Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza 2018

PDFZarządzenie Nr. S.0050.155.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.140.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Dobrodzień konsultacji dotyczących projektu "Program Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

PDFZarządzenie Nr S.0050.132.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.129.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.125.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 października 2018 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego

PDFZarządzenie Nr S.0050.123.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.122.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi komisji wyborczych

PDFZarządzenie Nr S.0050.117.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 września 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 18 z dnia 8 lutego 2011 roku z późniejszymi zmianami w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.113.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 września 2018 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.112.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 września 2018 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki miejskiej komisji wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r

PDFZarządzenie Nr S.0050.109.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r

PDFZarządzenie Nr S.0050.99.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFZarządzenie Nr S.0050.93.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych nie zabudowanych na rzecz Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.88.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.87.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.80.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFOtwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2018 roku.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.70.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.69.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Dobrodzienia z dnia 14.10.2010r. Nr 120/2010 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

PDFZarządzenie Nr S.0050.68.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.65.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie aktualizacji i wprowadzenia do stosowania Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.60.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego

PDFZarządzenie Nr S.0050.58.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach, ul. Wyzwolenia 4b, 46-375 Pludry

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.58.2018.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.48.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.34.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr S.0050.33.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.32.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.30.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.28.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr S.0050.28.2018.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.26.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.24.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.22.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFZarządzenie Nr S.0050.16.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.13.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.12.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2018

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.12.2018.pdf

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr S.0050.12.2018.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.11.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2018 roku na terenie Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.9.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.3.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFZarządzenie Nr S.0050.1.2018.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Metryczka
 • wytworzono:
  05-01-2018
  przez: Waldemar Krafczyk
 • opublikowano:
  05-01-2018 12:32
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  29-11-2018 15:15
  przez: Karin Thomanowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 2250
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×