Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Akty Prawa Miejscowego 2019 rok

 

 • PDFUchwała Nr XII 96 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/114/2008 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dobrodzień oraz ich użyczania, wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 

 • PDFUchwała Nr XI 89 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 17 września 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej sprawienia pogrzebu przez Gminę Dobrodzień

 

 

 • PDFUchwała Nr X 81 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu

 

 • PDFUchwała Nr X 80 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 

 • PDFUchwała Nr X 79 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

 

 • PDFUchwała Nr X 78 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrodzień oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu

 

 • PDFUchwała Nr X 77 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/192/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr IX 71 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr IV/27/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

 • PDFUchwała Nr IX 67 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Dobrodzień w prawo własności tych gruntów

 

 • PDFUchwała Nr VIII 58 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

 

 • PDFUchwała Nr VIII 56 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu MG/2 dla części gminy Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr VIII 55 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

 

 • PDFUchwała Nr VI 40 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2019 roku

 

 • PDFUchwała Nr VI 39 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody dębu szypułkowego

 

 • PDFUchwała Nr V 34 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 • PDFUchwała Nr V 32 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr V 31 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Dobrodzień

 

 • PDFUchwała Nr V 30 2019.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Metryczka
 • wytworzono:
  12-02-2019
  przez: Barbara Orlikowska
 • opublikowano:
  12-02-2019 12:14
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  04-11-2019 16:48
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 700
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×