Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce

Ogłoszenie o zamówieniu w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1960 O w miejscowości Główczyce.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)

ODTZałącznik nr 1 do SIWZ.odt
PDFZałącznik nr 1 do SIWZ.pdf – FORMULARZ OFERTOWY

ODTZałącznik nr 2 do SIWZ.odt
PDFZałącznik nr 2 do SIWZ.pdf – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ODTZałącznik nr 3 do SIWZ.odt
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ODTZałącznik nr 4 do SIWZ.odt
PDFZałącznik nr 4 do SIWZ.pdf – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - PDFPRZEDMIAR ROBÓT (dot. części nr 1 zamówienia).pdf

Załącznik nr 6 do SIWZ - ZIPProjekt wykonawczy (dot. części nr 1 zamówienia).zip

Załącznik nr 7 do SIWZ - PDFPRZEDMIAR ROBÓT (dot. części nr 2 zamówienia).pdf

Załącznik nr 8 do SIWZ - ZIPProjekt wykonawczy (dot. części nr 2 zamówienia).zip

Załącznik nr 9 do SIWZ - PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.pdf

Załącznik nr 10 do SIWZ - PDFDOKUMENTACJA Z BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO.pdf

PDFZałącznik nr 11 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części nr 1 zamówienia)

PDFZałącznik nr 12 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części nr 2 zamówienia)

 


 


 

 • Opublikował: Marek Kochel, data publikacji: 10-08-2017 19:29
 • Modyfikował: Marek Kochel, data modyfikacji: 10-08-2017 19:31
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Marek Kochel
 • Data wytworzenia: 10-08-2017
 • Ilość wyświetleń: 1962
 • Link do strony: http://bip.dobrodzien.pl/1650/7462/ogloszenie-o-zamowieniu-budowa-chodnika-i-kanalizacji-deszczowej-w-ciagu-drogi-powiatowej-nr-1960-o-w-miejscowosci-glowczyce.html
 • Opublikował: Marek Kochel, data publikacji: 10-08-2017 19:29
 • Modyfikował: Marek Kochel, data modyfikacji: 10-08-2017 19:31
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Marek Kochel
 • Data wytworzenia: 10-08-2017
 • Ilość wyświetleń: 1962
 • Link do strony: http://bip.dobrodzien.pl/1650/7462/ogloszenie-o-zamowieniu-budowa-chodnika-i-kanalizacji-deszczowej-w-ciagu-drogi-powiatowej-nr-1960-o-w-miejscowosci-glowczyce.html
 • Data publikacji: 10-08-2017 19:29 przez: Marek Kochel
 • Data modyfikacji: 10-08-2017 19:31 przez: Marek Kochel
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Marek Kochel
 • Data wytworzenia: 10-08-2017
 • Ilość wyświetleń: 1962
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  10-08-2017, godz. 19:31:09
  Modyfikacja strony przez: Marek Kochel
 •  
  10-08-2017, godz. 19:29:04
  Modyfikacja strony przez: Marek Kochel
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

 

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl