Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza 2019

PDFZarządzenie Nr S.0050.109.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.106.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć z wyłączeniem decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji w sprawach świadczenia wychowawczego

PDFZarządzenie Nr S.0050.105.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć z wyłączeniem decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji w sprawach świadczenia wychowawczego

PDFZarządzenie Nr S.0050.104.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji w sprawach świadczenia wychowawczego

PDFZarządzenie Nr S.0050.103.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji w sprawach świadczenia wychowawczego

PDFZarządzenie Nr S.0050.101.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2019 roku zmieniające Zarządzenie nr 18 z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.100.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.99.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.92.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego

PDFZarządzenie Nr S.0050.88.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w Drużynie Sanitarnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.87.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania do działania formacji obrony cywilnej - Drużyny Sanitarnej (DS)

PDFZarządzenie Nr S.0050.84.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia stawki za bezumowne korzystanie z gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.83.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat i zasad umieszczania różnych reklam na obiektach i gruntach stanowiących własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.82.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu z powodu upałów

PDFZarządzenie Nr S.0050.77.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.74.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

PDFZarządzenie Nr S.0050.65.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

PDFZarządzenie Nr S.0050.62.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.61.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy

PDFZarządzenie Nr S.0050.55.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.54.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.53.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.52.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.50.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.47.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.43.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych nie zabudowanych na rzecz Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.41.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.40.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.38.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 26 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia nr 110/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w Radiofonicznej Drużynie Alarmowania

PDFZarządzenie Nr S.0050.37.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.33.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.31.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.30.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr S.0050.28.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2019

PDFZarządzenie Nr S.0050.27.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.25.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.25.2019.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.24.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.24.2019.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.23.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.25.2019.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.22.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

PDFZarządzenie Nr S.0050.21.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Dobrodzień w 2019 roku

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.21.2019.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr S.0050.21.2019.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.20.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr S.0050.20.2019.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.16.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.132.2018 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18.10.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.13.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2019 roku na terenie Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.11.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr S.0050.8.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie powołania punktu kontaktowego w zakresie realizacji zadań wsparcia przez państwo-gospodarza dla sił zbrojnych

PDFZarządzenie Nr S.0050.6.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFZarządzenie Nr S.0050.3.2019.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielanie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Dobrodzień w 2019 roku

Metryczka
 • wytworzono:
  10-01-2019
  przez: Waldemar Krafczyk
 • opublikowano:
  10-01-2019 15:27
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  11-07-2019 14:28
  przez: Marek Kochel
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 1406
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×