Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
21241228252497426810463022733136746314072942142066205850
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232902548321675254762580623392236782379721354279442313026771
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
227001734321205224472444228696215281986321037205642160222957
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
164732152018980178611941021491172551729819129231262191918257
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145481252112245129121353513262142621084016362136251574112175
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1277386208782824010658861783117502848010413110499542
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000203343697976857576
 1. Ostatnio dodane lub zmodyfikowane strony:
  Wyświetleń: 163660
 2. Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 89295
 3. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 47982
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 47152
 5. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 24220
 6. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 21410
 7. Bieżące informacje publiczne 2011 - 2016
  Wyświetleń: 20054
 8. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 18847
 9. Rada Miejska
  Wyświetleń: 18754
 10. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 13358
 11. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 12886
 12. Dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 12547
 13. Akty Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 10811
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9807
 15. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 9751
 16. Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki
  Wyświetleń: 9173
 17. Jednostki pomocnicze - sołectwa
  Wyświetleń: 8662
 18. Podstawowe dane
  Wyświetleń: 8475
 19. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 8361
 20. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 8185
 21. Plan pracy Rady Miejskiej i jej Komisji
  Wyświetleń: 8125
 22. Burmistrz
  Wyświetleń: 7973
 23. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 7904
 24. Nabór członka komisji konkursowej
  Wyświetleń: 7751
 25. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7331
 26. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 7122
 27. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 7097
 28. Protokoły z posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 7070
 29. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 6999
 30. Projekty uchwał, planowane posiedzenia
  Wyświetleń: 6959
 31. Plany i programy ochrony środowiska
  Wyświetleń: 6939
 32. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 6925
 33. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6870
 34. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 6862
 35. Statut gminy
  Wyświetleń: 6687
 36. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 6647
 37. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 6575
 38. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6566
 39. WYBORY
  Wyświetleń: 6465
 40. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 6325
 41. Zasady i tryb działania władzy publicznej
  Wyświetleń: 6310
 42. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6306
 43. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6163
 44. Informacje o stanie gminy 2011-2016
  Wyświetleń: 6152
 45. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6059
 46. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6005
 47. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 5951
 48. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 5814
 49. Plany i programy
  Wyświetleń: 5726
 50. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5594
 51. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 5547
 52. Oświadczenia dodatkowe
  Wyświetleń: 5433
 53. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 4962
 54. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Wyświetleń: 4784
 55. Badanie uchwał
  Wyświetleń: 4601
 56. Zarządzenia Burmistrza 2014
  Wyświetleń: 4550
 57. Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Promocji
  Wyświetleń: 4537
 58. MłODOCIANI PRACOWNICY
  Wyświetleń: 4175
 59. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 4171
 60. Nabór na stanowisko urzędnicze związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4161
 61. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 4110
 62. Konkurs na stanowisko Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4044
 63. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3998
 64. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 3996
 65. Zarządzenia Burmistrza 2013
  Wyświetleń: 3993
 66. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 3974
 67. Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 3950
 68. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 3937
 69. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 3915
 70. Akty Prawa Miejscowego 2006 rok
  Wyświetleń: 3899
 71. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 3868
 72. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3833
 73. Radcy prawni
  Wyświetleń: 3791
 74. Uchwały Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 3759
 75. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 3738
 76. Samodzielne stanowisko ds. BHP
  Wyświetleń: 3717
 77. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 3708
 78. Budżet i jego realizacja 2011
  Wyświetleń: 3698
 79. Zarządzenia Burmistrza 2011
  Wyświetleń: 3582
 80. Uchwały Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 3479
 81. Samodzielne stanowisko ds. budownictwa
  Wyświetleń: 3456
 82. Zapytania o cenę
  Wyświetleń: 3440
 83. Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 3436
 84. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 3429
 85. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 3424
 86. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3412
 87. FINANSE I PODATKI
  Wyświetleń: 3386
 88. Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 3367
 89. Zarządzenia Burmistrza 2012
  Wyświetleń: 3319
 90. BUDOWNICTWO
  Wyświetleń: 3247
 91. Akty Prawa Miejscowego 2008 rok
  Wyświetleń: 3230
 92. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3223
 93. Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 3221
 94. SKARBNIK
  Wyświetleń: 3215
 95. Zarządzenia Burmistrza 2015
  Wyświetleń: 3157
 96. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 3126
 97. Uchwały Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 3124
 98. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 899/81 Pietraszów
  Wyświetleń: 3064
 99. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 3052
 100. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 3049
 101. Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 3043
 102. Referat Organizacyjno-Samorządowy
  Wyświetleń: 3040
 103. GOSPODARKA KOMUNALNA I GOSPODARKA GRUNTAMI
  Wyświetleń: 3033
 104. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 3018
 105. Uchwały Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 2990
 106. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
  Wyświetleń: 2960
 107. Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku
  Wyświetleń: 2958
 108. Informacje o dotacjach udzielonych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 2926
 109. Akty Prawa Miejscowego 2005 rok
  Wyświetleń: 2917
 110. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowej, stanowiąca własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2906
 111. Samodzielne stanowisko informatyka
  Wyświetleń: 2871
 112. Samodzielne stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 2848
 113. Zarządzenia Burmistrza 2010
  Wyświetleń: 2836
 114. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2828
 115. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 2811
 116. Bieżące informacje publiczne 2017 -
  Wyświetleń: 2810
 117. Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu - Zwiększenie możliwośći retencji oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - zbiornik Liszczok
  Wyświetleń: 2800
 118. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego JZS JELCZ 005 GSBA 2,5/16
  Wyświetleń: 2796
 119. Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku
  Wyświetleń: 2795
 120. Budowa linii sortowniczej, hal i wiat wraz z infrastrukturą w celu produkcji paliw alternatywnych stałych.
  Wyświetleń: 2783
 121. Samodzielne stanowisko ds. handlu
  Wyświetleń: 2782
 122. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 2775
 123. Protokoły z posiedzeń Komisji 2011
  Wyświetleń: 2769
 124. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej
  Wyświetleń: 2732
 125. HANDEL I USŁUGI
  Wyświetleń: 2722
 126. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2681
 127. Bieżące informacje publiczne
  Wyświetleń: 2661
 128. Akty Prawa Miejscowego 2012 rok
  Wyświetleń: 2651
 129. Akty Prawa Miejscowego 2002 rok
  Wyświetleń: 2606
 130. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 2590
 131. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów.
  Wyświetleń: 2562
 132. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2560
 133. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa drogi oraz budowa z przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Warłów i Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 2539
 134. ROLNICTWO I LEŚNICTWO
  Wyświetleń: 2535
 135. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 2528
 136. BURMISTRZ
  Wyświetleń: 2512
 137. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 2500
 138. ZASTĘPCA BURMISTRZA
  Wyświetleń: 2487
 139. SEKRETARZ
  Wyświetleń: 2473
 140. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2439
 141. Informacje o stanie gminy
  Wyświetleń: 2431
 142. Referendum 2015
  Wyświetleń: 2430
 143. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2407
 144. Nabór na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2401
 145. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 390/134 Rzędowice.
  Wyświetleń: 2380
 146. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rządowy program „Radosna szkoła” - utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 2369
 147. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 2340
 148. Protokoły z posiedzeń Komisji 2012
  Wyświetleń: 2332
 149. Akty Prawa Miejscowego 2007 rok
  Wyświetleń: 2322
 150. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach.
  Wyświetleń: 2296
 151. Budowa usługowego warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 2293
 152. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2289
 153. Budowa w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów - Gmina Dobrodzień parku elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 12 MW, składającej się z czterech turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, maksymalnej ich wysokości 190 m n.p.t.
  Wyświetleń: 2282
 154. Akty Prawa Miejscowego 2013 rok
  Wyświetleń: 2275
 155. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 42 położonej w obrębie 0076 w miejscowości Warłów, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2269
 156. Budżet i jego realizacja 2014
  Wyświetleń: 2235
 157. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 2235
 158. Utworzenie hodowli norek o wielkości 147 DJP w miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 2234
 159. Akty Prawa Miejscowego 2009 rok
  Wyświetleń: 2233
 160. Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu opał 2011-2012
  Wyświetleń: 2224
 161. Zarządzenia Burmistrza 2016
  Wyświetleń: 2218
 162. Budżet i jego realizacja 2012
  Wyświetleń: 2210
 163. Uchwały Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 2207
 164. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 2191
 165. Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 2187
 166. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 2181
 167. Protokoły z posiedzeń Komisji 2013
  Wyświetleń: 2175
 168. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2173
 169. Budżet i jego realizacja 2013
  Wyświetleń: 2167
 170. Budowa sześciu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów
  Wyświetleń: 2161
 171. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2161
 172. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 2160
 173. Częściowa przebudowa obory istniejącej z rozbudową
  Wyświetleń: 2133
 174. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 2127
 175. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2123
 176. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 2118
 177. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 2113
 178. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 2.130.000,00 zł.
  Wyświetleń: 2112
 179. Akty Prawa Miejscowego 2011 rok
  Wyświetleń: 2107
 180. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 2065
 181. Akty Prawa Miejscowego 2010 rok
  Wyświetleń: 2060
 182. Protokoły z posiedzeń Komisji 2014
  Wyświetleń: 2059
 183. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 2041
 184. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2023
 185. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień
  Wyświetleń: 2022
 186. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 2018
 187. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 2015
 188. Okresowa ocena jakości wody
  Wyświetleń: 2012
 189. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 2000
 190. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 1991
 191. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów
  Wyświetleń: 1976
 192. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 1970
 193. Oferta na realizację zadania publicznego - VIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 1964
 194. Badanie uchwał 2012
  Wyświetleń: 1956
 195. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1955
 196. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 1952
 197. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1941
 198. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 1940
 199. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 1919
 200. Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża ,,Głowczyce"
  Wyświetleń: 1917
 201. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 1895
 202. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1875
 203. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 1870
 204. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1866
 205. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1847
 206. Akty Prawa Miejscowego 2003 rok
  Wyświetleń: 1843
 207. Akty Prawa Miejscowego 1997 rok
  Wyświetleń: 1841
 208. Akty Prawa Miejscowego 2004 rok
  Wyświetleń: 1831
 209. Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 1830
 210. Akty Prawa Miejscowego 1998 rok
  Wyświetleń: 1827
 211. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 1826
 212. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 1813
 213. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Pludry - Pietraszów w km 24+850 - 26+750
  Wyświetleń: 1807
 214. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 1803
 215. Działalność nadzorcza
  Wyświetleń: 1800
 216. Akty Prawa Miejscowego 2001 rok
  Wyświetleń: 1798
 217. Akty Prawa Miejscowego 1996 rok
  Wyświetleń: 1796
 218. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 1791
 219. Akty Prawa Miejscowego 1995 rok
  Wyświetleń: 1788
 220. Akty Prawa Miejscowego 2000 rok
  Wyświetleń: 1787
 221. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 1787
 222. Akty Prawa Miejscowego 1999 rok
  Wyświetleń: 1770
 223. Oferta - wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej - rozwój kultury i dziedzictwa narodowego - Zakup instrumentu muzycznego - tuba
  Wyświetleń: 1761
 224. Budżet i jego realizacja 2015
  Wyświetleń: 1758
 225. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 1756
 226. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1750
 227. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1736
 228. Akty Prawa Miejscowego 1994 rok
  Wyświetleń: 1718
 229. Budowa warsztatu stolarskiego w miejswcowości Bzinica Stara
  Wyświetleń: 1715
 230. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój"
  Wyświetleń: 1715
 231. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1702
 232. Akty Prawa Miejscowego 1990 rok
  Wyświetleń: 1681
 233. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 1678
 234. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach
  Wyświetleń: 1678
 235. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1669
 236. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1661
 237. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 1654
 238. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 1654
 239. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 1649
 240. Budowa elektrowni fotowoltaicznej OOL_01_Rzędowice
  Wyświetleń: 1644
 241. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 1640
 242. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 1636
 243. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1631
 244. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1628
 245. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 1620
 246. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1619
 247. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1598
 248. Akty Prawa Miejscowego 2014 rok
  Wyświetleń: 1583
 249. Protokoły z posiedzeń Komisji 2015
  Wyświetleń: 1583
 250. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1571
 251. Akty Prawa Miejscowego 1993 rok
  Wyświetleń: 1567
 252. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 1560
 253. Petycje
  Wyświetleń: 1555
 254. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 1545
 255. Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 1544
 256. Oferta na realizację zadania publicznego - zorganizowanie integracyjnego spotkania opłatkowego
  Wyświetleń: 1544
 257. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych - TSKN
  Wyświetleń: 1541
 258. Akty Prawa Miejscowego 1992 rok
  Wyświetleń: 1538
 259. Akty Prawa Miejscowego 1991 rok
  Wyświetleń: 1521
 260. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ligota Dobrodzieńska
  Wyświetleń: 1513
 261. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1510
 262. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1504
 263. Budowa budynku usługowego do montażu mebli z kotłownią na paliwo stałe na działce nr 857/248 położonej w obrębie Gosławice
  Wyświetleń: 1496
 264. Oferta na realizację zadania publicznego - X Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 1486
 265. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1484
 266. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 1480
 267. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 1476
 268. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1473
 269. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 1469
 270. Oferta na realizację zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1443
 271. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 1435
 272. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej
  Wyświetleń: 1429
 273. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1428
 274. Przebudowa drogi gminnej - ulica Warłowska w Makowczycach
  Wyświetleń: 1428
 275. Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 15+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1420
 276. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1397
 277. Wykorzystanie istniejącej hali magazynowej do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 1395
 278. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 1394
 279. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowości Gosławice na działce o nr 50/1 k.m. 1
  Wyświetleń: 1376
 280. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1376
 281. Oferta na realizacje zadania publicznego - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  Wyświetleń: 1373
 282. Zarządzenia Burmistrza 2017
  Wyświetleń: 1373
 283. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 1371
 284. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1352
 285. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 1346
 286. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 1335
 287. Protokoły z posiedzeń Komisji 2016
  Wyświetleń: 1330
 288. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1321
 289. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Wyświetleń: 1317
 290. Zarządzenia zastępcze Wojewody
  Wyświetleń: 1311
 291. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 1302
 292. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1298
 293. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1281
 294. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1274
 295. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 1261
 296. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień.
  Wyświetleń: 1249
 297. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1239
 298. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2016
  Wyświetleń: 1229
 299. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 1224
 300. Budżet i jego realizacja 2016
  Wyświetleń: 1215
 301. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1214
 302. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 75 w obrębie 0024 w mieście Dobrodzień
  Wyświetleń: 1192
 303. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1184
 304. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 1167
 305. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1158
 306. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1130
 307. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2300 kW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowośći Gosławice na działce 42 k.m 151
  Wyświetleń: 1128
 308. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 1119
 309. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2014-2017 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1118
 310. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1118
 311. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1108
 312. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 1095
 313. Uchwały Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 1078
 314. Skup i sprzedaż hurtowa odpadów i złomu oraz zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne określonych w RMŚ w sprawie katalogu odpadów
  Wyświetleń: 1057
 315. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1056
 316. Programy rządowe
  Wyświetleń: 1038
 317. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 1036
 318. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 1035
 319. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1033
 320. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 1031
 321. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 1030
 322. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 1025
 323. Akty Prawa Miejscowego 2015 rok
  Wyświetleń: 1019
 324. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1015
 325. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 1003
 326. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1002
 327. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 999
 328. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 986
 329. Oferta na realizację zadania publicznego - XI Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2014
  Wyświetleń: 985
 330. Akty Prawa Miejscowego 2016 rok
  Wyświetleń: 979
 331. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 979
 332. Oferta na realizację zadania publicznego - XII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2015
  Wyświetleń: 973
 333. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 967
 334. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 961
 335. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 958
 336. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 955
 337. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 907
 338. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 897
 339. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 873
 340. Oferta na realizacje zadania publicznego
  Wyświetleń: 819
 341. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 obręb 0076 Warłów
  Wyświetleń: 816
 342. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2011 - 2015
  Wyświetleń: 813
 343. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 809
 344. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2017
  Wyświetleń: 801
 345. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 780
 346. Budowa hybrydowej instalacji zgazowującej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry przy ul. Wyzwolenia 18
  Wyświetleń: 734
 347. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 727
 348. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - usprawnienie i rehabilitacja chorego w domu
  Wyświetleń: 724
 349. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 712
 350. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 698
 351. Protokoły z posiedzeń Komisji 2017
  Wyświetleń: 650
 352. Oferta na realizację zadania publicznego - XIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2016
  Wyświetleń: 638
 353. Przebudowa drogi gminnej nr 102970 O Główczyce - Wystrzyca ul. Wystrzycka bez włączenia do pasa drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 636
 354. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punkt zbierania złomu w Dobrodzieniu przy ul. Parkowej 6
  Wyświetleń: 603
 355. Budżet i jego realizacja 2017
  Wyświetleń: 591
 356. Ogłoszenie o wyniku postępowania - wykonanie i dostawa urn wyborczych
  Wyświetleń: 571
 357. Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Dobrodzień przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 559
 358. Budowa ronda turbinowego na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 18+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 541
 359. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 526
 360. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień – VII nabór
  Wyświetleń: 514
 361. Budowa stolarni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Błachowie
  Wyświetleń: 468
 362. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 468
 363. Przepisy prawne regulujące działalność lobbingową
  Wyświetleń: 466
 364. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 451
 365. Informacje o stanie gminy 2017
  Wyświetleń: 444
 366. Akty Prawa Miejscowego 2017 rok
  Wyświetleń: 438
 367. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 435
 368. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 435
 369. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 434
 370. Odkrywkowa eksploatacja kopaliny pospolitej piasków czwartorzędowych ze złoża Myślina IX o powierzchni obszaru górniczego 1,89 ha
  Wyświetleń: 404
 371. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 393
 372. OBRONA CYWILNA, SPRAWY OBRONNE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  Wyświetleń: 383
 373. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 374
 374. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 369
 375. Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 324
 376. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 315
 377. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 308
 378. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 306
 379. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 300
 380. Stacja Demontażu Pojazdów w miejscowości Rzędowice
  Wyświetleń: 300
 381. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 281
 382. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 2 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 274
 383. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 271
 384. Badanie uchwał 2017
  Wyświetleń: 267
 385. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce
  Wyświetleń: 254
 386. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 244
 387. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 240
 388. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 235
 389. Ogłoszenie o wyniku postępowania -Unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Dobrodzień-VIII nabór
  Wyświetleń: 225
 390. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 1 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 215
 391. Oferta na realizację zadania publicznego - XIV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2017
  Wyświetleń: 208
 392. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 146
 393. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 141
 394. Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 135
 395. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów
  Wyświetleń: 133
 396. Program Ochrony Środowiska dla Gminy dobrodzień na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 133
 397. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 2017
  Wyświetleń: 95
Metryczka
 • wytworzono:
  12-08-2011
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  12-08-2011 14:40
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 6870
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×