Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
21241228252497426810395200000000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
232902548321675254762580623392236782379721354279442313026771
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
227001734321205224472444228696215281986321037205642160222957
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
164732152018980178611941021491172551729819129231262191918257
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145481252112245129121353513262142621084016362136251574112175
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1277386208782824010658861783117502848010413110499542
Rok 2011
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000203343697976857576
 1. Ostatnio dodane lub zmodyfikowane strony:
  Wyświetleń: 142465
 2. Przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
  Wyświetleń: 76448
 3. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 42722
 4. Otwarte konkursy ofert
  Wyświetleń: 41227
 5. Nabór pracowników na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 22509
 6. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 19713
 7. Bieżące informacje publiczne 2011 - 2016
  Wyświetleń: 18645
 8. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 17479
 9. Rada Miejska
  Wyświetleń: 17216
 10. Załatwianie spraw - karty usług
  Wyświetleń: 11565
 11. Dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 11209
 12. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 11143
 13. Akty Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 9146
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9009
 15. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 8952
 16. Stowarzyszenia, Towarzystwa, Związki
  Wyświetleń: 8494
 17. Jednostki pomocnicze - sołectwa
  Wyświetleń: 7863
 18. Podstawowe dane
  Wyświetleń: 7838
 19. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 7793
 20. Plan pracy Rady Miejskiej i jej Komisji
  Wyświetleń: 7626
 21. Podstawowe informacje
  Wyświetleń: 7485
 22. Burmistrz
  Wyświetleń: 7280
 23. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 7243
 24. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 6492
 25. Protokoły z posiedzeń Komisji
  Wyświetleń: 6466
 26. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 6396
 27. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 6351
 28. WYBORY
  Wyświetleń: 6344
 29. Projekty uchwał, planowane posiedzenia
  Wyświetleń: 6334
 30. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 6275
 31. Nabór członka komisji konkursowej
  Wyświetleń: 6261
 32. Statut gminy
  Wyświetleń: 6117
 33. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 6110
 34. Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 6069
 35. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6045
 36. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5849
 37. Zasady i tryb działania władzy publicznej
  Wyświetleń: 5795
 38. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 5789
 39. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 5681
 40. Informacje o stanie gminy 2011-2016
  Wyświetleń: 5675
 41. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 5558
 42. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5550
 43. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5425
 44. Umorzenia i pomoc publiczna
  Wyświetleń: 5366
 45. Plany i programy ochrony środowiska
  Wyświetleń: 5347
 46. Budżet i jego realizacja
  Wyświetleń: 5339
 47. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5337
 48. Plany i programy
  Wyświetleń: 5179
 49. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5138
 50. Mienie komunalne
  Wyświetleń: 5098
 51. Oświadczenia dodatkowe
  Wyświetleń: 5064
 52. URZĄD STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 4426
 53. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Wyświetleń: 4277
 54. Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Promocji
  Wyświetleń: 4180
 55. Zarządzenia Burmistrza 2014
  Wyświetleń: 4174
 56. Badanie uchwał
  Wyświetleń: 4133
 57. Nabór na stanowisko urzędnicze związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3849
 58. EWIDENCJA LUDNOŚCI
  Wyświetleń: 3784
 59. Konkurs na stanowisko Dyrektora Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3763
 60. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 3758
 61. Zarządzenia Burmistrza 2013
  Wyświetleń: 3682
 62. Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 3642
 63. MłODOCIANI PRACOWNICY
  Wyświetleń: 3584
 64. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 3562
 65. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 3527
 66. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 3501
 67. Budżet i jego realizacja 2011
  Wyświetleń: 3492
 68. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3475
 69. Radcy prawni
  Wyświetleń: 3474
 70. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 3469
 71. Samodzielne stanowisko ds. BHP
  Wyświetleń: 3432
 72. Uchwały Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 3424
 73. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 3354
 74. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 3329
 75. Zarządzenia Burmistrza 2011
  Wyświetleń: 3289
 76. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 3281
 77. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 3208
 78. Uchwały Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 3195
 79. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 3155
 80. Samodzielne stanowisko ds. budownictwa
  Wyświetleń: 3148
 81. Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku
  Wyświetleń: 3140
 82. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 3126
 83. Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa
  Wyświetleń: 3102
 84. FINANSE I PODATKI
  Wyświetleń: 3075
 85. Zarządzenia Burmistrza 2012
  Wyświetleń: 3043
 86. Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 roku
  Wyświetleń: 2950
 87. Akty Prawa Miejscowego 2008 rok
  Wyświetleń: 2949
 88. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2941
 89. SKARBNIK
  Wyświetleń: 2927
 90. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 2924
 91. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2912
 92. Uchwały Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 2902
 93. BUDOWNICTWO
  Wyświetleń: 2900
 94. Zarządzenia Burmistrza 2015
  Wyświetleń: 2842
 95. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 899/81 Pietraszów
  Wyświetleń: 2832
 96. Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 2822
 97. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 2808
 98. Referat Organizacyjno-Samorządowy
  Wyświetleń: 2787
 99. GOSPODARKA KOMUNALNA I GOSPODARKA GRUNTAMI
  Wyświetleń: 2758
 100. Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
  Wyświetleń: 2739
 101. Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku
  Wyświetleń: 2732
 102. Zarządzenia Burmistrza 2010
  Wyświetleń: 2644
 103. Uchwały Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 2640
 104. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowej, stanowiąca własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2637
 105. Samodzielne stanowisko informatyka
  Wyświetleń: 2627
 106. Samodzielne stanowisko ds. kontroli
  Wyświetleń: 2621
 107. Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 roku
  Wyświetleń: 2574
 108. Informacje o dotacjach udzielonych na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 2569
 109. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego JZS JELCZ 005 GSBA 2,5/16
  Wyświetleń: 2552
 110. Samodzielne stanowisko ds. handlu
  Wyświetleń: 2535
 111. Budowa linii sortowniczej, hal i wiat wraz z infrastrukturą w celu produkcji paliw alternatywnych stałych.
  Wyświetleń: 2531
 112. OCHRONA ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 2529
 113. Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu - Zwiększenie możliwośći retencji oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - zbiornik Liszczok
  Wyświetleń: 2527
 114. Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej
  Wyświetleń: 2522
 115. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2496
 116. Protokoły z posiedzeń Komisji 2011
  Wyświetleń: 2482
 117. HANDEL I USŁUGI
  Wyświetleń: 2481
 118. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 2397
 119. Zapytania o cenę
  Wyświetleń: 2391
 120. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 2361
 121. Akty Prawa Miejscowego 2012 rok
  Wyświetleń: 2337
 122. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 2335
 123. Akty Prawa Miejscowego 2002 rok
  Wyświetleń: 2312
 124. BURMISTRZ
  Wyświetleń: 2307
 125. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów.
  Wyświetleń: 2304
 126. ROLNICTWO I LEŚNICTWO
  Wyświetleń: 2303
 127. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozbudowa drogi oraz budowa z przebudową chodników i kanalizacji deszczowej w miejscowościach Warłów i Szemrowice w ciągu drogi powiatowej nr 1705 O
  Wyświetleń: 2301
 128. SEKRETARZ
  Wyświetleń: 2272
 129. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2270
 130. ZASTĘPCA BURMISTRZA
  Wyświetleń: 2257
 131. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 2248
 132. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 2223
 133. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Dobrodzień. Działka gruntu nr 390/134 Rzędowice.
  Wyświetleń: 2206
 134. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rządowy program „Radosna szkoła” - utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 2158
 135. Nabór na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 2139
 136. Wybory ławników
  Wyświetleń: 2139
 137. Budowa usługowego warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 2108
 138. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 2094
 139. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2086
 140. Budowa w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów - Gmina Dobrodzień parku elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 12 MW, składającej się z czterech turbin wiatrowych o mocy do 3,0 MW każda, maksymalnej ich wysokości 190 m n.p.t.
  Wyświetleń: 2070
 141. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 2062
 142. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach.
  Wyświetleń: 2044
 143. Protokoły z posiedzeń Komisji 2012
  Wyświetleń: 2042
 144. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 42 położonej w obrębie 0076 w miejscowości Warłów, gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 2036
 145. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 2034
 146. Ogłoszenie rozstrzygnięcia przetargu opał 2011-2012
  Wyświetleń: 2032
 147. Referendum 2015
  Wyświetleń: 2027
 148. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 2018
 149. Budżet i jego realizacja 2014
  Wyświetleń: 2007
 150. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 2006
 151. Akty Prawa Miejscowego 2013 rok
  Wyświetleń: 2002
 152. Utworzenie hodowli norek o wielkości 147 DJP w miejscowości Rędzina
  Wyświetleń: 1997
 153. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 1992
 154. Protokoły z posiedzeń Komisji 2013
  Wyświetleń: 1985
 155. Budżet i jego realizacja 2012
  Wyświetleń: 1972
 156. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1967
 157. Budżet i jego realizacja 2013
  Wyświetleń: 1959
 158. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1942
 159. Częściowa przebudowa obory istniejącej z rozbudową
  Wyświetleń: 1934
 160. Budowa sześciu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Rzędowice, Szemrowice, Warłów
  Wyświetleń: 1926
 161. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 1900
 162. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 roku
  Wyświetleń: 1893
 163. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1891
 164. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 1891
 165. Zarządzenia Burmistrza 2016
  Wyświetleń: 1889
 166. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 2.130.000,00 zł.
  Wyświetleń: 1878
 167. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień
  Wyświetleń: 1858
 168. Protokoły z posiedzeń Komisji 2014
  Wyświetleń: 1851
 169. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 1844
 170. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 1842
 171. Akty Prawa Miejscowego 2011 rok
  Wyświetleń: 1835
 172. Oferta na realizację zadania publicznego - VIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 1824
 173. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 1813
 174. Akty Prawa Miejscowego 2009 rok
  Wyświetleń: 1810
 175. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina
  Wyświetleń: 1804
 176. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 1776
 177. Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża ,,Głowczyce"
  Wyświetleń: 1762
 178. Uchwały Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 1762
 179. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 1760
 180. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 1757
 181. Akty Prawa Miejscowego 2010 rok
  Wyświetleń: 1754
 182. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Oleska
  Wyświetleń: 1751
 183. Akty Prawa Miejscowego 2006 rok
  Wyświetleń: 1748
 184. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 2.343.000,00 zł
  Wyświetleń: 1740
 185. Akty Prawa Miejscowego 2007 rok
  Wyświetleń: 1737
 186. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie trzech długoterminowych kredytów
  Wyświetleń: 1735
 187. Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1725
 188. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we wsi Kocury
  Wyświetleń: 1712
 189. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Dobrodzień
  Wyświetleń: 1703
 190. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 1695
 191. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawę koksu i węgla na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 1677
 192. Akty Prawa Miejscowego 2005 rok
  Wyświetleń: 1669
 193. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 1669
 194. Badanie uchwał 2012
  Wyświetleń: 1666
 195. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1661
 196. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1657
 197. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1655
 198. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynków przy Pl. Wolności 22-23 i Oleskiej 1a w Dobrodzieniu z modern. kotłowni w DOKiS, wyk. przyłącza cieplnego do budynku UM z uwzględnieniem likwidacji istniejącej kotłowni
  Wyświetleń: 1652
 199. Akty Prawa Miejscowego 1997 rok
  Wyświetleń: 1638
 200. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1638
 201. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach
  Wyświetleń: 1628
 202. Oferta - wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej - rozwój kultury i dziedzictwa narodowego - Zakup instrumentu muzycznego - tuba
  Wyświetleń: 1626
 203. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 1624
 204. Akty Prawa Miejscowego 2003 rok
  Wyświetleń: 1622
 205. Budowa czterech budynków inwentarskich - kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 1617
 206. Akty Prawa Miejscowego 2000 rok
  Wyświetleń: 1606
 207. Akty Prawa Miejscowego 2001 rok
  Wyświetleń: 1600
 208. Akty Prawa Miejscowego 1995 rok
  Wyświetleń: 1591
 209. Akty Prawa Miejscowego 1998 rok
  Wyświetleń: 1590
 210. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1587
 211. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Pludry - Pietraszów w km 24+850 - 26+750
  Wyświetleń: 1586
 212. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102983 O ul. Studzienna oraz drogi gminnej nr 103004 O ul. Zielona w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1585
 213. Akty Prawa Miejscowego 2004 rok
  Wyświetleń: 1584
 214. Akty Prawa Miejscowego 1999 rok
  Wyświetleń: 1580
 215. Akty Prawa Miejscowego 1996 rok
  Wyświetleń: 1577
 216. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 1572
 217. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój"
  Wyświetleń: 1557
 218. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 1555
 219. Budowa warsztatu stolarskiego w miejswcowości Bzinica Stara
  Wyświetleń: 1537
 220. Budżet i jego realizacja 2015
  Wyświetleń: 1529
 221. Akty Prawa Miejscowego 1994 rok
  Wyświetleń: 1526
 222. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 102975 O ul. Kolonia Wieczorka w miejscowości Dobrodzień
  Wyświetleń: 1516
 223. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi w Ligocie Dobrodzieńskiej i Makowczycach, budowa drogi w Rzędowicach oraz położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Grzybowskiej w Szemrowicach
  Wyświetleń: 1514
 224. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1512
 225. Akty Prawa Miejscowego 1990 rok
  Wyświetleń: 1502
 226. Działalność nadzorcza
  Wyświetleń: 1499
 227. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów i uczennic w klasach I - III szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1495
 228. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 1483
 229. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1481
 230. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez ich wycinania na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1477
 231. Budowa elektrowni fotowoltaicznej OOL_01_Rzędowice
  Wyświetleń: 1474
 232. Okresowa ocena jakości wody
  Wyświetleń: 1471
 233. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 1460
 234. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1454
 235. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”
  Wyświetleń: 1441
 236. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 1422
 237. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy
  Wyświetleń: 1416
 238. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 1410
 239. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1398
 240. Akty Prawa Miejscowego 2014 rok
  Wyświetleń: 1397
 241. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1394
 242. Oferta na realizację zadania publicznego - Podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych - TSKN
  Wyświetleń: 1391
 243. Protokoły z posiedzeń Komisji 2015
  Wyświetleń: 1389
 244. Oferta na realizację zadania publicznego - zorganizowanie integracyjnego spotkania opłatkowego
  Wyświetleń: 1384
 245. Budowa dwóch budynków inwentarskich – kurników w ramach rozbudowy istniejącej fermy chowu drobiu
  Wyświetleń: 1372
 246. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1364
 247. Akty Prawa Miejscowego 1993 rok
  Wyświetleń: 1358
 248. Oferta na realizację zadania publicznego - X Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku
  Wyświetleń: 1355
 249. Budowa budynku usługowego do montażu mebli z kotłownią na paliwo stałe na działce nr 857/248 położonej w obrębie Gosławice
  Wyświetleń: 1354
 250. Akty Prawa Miejscowego 1992 rok
  Wyświetleń: 1353
 251. Akty Prawa Miejscowego 1991 rok
  Wyświetleń: 1342
 252. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1334
 253. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1329
 254. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa oświetlenia drogowego w Gosławicach i Klekotnej
  Wyświetleń: 1329
 255. Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1316
 256. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej
  Wyświetleń: 1315
 257. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 1312
 258. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu tej drogi
  Wyświetleń: 1280
 259. Nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1272
 260. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1271
 261. Oferta na realizację zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1266
 262. Wykorzystanie istniejącej hali magazynowej do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 1261
 263. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 1253
 264. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowości Gosławice na działce o nr 50/1 k.m. 1
  Wyświetleń: 1234
 265. Ogłoszenie o przetargu - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1217
 266. Budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 15+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 1211
 267. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ligota Dobrodzieńska
  Wyświetleń: 1209
 268. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  Wyświetleń: 1206
 269. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 1204
 270. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1173
 271. Petycje
  Wyświetleń: 1166
 272. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 1157
 273. Przebudowa drogi gminnej - ulica Warłowska w Makowczycach
  Wyświetleń: 1150
 274. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do łącznej kwoty 1.420.000,00 zł
  Wyświetleń: 1148
 275. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1146
 276. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynku zaplecza socjalnego stadionu miejskiego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1120
 277. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach
  Wyświetleń: 1106
 278. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa wydzielonych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1099
 279. Zarządzenia zastępcze Wojewody
  Wyświetleń: 1089
 280. Oferta na realizację zadania publicznego - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1086
 281. Protokoły z posiedzeń Komisji 2016
  Wyświetleń: 1086
 282. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 75 w obrębie 0024 w mieście Dobrodzień
  Wyświetleń: 1076
 283. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień.
  Wyświetleń: 1074
 284. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 1071
 285. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 1065
 286. Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 roku
  Wyświetleń: 1029
 287. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 1021
 288. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi gminnej Nr 102963 O w miejscowości Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień
  Wyświetleń: 1009
 289. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach
  Wyświetleń: 996
 290. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2016
  Wyświetleń: 995
 291. Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2300 kW na terenie gminy Dobrodzień w miejscowośći Gosławice na działce 42 k.m 151
  Wyświetleń: 989
 292. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 988
 293. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa, Mańki
  Wyświetleń: 988
 294. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 988
 295. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 984
 296. Budżet i jego realizacja 2016
  Wyświetleń: 966
 297. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 966
 298. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2014-2017 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 958
 299. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi w Szemrowicach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zwóz
  Wyświetleń: 946
 300. Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 922
 301. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 909
 302. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu (JNI 01025901) w ciągu drogi gminnej nr 102916O, w kilometrażu 0+230/0+250, w miejscowości Pludry ul. Leśna
  Wyświetleń: 907
 303. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie
  Wyświetleń: 905
 304. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 867
 305. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 864
 306. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa budynku remizy OSP w Bzinicy Starej
  Wyświetleń: 858
 307. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2014
  Wyświetleń: 851
 308. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 851
 309. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 850
 310. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 846
 311. Oferta na realizację zadania publicznego - XI Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2014
  Wyświetleń: 842
 312. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 1.390.000,00 zł
  Wyświetleń: 842
 313. Skup i sprzedaż hurtowa odpadów i złomu oraz zbieranie i transport odpadów innych niż niebezpieczne określonych w RMŚ w sprawie katalogu odpadów
  Wyświetleń: 834
 314. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 814
 315. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 814
 316. Informacja o sposobie i terminie zaprzestania działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Dobrodzień - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 809
 317. Akty Prawa Miejscowego 2015 rok
  Wyświetleń: 800
 318. Oferta na realizację zadania publicznego - XII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2015
  Wyświetleń: 796
 319. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 795
 320. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 777
 321. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 741
 322. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 723
 323. Akty Prawa Miejscowego 2016 rok
  Wyświetleń: 714
 324. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 682
 325. Bieżące informacje publiczne
  Wyświetleń: 680
 326. Oferta na realizacje zadania publicznego
  Wyświetleń: 656
 327. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 642
 328. Programy rządowe
  Wyświetleń: 633
 329. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 630
 330. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 492/57 obręb 0076 Warłów
  Wyświetleń: 629
 331. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 620
 332. Oferta na realizacje zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych 2015
  Wyświetleń: 604
 333. Oferta na realizacje zadania publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 598
 334. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2011 - 2015
  Wyświetleń: 595
 335. Budowa hybrydowej instalacji zgazowującej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pludry przy ul. Wyzwolenia 18
  Wyświetleń: 567
 336. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 567
 337. Zarządzenia Burmistrza 2017
  Wyświetleń: 554
 338. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie długoterminowych kredytów do łącznej kwoty 2.370.000,00 zł
  Wyświetleń: 529
 339. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - usprawnienie i rehabilitacja chorego w domu
  Wyświetleń: 516
 340. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej
  Wyświetleń: 512
 341. Bieżące informacje publiczne 2017 -
  Wyświetleń: 493
 342. Przebudowa drogi gminnej nr 102970 O Główczyce - Wystrzyca ul. Wystrzycka bez włączenia do pasa drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 470
 343. Oferta na realizację zadania publicznego - XIII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2016
  Wyświetleń: 458
 344. Budowa ronda turbinowego na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 46 i drogi wojewódzkiej 901 w km 18+810 w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 442
 345. Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Wyświetleń: 440
 346. Uchwały Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 422
 347. Ogłoszenie o wyniku postępowania - wykonanie i dostawa urn wyborczych
  Wyświetleń: 419
 348. Stacja demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punkt zbierania złomu w Dobrodzieniu przy ul. Parkowej 6
  Wyświetleń: 408
 349. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień – VII nabór
  Wyświetleń: 363
 350. Projekty uchwał, planowane posiedzenia 2017
  Wyświetleń: 338
 351. Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Dobrodzień przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 322
 352. Budżet i jego realizacja 2017
  Wyświetleń: 305
 353. Przepisy prawne regulujące działalność lobbingową
  Wyświetleń: 296
 354. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 289
 355. Informacje o stanie gminy
  Wyświetleń: 287
 356. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 253
 357. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 251
 358. Protokoły z posiedzeń Komisji 2017
  Wyświetleń: 238
 359. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 237
 360. Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 roku
  Wyświetleń: 235
 361. Budowa stolarni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Błachowie
  Wyświetleń: 221
 362. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - podtrzymanie tradycji i tożsamości narodowych i etnicznych
  Wyświetleń: 219
 363. OBRONA CYWILNA, SPRAWY OBRONNE, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
  Wyświetleń: 213
 364. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 186
 365. Informacje o stanie gminy 2017
  Wyświetleń: 174
 366. Akty Prawa Miejscowego 2017 rok
  Wyświetleń: 173
 367. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 146
 368. Odkrywkowa eksploatacja kopaliny pospolitej piasków czwartorzędowych ze złoża Myślina IX o powierzchni obszaru górniczego 1,89 ha
  Wyświetleń: 144
 369. Protokoły z sesji Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 107
 370. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie
  Wyświetleń: 101
 371. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 2 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 90
 372. Badanie uchwał 2017
  Wyświetleń: 86
 373. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. części 1 zamówienia) - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień
  Wyświetleń: 86
 374. Oferta na realizację zadania publicznego - XIV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2017
  Wyświetleń: 13
 • Opublikował: Piotr Więdłocha, data publikacji: 12-08-2011 14:40
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Piotr Więdłocha
 • Data wytworzenia: 12-08-2011
 • Ilość wyświetleń: 5849
 • Link do strony: http://bip.dobrodzien.pl/98/3140/statystyki-podstron.html
 • Opublikował: Piotr Więdłocha, data publikacji: 12-08-2011 14:40
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Piotr Więdłocha
 • Data wytworzenia: 12-08-2011
 • Ilość wyświetleń: 5849
 • Link do strony: http://bip.dobrodzien.pl/98/3140/statystyki-podstron.html
 • Data publikacji: 12-08-2011 14:40 przez: Piotr Więdłocha
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Piotr Więdłocha
 • Data wytworzenia: 12-08-2011
 • Ilość wyświetleń: 5849
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

 

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl