Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej 2018

PDFUchwała Nr XXXV 297 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXXV 296 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu jako jednostki dla której organizatorem jest Gmina Dobrodzień do projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

PDFUchwała Nr XXXV 295 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXV 294 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r

PDFUchwała Nr XXXV 293 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

PDFUchwała Nr XXXV 292 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Dobrodzień na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

PDFUchwała Nr XXXV 291 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane

PDFUchwała Nr XXXIV 290 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

PDFUchwała Nr XXXIV 289 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXIV 288 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018r

PDFUchwała Nr XXXIV 287 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

PDFUchwała Nr XXXIV 286 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

PDFUchwała Nr XXXIV 285 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1705 O i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

PDFUchwała Nr XXXIV 284 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Dobrodzień na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza

PDFUchwała Nr XXXIV 283 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2018 roku

PDFUchwała Nr XXXIV 282 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dobrodzień

PDFUchwała Nr XXXIII 281 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XXXIII 280 2018.pdf Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2018 rok

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2018
  przez: Barbara Orlikowska
 • opublikowano:
  30-01-2018 08:36
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  27-03-2018 13:12
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 976
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×