Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2330800000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
212412282524974268104630227331367463140729421420663624434939
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232902548321675254762580623392236782379721354279442313026771
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
227001734321205224472444228696215281986321037205642160222957
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
164732152018980178611941021491172551729819129231262191918257
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145481252112245129121353513262142621084016362136251574112175
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1277386208782824010658861783117502848010413110499542
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000203343697976857576
 1. Ostatnio dodane lub zmodyfikowane strony:
  Wyświetleń: 169973
 2. Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 93686
 3. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 50223
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 49404
 5. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 24780
 6. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 21895
 7. Bieżące informacje publiczne 2011 - 2016
  Wyświetleń: 20609
 8. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 19368
 9. Rada Miejska
  Wyświetleń: 19241
 10. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 14733
 11. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 13412
 12. Dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 13075
 13. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 11909
 14. Akty Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 11309
 15. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 10134
 16. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 10036
 17. Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki
  Wyświetleń: 9387
 18. Jednostki pomocnicze - sołectwa
  Wyświetleń: 8928
 19. Podstawowe dane
  Wyświetleń: 8671
 20. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 8541
 21. Plan pracy Rady Miejskiej i jej Komisji
  Wyświetleń: 8422
 22. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 8393
 23. Burmistrz
  Wyświetleń: 8191
 24. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 8113
 25. Nabór członka komisji konkursowej
  Wyświetleń: 7988
 26. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7619
 27. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 7333
 28. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7279
 29. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 7260
 30. Protokoły z posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 7245
 31. Projekty uchwał, planowane posiedzenia
  Wyświetleń: 7187
 32. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 7171
 33. Plany i programy ochrony środowiska
  Wyświetleń: 7152
 34. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 7045
 35. Statut gminy
  Wyświetleń: 6901
 36. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 6880
 37. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6764
 38. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 6730
 39. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 6529
 40. WYBORY
  Wyświetleń: 6523
 41. Zasady i tryb działania władzy publicznej
  Wyświetleń: 6444
 42. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6443
 43. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6390
 44. Informacje o stanie gminy 2011-2016
  Wyświetleń: 6322
 45. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6248
 46. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6188
 47. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 6156
 48. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 5980
 49. Plany i programy
  Wyświetleń: 5906
 50. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5755
 51. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 5690
 52. Oświadczenia dodatkowe
  Wyświetleń: 5588
 53. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 5128
 54. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Wyświetleń: 4905
 55. Badanie uchwał
  Wyświetleń: 4740
 56. Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Promocji
  Wyświetleń: 4714
 57. Zarządzenia Burmistrza 2014
  Wyświetleń: 4705
 58. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 4358
 59. MłODOCIANI PRACOWNICY
  Wyświetleń: 4349
 60. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 4273
 61. Nabór na stanowisko urzędnicze związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4264
 62. Zarządzenia Burmistrza 2013
  Wyświetleń: 4174
 63. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 4169
 64. Konkurs na stanowisko Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4137
 65. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4130
 66. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 4111
 67. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 4099
 68. Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 4078
 69. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4023
 70. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 3993
 71. Akty Prawa Miejscowego 2006 rok
  Wyświetleń: 3973
 72. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 3940
 73. Radcy prawni
  Wyświetleń: 3916
 74. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 3904
 75. Uchwały Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 3897
 76. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 3848
 77. Samodzielne stanowisko ds. BHP
  Wyświetleń: 3818
 78. Budżet i jego realizacja 2011
  Wyświetleń: 3776
 79. Zapytania o cenę
  Wyświetleń: 3769
 80. Zarządzenia Burmistrza 2011
  Wyświetleń: 3699
 81. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 3604
 82. Uchwały Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 3583
 83. Samodzielne stanowisko ds. budownictwa
  Wyświetleń: 3572
 84. FINANSE I PODATKI
  Wyświetleń: 3568
 85. Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 3562
 86. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 3541
 87. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3500
 88. Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 3448
 89. Zarządzenia Burmistrza 2012
  Wyświetleń: 3396
 90. BUDOWNICTWO
  Wyświetleń: 3347
 91. Bieżące informacje publiczne
  Wyświetleń: 3341
 92. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3334
 93. Akty Prawa Miejscowego 2008 rok
  Wyświetleń: 3325
 94. Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 3319
 95. SKARBNIK
  Wyświetleń: 3312
 96. Zarządzenia Burmistrza 2015
  Wyświetleń: 3271
 97. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 3269
 98. Uchwały Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 3195
 99. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3194
 100. Bieżące informacje publiczne 2017 -
  Wyświetleń: 3173
 101. Referat Organizacyjno-Samorządowy
  Wyświetleń: 3153
 102. GOSPODARKA KOMUNALNA I GOSPODARKA GRUNTAMI
  Wyświetleń: 3152
 103. Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 3146
 104. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 899/81 Pietraszów
  Wyświetleń: 3145
 105. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 3140
 106. Uchwały Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 3110
 107. Informacje o dotacjach udzielonych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 3085
 108. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 3079
 109. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
  Wyświetleń: 3060
 110. Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku
  Wyświetleń: 3041
 111. Akty Prawa Miejscowego 2005 rok
  Wyświetleń: 3000
 112. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowej, stanowiąca własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2996
 113. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 2994
 114. Samodzielne stanowisko informatyka
  Wyświetleń: 2958
 115. Samodzielne stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 2950
 116. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2942
 117. Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu - Zwiększenie możliwośći retencji oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - zbiornik Liszczok
  Wyświetleń: 2926
 118. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2916
 119. Zarządzenia Burmistrza 2010
  Wyświetleń: 2910
 120. Protokoły z posiedzeń Komisji 2011
  Wyświetleń: 2902
 121. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego JZS JELCZ 005 GSBA 2,5/16
  Wyświetleń: 2895
 122. Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku
  Wyświetleń: 2876
 123. Samodzielne stanowisko ds. handlu
  Wyświetleń: 2863
 124. Budowa linii sortowniczej, hal i wiat wraz z infrastrukturą w celu produkcji paliw alternatywnych stałych.
  Wyświetleń: 2846
 125. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 2837
 126. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej
  Wyświetleń: 2817
 127. HANDEL I USŁUGI
  Wyświetleń: 2813
 128. Akty Prawa Miejscowego 2002 rok
  Wyświetleń: 2757
 129. Akty Prawa Miejscowego 2012 rok
  Wyświetleń: 2755
 130. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2715
 131. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 2679
 132. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 2657
 133. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów.
  Wyświetleń: 2624
 134. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa drogi oraz budowa z przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Warłów i Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 2621
 135. BURMISTRZ
  Wyświetleń: 2603
 136. ROLNICTWO I LEŚNICTWO
  Wyświetleń: 2601
 137. SEKRETARZ
  Wyświetleń: 2590
 138. ZASTĘPCA BURMISTRZA
  Wyświetleń: 2588
 139. Referendum 2015
  Wyświetleń: 2577
 140. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 2575
 141. Informacje o stanie gminy
  Wyświetleń: 2561
 142. Nabór na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2552
 143. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2526
 144. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2462
 145. Akty Prawa Miejscowego 2007 rok
  Wyświetleń: 2449
 146. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 390/134 Rzędowice.
  Wyświetleń: 2435
 147. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rządowy program „Radosna szkoła” - utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 2424
 148. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 2419
 149. Protokoły z posiedzeń Komisji 2012
  Wyświetleń: 2398
 150. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach.
  Wyświetleń: 2385
 151. Akty Prawa Miejscowego 2013 rok
  Wyświetleń: 2382
 152. Zarządzenia Burmistrza 2016
  Wyświetleń: 2365
 153. Budowa w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów - Gmina Dobrodzień parku elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 12 MW, składającej się z czterech turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, maksymalnej ich wysokości 190 m n.p.t.
  Wyświetleń: 2364
 154. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2361
 155. Uchwały Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 2359
 156. Budowa usługowego warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 2351
 157. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 42 położonej w obrębie 0076 w miejscowości Warłów, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2332
 158. Budżet i jego realizacja 2014
  Wyświetleń: 2329
 159. Akty Prawa Miejscowego 2009 rok
  Wyświetleń: 2322
 160. Utworzenie hodowli norek o wielkości 147 DJP w miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 2320
 161. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 2317
 162. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 2292
 163. Budżet i jego realizacja 2012
  Wyświetleń: 2289
 164. Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu opał 2011-2012
  Wyświetleń: 2287
 165. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 2268
 166. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 2262
 167. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 2257
 168. Protokoły z posiedzeń Komisji 2013
  Wyświetleń: 2254
 169. Budowa sześciu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów
  Wyświetleń: 2243
 170. Budżet i jego realizacja 2013
  Wyświetleń: 2242
 171. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2236
 172. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 2234
 173. Okresowa ocena jakości wody
  Wyświetleń: 2228
 174. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2219
 175. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2206
 176. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 2202
 177. Częściowa przebudowa obory istniejącej z rozbudową
  Wyświetleń: 2199
 178. Akty Prawa Miejscowego 2011 rok
  Wyświetleń: 2195
 179. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 2.130.000,00 zł.
  Wyświetleń: 2183
 180. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2176
 181. Protokoły z posiedzeń Komisji 2014
  Wyświetleń: 2145
 182. Akty Prawa Miejscowego 2010 rok
  Wyświetleń: 2141
 183. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 2124
 184. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 2121
 185. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 2115
 186. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 2091
 187. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2077
 188. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień
  Wyświetleń: 2069
 189. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2068
 190. Badanie uchwał 2012
  Wyświetleń: 2059
 191. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 2056
 192. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów
  Wyświetleń: 2036
 193. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2034
 194. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2034
 195. Oferta na realizację zadania publicznego - VIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 2033
 196. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 2024
 197. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 2021
 198. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 2019
 199. Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża ,,Głowczyce"
  Wyświetleń: 1983
 200. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 1975
 201. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1966
 202. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 1954
 203. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1952
 204. Działalność nadzorcza
  Wyświetleń: 1935
 205. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 1935
 206. Akty Prawa Miejscowego 2003 rok
  Wyświetleń: 1933
 207. Akty Prawa Miejscowego 1998 rok
  Wyświetleń: 1931
 208. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1930
 209. Akty Prawa Miejscowego 1997 rok
  Wyświetleń: 1923
 210. Akty Prawa Miejscowego 2004 rok
  Wyświetleń: 1907
 211. Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 1904
 212. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 (obręb 0076) w obrębie Warłów, Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1887
 213. Akty Prawa Miejscowego 2001 rok
  Wyświetleń: 1881
 214. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 1879
 215. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 1869
 216. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 1867
 217. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Pludry - Pietraszów w km 24+850 - 26+750
  Wyświetleń: 1864
 218. Akty Prawa Miejscowego 1996 rok
  Wyświetleń: 1863
 219. Akty Prawa Miejscowego 1995 rok
  Wyświetleń: 1857
 220. Akty Prawa Miejscowego 2000 rok
  Wyświetleń: 1857
 221. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 1847
 222. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 1840
 223. Akty Prawa Miejscowego 1999 rok
  Wyświetleń: 1833
 224. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 1830
 225. Budżet i jego realizacja 2015
  Wyświetleń: 1828
 226. Oferta - wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej - rozwój kultury i dziedzictwa narodowego - Zakup instrumentu muzycznego - tuba
  Wyświetleń: 1824
 227. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1823
 228. Akty Prawa Miejscowego 1994 rok
  Wyświetleń: 1811
 229. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1799
 230. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1792
 231. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach
  Wyświetleń: 1789
 232. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój"
  Wyświetleń: 1781
 233. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 1770
 234. Budowa warsztatu stolarskiego w miejswcowości Bzinica Stara
  Wyświetleń: 1769
 235. Akty Prawa Miejscowego 1990 rok
  Wyświetleń: 1751
 236. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 1744
 237. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1738
 238. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1732
 239. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 1730
 240. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 1726
 241. Petycje
  Wyświetleń: 1717
 242. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 1716
 243. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1715
 244. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 1712
 245. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ligota Dobrodzieńska
  Wyświetleń: 1711
 246. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1706
 247. Budowa elektrowni fotowoltaicznej OOL_01_Rzędowice
  Wyświetleń: 1704
 248. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1701
 249. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 1700
 250. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1694
 251. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 1693
 252. Akty Prawa Miejscowego 2014 rok
  Wyświetleń: 1672
 253. Protokoły z posiedzeń Komisji 2015
  Wyświetleń: 1661
 254. Akty Prawa Miejscowego 1993 rok
  Wyświetleń: 1643
 255. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 1638
 256. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1634
 257. Zarządzenia Burmistrza 2017
  Wyświetleń: 1624
 258. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 1616
 259. Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 1611
 260. Akty Prawa Miejscowego 1992 rok
  Wyświetleń: 1608
 261. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych - TSKN
  Wyświetleń: 1608
 262. Oferta na realizację zadania publicznego - zorganizowanie integracyjnego spotkania opłatkowego
  Wyświetleń: 1601
 263. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 1584
 264. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1580
 265. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1579
 266. Budowa budynku usługowego do montażu mebli z kotłownią na paliwo stałe na działce nr 857/248 położonej w obrębie Gosławice
  Wyświetleń: 1576
 267. Akty Prawa Miejscowego 1991 rok
  Wyświetleń: 1575
 268. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1568
 269. Przebudowa drogi gminnej - ulica Warłowska w Makowczycach
  Wyświetleń: 1560
 270. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1556
 271. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 1556
 272. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 1546
 273. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1536
 274. Oferta na realizację zadania publicznego - X Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 1528
 275. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 1507
 276. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1505
 277. Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 15+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1504
 278. Oferta na realizację zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1499
 279. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1497
 280. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej
  Wyświetleń: 1482
 281. Uchwały Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 1476
 282. Wykorzystanie istniejącej hali magazynowej do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 1453
 283. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1449
 284. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowości Gosławice na działce o nr 50/1 k.m. 1
  Wyświetleń: 1448
 285. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 1439
 286. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 1437
 287. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 1434
 288. Protokoły z posiedzeń Komisji 2016
  Wyświetleń: 1425
 289. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1412
 290. Zarządzenia zastępcze Wojewody
  Wyświetleń: 1407
 291. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1397
 292. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1386
 293. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 1380
 294. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Wyświetleń: 1376
 295. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1366
 296. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 1358
 297. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 1356
 298. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1341
 299. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1341
 300. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień.
  Wyświetleń: 1333
 301. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2016
  Wyświetleń: 1331
 302. Budżet i jego realizacja 2016
  Wyświetleń: 1308
 303. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1307
 304. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 1296
 305. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2017
  Wyświetleń: 1274
 306. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1272
 307. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2300 kW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowośći Gosławice na działce 42 k.m 151
  Wyświetleń: 1258
 308. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1249
 309. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 75 w obrębie 0024 w mieście Dobrodzień
  Wyświetleń: 1248
 310. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 1220
 311. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 1213
 312. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1200
 313. Programy rządowe
  Wyświetleń: 1192
 314. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1187
 315. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 1178
 316. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1170
 317. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2014-2017 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1168
 318. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 1144
 319. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 1128
 320. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 1128
 321. Skup i sprzedaż hurtowa odpadów i złomu oraz zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne określonych w RMŚ w sprawie katalogu odpadów
  Wyświetleń: 1125
 322. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1111
 323. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1106
 324. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 1096
 325. Akty Prawa Miejscowego 2015 rok
  Wyświetleń: 1095
 326. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1093
 327. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1090
 328. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 1084
 329. Akty Prawa Miejscowego 2016 rok
  Wyświetleń: 1081
 330. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 1078
 331. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1072
 332. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1059
 333. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 1058
 334. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1057
 335. Oferta na realizację zadania publicznego - XII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2015
  Wyświetleń: 1052
 336. Oferta na realizację zadania publicznego - XI Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2014
  Wyświetleń: 1047
 337. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1045
 338. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1040
 339. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1023
 340. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2017
  Wyświetleń: 1008
 341. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 973
 342. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 960
 343. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2011 - 2015
  Wyświetleń: 907
 344. Oferta na realizacje zadania publicznego
  Wyświetleń: 889
 345. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 887
 346. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 887
 347. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 obręb 0076 Warłów
  Wyświetleń: 885
 348. Protokoły z posiedzeń Komisji 2017
  Wyświetleń: 853
 349. Budowa hybrydowej instalacji zgazowującej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry przy ul. Wyzwolenia 18
  Wyświetleń: 822
 350. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - usprawnienie i rehabilitacja chorego w domu
  Wyświetleń: 814
 351. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 805
 352. Budżet i jego realizacja 2018
  Wyświetleń: 780
 353. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 779
 354. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 755
 355. Przebudowa drogi gminnej nr 102970 O Główczyce - Wystrzyca ul. Wystrzycka bez włączenia do pasa drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 720
 356. Oferta na realizację zadania publicznego - XIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2016
  Wyświetleń: 719
 357. Budżet i jego realizacja 2017
  Wyświetleń: 706
 358. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punkt zbierania złomu w Dobrodzieniu przy ul. Parkowej 6
  Wyświetleń: 695
 359. Informacje o stanie gminy 2017
  Wyświetleń: 665
 360. Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Dobrodzień przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 659
 361. Ogłoszenie o wyniku postępowania - wykonanie i dostawa urn wyborczych
  Wyświetleń: 643
 362. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 642
 363. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 616
 364. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 616
 365. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień – VII nabór
  Wyświetleń: 582
 366. Budowa ronda turbinowego na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 18+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 578
 367. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 564
 368. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 558
 369. Budowa stolarni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Błachowie
  Wyświetleń: 557
 370. Przepisy prawne regulujące działalność lobbingową
  Wyświetleń: 544
 371. Akty Prawa Miejscowego 2017 rok
  Wyświetleń: 533
 372. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 524
 373. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 519
 374. Odkrywkowa eksploatacja kopaliny pospolitej piasków czwartorzędowych ze złoża Myślina IX o powierzchni obszaru górniczego 1,89 ha
  Wyświetleń: 510
 375. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 500
 376. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 478
 377. Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 457
 378. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 453
 379. OBRONA CYWILNA, SPRAWY OBRONNE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  Wyświetleń: 451
 380. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 429
 381. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 427
 382. Stacja Demontażu Pojazdów w miejscowości Rzędowice
  Wyświetleń: 422
 383. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 397
 384. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 381
 385. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 362
 386. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 361
 387. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 361
 388. Badanie uchwał 2017
  Wyświetleń: 358
 389. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 356
 390. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 2 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 344
 391. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 335
 392. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 315
 393. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł
  Wyświetleń: 312
 394. Ogłoszenie o wyniku postępowania -Unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 311
 395. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 1 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 292
 396. Oferta na realizację zadania publicznego - XIV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2017
  Wyświetleń: 284
 397. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 277
 398. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 261
 399. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 260
 400. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 253
 401. Budowa fermy chowu drobiu w miejscowości Główczyce gmina Dobrodzień w województwie opolskim
  Wyświetleń: 250
 402. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2017
  Wyświetleń: 240
 403. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 233
 404. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1.720.000,00 zł
  Wyświetleń: 229
 405. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 228
 406. Program Ochrony Środowiska dla Gminy dobrodzień na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 190
 407. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 116
 408. Zarządzenia Burmistrza 2018
  Wyświetleń: 70
 409. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. eksploatacji i utrzymania infrastruktury komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 37
 410. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 24
 411. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 20
 412. Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2018
  Wyświetleń: 18
Metryczka
 • wytworzono:
  12-08-2011
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  12-08-2011 14:40
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 7279
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×