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1642
 216. Akty Prawa Miejscowego 1996 rok
  Wyświetleń: 1641
 217. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Pludry - Pietraszów w km 24+850 - 26+750
  Wyświetleń: 1641
 218. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 1629
 219. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1627
 220. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój"
  Wyświetleń: 1615
 221. Budżet i jego realizacja 2015
  Wyświetleń: 1610
 222. Działalność nadzorcza
  Wyświetleń: 1599
 223. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 1599
 224. Budowa warsztatu stolarskiego w miejswcowości Bzinica Stara
  Wyświetleń: 1592
 225. Akty Prawa Miejscowego 1994 rok
  Wyświetleń: 1583
 226. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1568
 227. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach
  Wyświetleń: 1564
 228. Akty Prawa Miejscowego 1990 rok
  Wyświetleń: 1554
 229. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 1551
 230. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 1546
 231. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1535
 232. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1535
 233. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1523
 234. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 1514
 235. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 1514
 236. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1512
 237. Budowa elektrowni fotowoltaicznej OOL_01_Rzędowice
  Wyświetleń: 1509
 238. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 1502
 239. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1488
 240. Akty Prawa Miejscowego 2014 rok
  Wyświetleń: 1457
 241. Protokoły z posiedzeń Komisji 2015
  Wyświetleń: 1453
 242. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 1453
 243. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 1448
 244. Oferta na realizację zadania publicznego - zorganizowanie integracyjnego spotkania opłatkowego
  Wyświetleń: 1432
 245. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych - TSKN
  Wyświetleń: 1430
 246. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1429
 247. Akty Prawa Miejscowego 1993 rok
  Wyświetleń: 1415
 248. Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 1408
 249. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1407
 250. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1402
 251. Akty Prawa Miejscowego 1992 rok
  Wyświetleń: 1398
 252. Akty Prawa Miejscowego 1991 rok
  Wyświetleń: 1389
 253. Budowa budynku usługowego do montażu mebli z kotłownią na paliwo stałe na działce nr 857/248 położonej w obrębie Gosławice
  Wyświetleń: 1389
 254. Oferta na realizację zadania publicznego - X Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 1387
 255. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1370
 256. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1369
 257. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 1367
 258. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 1361
 259. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1352
 260. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej
  Wyświetleń: 1348
 261. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 1321
 262. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ligota Dobrodzieńska
  Wyświetleń: 1310
 263. Petycje
  Wyświetleń: 1307
 264. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1304
 265. Oferta na realizację zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1303
 266. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1290
 267. Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 15+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1288
 268. Wykorzystanie istniejącej hali magazynowej do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 1287
 269. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowości Gosławice na działce o nr 50/1 k.m. 1
  Wyświetleń: 1281
 270. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 1259
 271. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1253
 272. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 1251
 273. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Wyświetleń: 1247
 274. Przebudowa drogi gminnej - ulica Warłowska w Makowczycach
  Wyświetleń: 1245
 275. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 1243
 276. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1226
 277. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 1225
 278. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1203
 279. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 1198
 280. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1174
 281. Protokoły z posiedzeń Komisji 2016
  Wyświetleń: 1173
 282. Zarządzenia zastępcze Wojewody
  Wyświetleń: 1172
 283. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 1169
 284. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1159
 285. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 1139
 286. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień.
  Wyświetleń: 1137
 287. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 1130
 288. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1129
 289. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1124
 290. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1119
 291. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 75 w obrębie 0024 w mieście Dobrodzień
  Wyświetleń: 1106
 292. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 1088
 293. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2016
  Wyświetleń: 1083
 294. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1066
 295. Budżet i jego realizacja 2016
  Wyświetleń: 1058
 296. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2300 kW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowośći Gosławice na działce 42 k.m 151
  Wyświetleń: 1034
 297. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1029
 298. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1024
 299. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 1022
 300. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 1017
 301. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2014-2017 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1006
 302. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 985
 303. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 983
 304. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 982
 305. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 973
 306. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 936
 307. Skup i sprzedaż hurtowa odpadów i złomu oraz zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne określonych w RMŚ w sprawie katalogu odpadów
  Wyświetleń: 926
 308. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 918
 309. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 916
 310. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 904
 311. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 893
 312. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 888
 313. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 888
 314. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 884
 315. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 882
 316. Akty Prawa Miejscowego 2015 rok
  Wyświetleń: 879
 317. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 879
 318. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 871
 319. Oferta na realizację zadania publicznego - XI Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2014
  Wyświetleń: 869
 320. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 866
 321. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 856
 322. Oferta na realizację zadania publicznego - XII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2015
  Wyświetleń: 851
 323. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 829
 324. Zarządzenia Burmistrza 2017
  Wyświetleń: 819
 325. Programy rządowe
  Wyświetleń: 811
 326. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 803
 327. Akty Prawa Miejscowego 2016 rok
  Wyświetleń: 797
 328. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 759
 329. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 751
 330. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 714
 331. Oferta na realizacje zadania publicznego
  Wyświetleń: 708
 332. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 700
 333. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 obręb 0076 Warłów
  Wyświetleń: 695
 334. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 688
 335. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 681
 336. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2011 - 2015
  Wyświetleń: 680
 337. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 660
 338. Uchwały Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 649
 339. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 637
 340. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 633
 341. Budowa hybrydowej instalacji zgazowującej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry przy ul. Wyzwolenia 18
  Wyświetleń: 627
 342. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 597
 343. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 586
 344. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - usprawnienie i rehabilitacja chorego w domu
  Wyświetleń: 582
 345. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 535
 346. Przebudowa drogi gminnej nr 102970 O Główczyce - Wystrzyca ul. Wystrzycka bez włączenia do pasa drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 521
 347. Oferta na realizację zadania publicznego - XIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2016
  Wyświetleń: 517
 348. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2017
  Wyświetleń: 487
 349. Budowa ronda turbinowego na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 18+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 473
 350. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punkt zbierania złomu w Dobrodzieniu przy ul. Parkowej 6
  Wyświetleń: 466
 351. Ogłoszenie o wyniku postępowania - wykonanie i dostawa urn wyborczych
  Wyświetleń: 462
 352. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień – VII nabór
  Wyświetleń: 413
 353. Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Dobrodzień przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 410
 354. Informacje o stanie gminy
  Wyświetleń: 395
 355. Budżet i jego realizacja 2017
  Wyświetleń: 392
 356. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 388
 357. Protokoły z posiedzeń Komisji 2017
  Wyświetleń: 379
 358. Przepisy prawne regulujące działalność lobbingową
  Wyświetleń: 358
 359. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 324
 360. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 311
 361. Budowa stolarni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Błachowie
  Wyświetleń: 306
 362. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 283
 363. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 279
 364. OBRONA CYWILNA, SPRAWY OBRONNE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  Wyświetleń: 269
 365. Akty Prawa Miejscowego 2017 rok
  Wyświetleń: 267
 366. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 263
 367. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 256
 368. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 245
 369. Informacje o stanie gminy 2017
  Wyświetleń: 244
 370. Odkrywkowa eksploatacja kopaliny pospolitej piasków czwartorzędowych ze złoża Myślina IX o powierzchni obszaru górniczego 1,89 ha
  Wyświetleń: 224
 371. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 195
 372. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 167
 373. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 2 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 156
 374. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 150
 375. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 145
 376. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 133
 377. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 1 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 125
 378. Badanie uchwał 2017
  Wyświetleń: 121
 379. Stacja Demontażu Pojazdów w miejscowości Rzędowice
  Wyświetleń: 114
 380. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 108
 381. Ogłoszenie o wyniku postępowania -Unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 104
 382. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 91
 383. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 79
 384. Oferta na realizację zadania publicznego - XIV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2017
  Wyświetleń: 79
 385. Program Ochrony Środowiska dla Gminy dobrodzień na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 41
 • Opublikował: Piotr Więdłocha, data publikacji: 12-08-2011 14:40
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Piotr Więdłocha
 • Data wytworzenia: 12-08-2011
 • Ilość wyświetleń: 6202
 • Link do strony: http://bip.dobrodzien.pl/98/3140/statystyki-podstron.html
 • Opublikował: Piotr Więdłocha, data publikacji: 12-08-2011 14:40
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Piotr Więdłocha
 • Data wytworzenia: 12-08-2011
 • Ilość wyświetleń: 6202
 • Link do strony: http://bip.dobrodzien.pl/98/3140/statystyki-podstron.html
 • Data publikacji: 12-08-2011 14:40 przez: Piotr Więdłocha
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Piotr Więdłocha
 • Data wytworzenia: 12-08-2011
 • Ilość wyświetleń: 6202
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

 

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl