Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
212412282524974268104630227331367463140722827000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232902548321675254762580623392236782379721354279442313026771
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
227001734321205224472444228696215281986321037205642160222957
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
164732152018980178611941021491172551729819129231262191918257
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145481252112245129121353513262142621084016362136251574112175
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1277386208782824010658861783117502848010413110499542
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000203343697976857576
 1. Ostatnio dodane lub zmodyfikowane strony:
  Wyświetleń: 158949
 2. Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 85321
 3. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 45991
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 45011
 5. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 23713
 6. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 20907
 7. Bieżące informacje publiczne 2011 - 2016
  Wyświetleń: 19651
 8. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 18400
 9. Rada Miejska
  Wyświetleń: 18313
 10. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 12512
 11. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 12474
 12. Dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 12126
 13. Akty Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 9823
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9565
 15. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 9491
 16. Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki
  Wyświetleń: 8995
 17. Jednostki pomocnicze - sołectwa
  Wyświetleń: 8423
 18. Podstawowe dane
  Wyświetleń: 8253
 19. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 8209
 20. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 7979
 21. Plan pracy Rady Miejskiej i jej Komisji
  Wyświetleń: 7975
 22. Burmistrz
  Wyświetleń: 7765
 23. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 7702
 24. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7108
 25. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 6934
 26. Protokoły z posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 6888
 27. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 6789
 28. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 6755
 29. Projekty uchwał, planowane posiedzenia
  Wyświetleń: 6732
 30. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 6688
 31. Nabór członka komisji konkursowej
  Wyświetleń: 6615
 32. Statut gminy
  Wyświetleń: 6483
 33. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6474
 34. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 6434
 35. WYBORY
  Wyświetleń: 6428
 36. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 6422
 37. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6414
 38. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6167
 39. Zasady i tryb działania władzy publicznej
  Wyświetleń: 6164
 40. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 6106
 41. Informacje o stanie gminy 2011-2016
  Wyświetleń: 6039
 42. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5961
 43. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 5809
 44. Plany i programy ochrony środowiska
  Wyświetleń: 5787
 45. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 5743
 46. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5740
 47. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 5621
 48. Plany i programy
  Wyświetleń: 5527
 49. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5400
 50. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 5393
 51. Oświadczenia dodatkowe
  Wyświetleń: 5299
 52. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 4836
 53. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Wyświetleń: 4604
 54. Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Promocji
  Wyświetleń: 4422
 55. Zarządzenia Burmistrza 2014
  Wyświetleń: 4421
 56. Badanie uchwał
  Wyświetleń: 4392
 57. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 4043
 58. Nabór na stanowisko urzędnicze związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4027
 59. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 4000
 60. MłODOCIANI PRACOWNICY
  Wyświetleń: 3992
 61. Konkurs na stanowisko Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3940
 62. Zarządzenia Burmistrza 2013
  Wyświetleń: 3885
 63. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 3853
 64. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3847
 65. Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 3846
 66. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 3811
 67. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 3799
 68. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3720
 69. Radcy prawni
  Wyświetleń: 3698
 70. Uchwały Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 3639
 71. Budżet i jego realizacja 2011
  Wyświetleń: 3631
 72. Samodzielne stanowisko ds. BHP
  Wyświetleń: 3624
 73. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 3598
 74. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 3567
 75. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 3525
 76. Zarządzenia Burmistrza 2011
  Wyświetleń: 3508
 77. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 3447
 78. Uchwały Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 3397
 79. Samodzielne stanowisko ds. budownictwa
  Wyświetleń: 3346
 80. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 3336
 81. Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 3331
 82. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3326
 83. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 3311
 84. Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 3310
 85. FINANSE I PODATKI
  Wyświetleń: 3284
 86. Zarządzenia Burmistrza 2012
  Wyświetleń: 3194
 87. Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 3131
 88. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3127
 89. BUDOWNICTWO
  Wyświetleń: 3123
 90. SKARBNIK
  Wyświetleń: 3123
 91. Zapytania o cenę
  Wyświetleń: 3118
 92. Akty Prawa Miejscowego 2008 rok
  Wyświetleń: 3102
 93. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3066
 94. Zarządzenia Burmistrza 2015
  Wyświetleń: 3054
 95. Uchwały Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 3042
 96. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 899/81 Pietraszów
  Wyświetleń: 2978
 97. Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 2973
 98. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 2971
 99. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 2970
 100. Referat Organizacyjno-Samorządowy
  Wyświetleń: 2952
 101. GOSPODARKA KOMUNALNA I GOSPODARKA GRUNTAMI
  Wyświetleń: 2949
 102. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
  Wyświetleń: 2885
 103. Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku
  Wyświetleń: 2883
 104. Uchwały Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 2882
 105. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 2865
 106. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowej, stanowiąca własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2820
 107. Samodzielne stanowisko informatyka
  Wyświetleń: 2801
 108. Informacje o dotacjach udzielonych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 2794
 109. Samodzielne stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 2773
 110. Zarządzenia Burmistrza 2010
  Wyświetleń: 2773
 111. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2731
 112. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego JZS JELCZ 005 GSBA 2,5/16
  Wyświetleń: 2721
 113. Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu - Zwiększenie możliwośći retencji oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - zbiornik Liszczok
  Wyświetleń: 2716
 114. Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku
  Wyświetleń: 2712
 115. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 2705
 116. Samodzielne stanowisko ds. handlu
  Wyświetleń: 2703
 117. Protokoły z posiedzeń Komisji 2011
  Wyświetleń: 2683
 118. Budowa linii sortowniczej, hal i wiat wraz z infrastrukturą w celu produkcji paliw alternatywnych stałych.
  Wyświetleń: 2666
 119. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej
  Wyświetleń: 2664
 120. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 2654
 121. HANDEL I USŁUGI
  Wyświetleń: 2652
 122. Bieżące informacje publiczne 2017 -
  Wyświetleń: 2575
 123. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 2505
 124. Akty Prawa Miejscowego 2002 rok
  Wyświetleń: 2500
 125. Akty Prawa Miejscowego 2012 rok
  Wyświetleń: 2498
 126. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2482
 127. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa drogi oraz budowa z przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Warłów i Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 2457
 128. ROLNICTWO I LEŚNICTWO
  Wyświetleń: 2457
 129. BURMISTRZ
  Wyświetleń: 2440
 130. Bieżące informacje publiczne
  Wyświetleń: 2439
 131. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2436
 132. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów.
  Wyświetleń: 2435
 133. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 2407
 134. ZASTĘPCA BURMISTRZA
  Wyświetleń: 2404
 135. SEKRETARZ
  Wyświetleń: 2402
 136. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 2389
 137. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2376
 138. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2341
 139. Nabór na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2324
 140. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 390/134 Rzędowice.
  Wyświetleń: 2308
 141. Referendum 2015
  Wyświetleń: 2307
 142. Informacje o stanie gminy
  Wyświetleń: 2300
 143. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rządowy program „Radosna szkoła” - utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 2294
 144. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 2252
 145. Budowa w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów - Gmina Dobrodzień parku elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 12 MW, składającej się z czterech turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, maksymalnej ich wysokości 190 m n.p.t.
  Wyświetleń: 2220
 146. Budowa usługowego warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 2218
 147. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach.
  Wyświetleń: 2212
 148. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2206
 149. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 2189
 150. Akty Prawa Miejscowego 2013 rok
  Wyświetleń: 2179
 151. Protokoły z posiedzeń Komisji 2012
  Wyświetleń: 2176
 152. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 42 położonej w obrębie 0076 w miejscowości Warłów, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2165
 153. Budżet i jego realizacja 2014
  Wyświetleń: 2155
 154. Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu opał 2011-2012
  Wyświetleń: 2140
 155. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 2135
 156. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 2129
 157. Utworzenie hodowli norek o wielkości 147 DJP w miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 2125
 158. Budżet i jego realizacja 2012
  Wyświetleń: 2123
 159. Zarządzenia Burmistrza 2016
  Wyświetleń: 2120
 160. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2119
 161. Protokoły z posiedzeń Komisji 2013
  Wyświetleń: 2105
 162. Budżet i jego realizacja 2013
  Wyświetleń: 2090
 163. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2078
 164. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 2071
 165. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 2070
 166. Budowa sześciu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów
  Wyświetleń: 2068
 167. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2068
 168. Uchwały Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 2064
 169. Częściowa przebudowa obory istniejącej z rozbudową
  Wyświetleń: 2062
 170. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 2058
 171. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 2.130.000,00 zł.
  Wyświetleń: 2030
 172. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 2015
 173. Akty Prawa Miejscowego 2011 rok
  Wyświetleń: 2012
 174. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 1994
 175. Protokoły z posiedzeń Komisji 2014
  Wyświetleń: 1987
 176. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 1984
 177. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 1984
 178. Akty Prawa Miejscowego 2009 rok
  Wyświetleń: 1983
 179. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1973
 180. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień
  Wyświetleń: 1972
 181. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 1934
 182. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 1934
 183. Oferta na realizację zadania publicznego - VIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 1921
 184. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 1913
 185. Akty Prawa Miejscowego 2010 rok
  Wyświetleń: 1912
 186. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 1911
 187. Akty Prawa Miejscowego 2006 rok
  Wyświetleń: 1894
 188. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 1888
 189. Akty Prawa Miejscowego 2007 rok
  Wyświetleń: 1870
 190. Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża ,,Głowczyce"
  Wyświetleń: 1845
 191. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 1843
 192. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 1841
 193. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1839
 194. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów
  Wyświetleń: 1833
 195. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1832
 196. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 1831
 197. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 1831
 198. Okresowa ocena jakości wody
  Wyświetleń: 1827
 199. Badanie uchwał 2012
  Wyświetleń: 1819
 200. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 1816
 201. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1813
 202. Akty Prawa Miejscowego 2005 rok
  Wyświetleń: 1807
 203. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1793
 204. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1788
 205. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 1784
 206. Akty Prawa Miejscowego 1997 rok
  Wyświetleń: 1766
 207. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 1762
 208. Akty Prawa Miejscowego 2003 rok
  Wyświetleń: 1755
 209. Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 1754
 210. Akty Prawa Miejscowego 1998 rok
  Wyświetleń: 1751
 211. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 1743
 212. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 1740
 213. Akty Prawa Miejscowego 2001 rok
  Wyświetleń: 1729
 214. Akty Prawa Miejscowego 2000 rok
  Wyświetleń: 1723
 215. Oferta - wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej - rozwój kultury i dziedzictwa narodowego - Zakup instrumentu muzycznego - tuba
  Wyświetleń: 1717
 216. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 1717
 217. Akty Prawa Miejscowego 1996 rok
  Wyświetleń: 1712
 218. Akty Prawa Miejscowego 2004 rok
  Wyświetleń: 1712
 219. Akty Prawa Miejscowego 1995 rok
  Wyświetleń: 1708
 220. Akty Prawa Miejscowego 1999 rok
  Wyświetleń: 1699
 221. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Pludry - Pietraszów w km 24+850 - 26+750
  Wyświetleń: 1697
 222. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1694
 223. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 1692
 224. Działalność nadzorcza
  Wyświetleń: 1685
 225. Budżet i jego realizacja 2015
  Wyświetleń: 1684
 226. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój"
  Wyświetleń: 1668
 227. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1661
 228. Akty Prawa Miejscowego 1994 rok
  Wyświetleń: 1649
 229. Budowa warsztatu stolarskiego w miejswcowości Bzinica Stara
  Wyświetleń: 1643
 230. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 1633
 231. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1622
 232. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach
  Wyświetleń: 1620
 233. Akty Prawa Miejscowego 1990 rok
  Wyświetleń: 1610
 234. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 1601
 235. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1596
 236. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 1591
 237. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 1590
 238. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1587
 239. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1584
 240. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 1583
 241. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1576
 242. Budowa elektrowni fotowoltaicznej OOL_01_Rzędowice
  Wyświetleń: 1562
 243. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1553
 244. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 1553
 245. Akty Prawa Miejscowego 2014 rok
  Wyświetleń: 1524
 246. Protokoły z posiedzeń Komisji 2015
  Wyświetleń: 1521
 247. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1518
 248. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 1507
 249. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 1497
 250. Akty Prawa Miejscowego 1993 rok
  Wyświetleń: 1489
 251. Oferta na realizację zadania publicznego - zorganizowanie integracyjnego spotkania opłatkowego
  Wyświetleń: 1478
 252. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych - TSKN
  Wyświetleń: 1474
 253. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1469
 254. Akty Prawa Miejscowego 1992 rok
  Wyświetleń: 1465
 255. Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 1456
 256. Akty Prawa Miejscowego 1991 rok
  Wyświetleń: 1448
 257. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1445
 258. Budowa budynku usługowego do montażu mebli z kotłownią na paliwo stałe na działce nr 857/248 położonej w obrębie Gosławice
  Wyświetleń: 1432
 259. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1426
 260. Oferta na realizację zadania publicznego - X Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 1423
 261. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 1421
 262. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1416
 263. Petycje
  Wyświetleń: 1412
 264. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ligota Dobrodzieńska
  Wyświetleń: 1410
 265. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1410
 266. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 1403
 267. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej
  Wyświetleń: 1383
 268. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 1379
 269. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 1378
 270. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1358
 271. Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 15+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1355
 272. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 1355
 273. Oferta na realizację zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1342
 274. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1336
 275. Przebudowa drogi gminnej - ulica Warłowska w Makowczycach
  Wyświetleń: 1335
 276. Wykorzystanie istniejącej hali magazynowej do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 1326
 277. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowości Gosławice na działce o nr 50/1 k.m. 1
  Wyświetleń: 1323
 278. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 1310
 279. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 1294
 280. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 1290
 281. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1285
 282. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 1280
 283. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Wyświetleń: 1278
 284. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1270
 285. Protokoły z posiedzeń Komisji 2016
  Wyświetleń: 1251
 286. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1251
 287. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 1248
 288. Zarządzenia zastępcze Wojewody
  Wyświetleń: 1247
 289. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1244
 290. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1232
 291. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1219
 292. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 1195
 293. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień.
  Wyświetleń: 1191
 294. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1184
 295. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1167
 296. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2016
  Wyświetleń: 1165
 297. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 1155
 298. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 75 w obrębie 0024 w mieście Dobrodzień
  Wyświetleń: 1152
 299. Budżet i jego realizacja 2016
  Wyświetleń: 1143
 300. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1128
 301. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 1123
 302. Zarządzenia Burmistrza 2017
  Wyświetleń: 1092
 303. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1080
 304. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2300 kW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowośći Gosławice na działce 42 k.m 151
  Wyświetleń: 1078
 305. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1069
 306. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2014-2017 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1063
 307. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 1056
 308. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1044
 309. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 1037
 310. Skup i sprzedaż hurtowa odpadów i złomu oraz zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne określonych w RMŚ w sprawie katalogu odpadów
  Wyświetleń: 998
 311. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 995
 312. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 992
 313. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 980
 314. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 978
 315. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 969
 316. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 968
 317. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 967
 318. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 957
 319. Akty Prawa Miejscowego 2015 rok
  Wyświetleń: 956
 320. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 950
 321. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 940
 322. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 940
 323. Oferta na realizację zadania publicznego - XI Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2014
  Wyświetleń: 936
 324. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 928
 325. Programy rządowe
  Wyświetleń: 924
 326. Oferta na realizację zadania publicznego - XII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2015
  Wyświetleń: 905
 327. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 905
 328. Akty Prawa Miejscowego 2016 rok
  Wyświetleń: 900
 329. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 899
 330. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 886
 331. Uchwały Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 838
 332. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 826
 333. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 807
 334. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 799
 335. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 795
 336. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 765
 337. Oferta na realizacje zadania publicznego
  Wyświetleń: 764
 338. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2011 - 2015
  Wyświetleń: 752
 339. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 obręb 0076 Warłów
  Wyświetleń: 743
 340. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 733
 341. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 725
 342. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 723
 343. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 691
 344. Budowa hybrydowej instalacji zgazowującej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry przy ul. Wyzwolenia 18
  Wyświetleń: 681
 345. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 671
 346. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 664
 347. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - usprawnienie i rehabilitacja chorego w domu
  Wyświetleń: 654
 348. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 651
 349. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2017
  Wyświetleń: 624
 350. Oferta na realizację zadania publicznego - XIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2016
  Wyświetleń: 586
 351. Przebudowa drogi gminnej nr 102970 O Główczyce - Wystrzyca ul. Wystrzycka bez włączenia do pasa drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 572
 352. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punkt zbierania złomu w Dobrodzieniu przy ul. Parkowej 6
  Wyświetleń: 530
 353. Ogłoszenie o wyniku postępowania - wykonanie i dostawa urn wyborczych
  Wyświetleń: 516
 354. Budowa ronda turbinowego na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 18+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 500
 355. Protokoły z posiedzeń Komisji 2017
  Wyświetleń: 493
 356. Budżet i jego realizacja 2017
  Wyświetleń: 492
 357. Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Dobrodzień przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 476
 358. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 465
 359. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień – VII nabór
  Wyświetleń: 457
 360. Przepisy prawne regulujące działalność lobbingową
  Wyświetleń: 418
 361. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 399
 362. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 376
 363. Budowa stolarni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Błachowie
  Wyświetleń: 370
 364. Akty Prawa Miejscowego 2017 rok
  Wyświetleń: 362
 365. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 358
 366. Informacje o stanie gminy 2017
  Wyświetleń: 351
 367. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 350
 368. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 333
 369. OBRONA CYWILNA, SPRAWY OBRONNE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  Wyświetleń: 327
 370. Odkrywkowa eksploatacja kopaliny pospolitej piasków czwartorzędowych ze złoża Myślina IX o powierzchni obszaru górniczego 1,89 ha
  Wyświetleń: 320
 371. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 320
 372. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 318
 373. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 314
 374. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 238
 375. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 237
 376. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 230
 377. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 2 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 220
 378. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 204
 379. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 199
 380. Stacja Demontażu Pojazdów w miejscowości Rzędowice
  Wyświetleń: 186
 381. Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 182
 382. Badanie uchwał 2017
  Wyświetleń: 179
 383. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 173
 384. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 1 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 164
 385. Ogłoszenie o wyniku postępowania -Unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 160
 386. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 147
 387. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 143
 388. Oferta na realizację zadania publicznego - XIV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2017
  Wyświetleń: 142
 389. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 120
 390. Program Ochrony Środowiska dla Gminy dobrodzień na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 87
 391. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2017
  Wyświetleń: 47
 • Opublikował: Piotr Więdłocha, data publikacji: 12-08-2011 14:40
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Piotr Więdłocha
 • Data wytworzenia: 12-08-2011
 • Ilość wyświetleń: 6474
 • Link do strony: http://bip.dobrodzien.pl/98/3140/statystyki-podstron.html
 • Opublikował: Piotr Więdłocha, data publikacji: 12-08-2011 14:40
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Piotr Więdłocha
 • Data wytworzenia: 12-08-2011
 • Ilość wyświetleń: 6474
 • Link do strony: http://bip.dobrodzien.pl/98/3140/statystyki-podstron.html
 • Data publikacji: 12-08-2011 14:40 przez: Piotr Więdłocha
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Piotr Więdłocha
 • Data wytworzenia: 12-08-2011
 • Ilość wyświetleń: 6474
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

 

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl