Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór pracowników na wolne stanowiska

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

 

 

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:


Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, jest Gmina Dobrodzień z siedzibą, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, email: urząd@dobrodzien.pl, tel. 343575100.

 

  1. Inspektor ochrony danych w Gminie Dobrodzień: Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, e-mail: iod@dobrodzien.pl

  2. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Urzędzie Miejski oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.
    Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

 

 

  1. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
    1) prawo dostępu do danych osobowych;
    2) prawo sprostowania danych;
    3) prawo do usunięcia danych;
    4) prawo ograniczenia przetwarzania;
    5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
    6) prawo do cofnięcia zgody;
    7) prawo do przenoszenia danych.

  2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

  3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

  4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Metryczka
  • wytworzono:
    26-07-2018
    przez: Waldemar Krafczyk
  • opublikowano:
    26-07-2018 12:26
    przez: Piotr Więdłocha
  • zmodyfikowano:
    26-07-2018 12:27
    przez: Piotr Więdłocha
  • podmiot udostępniający:
    Urząd Miejski w Dobrodzieniu
    odwiedzin: 1230
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×