Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów

Ogłoszenie o zamówieniu w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę taboru – zakup dwóch niskoemisyjnych autobusów.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf (SIWZ)

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ.docx – FORMULARZ OFERTOWY

PDFZałącznik nr 1 do FORMULARZA OFERTOWEGO.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do FORMULARZA OFERTOWEGO.docx – Parametry techniczno – eksploatacyjne oferowanych autobusów podlegające ocenie

PDFZałącznik 2 do FORMULARZA OFERTOWEGO.pdf
DOCXZałącznik 2 do FORMULARZA OFERTOWEGO.docx – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY dotyczące udziału towaru lub oprogramowania na podstawie art. 138c ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ.pdf – SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRZEDMIOTU DOSTAWY OBJĘTEJ ZAMÓWIENIEM

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf – Ramowe wymagania dotyczące gwarancji, serwisu, szkoleń i dokumentacji technicznej

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ.pdf
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc – Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

PDFZałącznik nr 4a do SIWZ.pdf – INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ.docx – INFORMACJA W ZAKRESIE GRUP KAPITAŁOWYCH na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ.docx – ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ.docx – WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ.docx – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ.pdf
DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ.docx – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ.pdf – Wzór umowy

 • Opublikował: Marek Kochel, data publikacji: 04-08-2017 18:01
 • Modyfikował: Marek Kochel, data modyfikacji: 04-08-2017 18:19
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Marek Kochel
 • Data wytworzenia: 04-08-2017
 • Ilość wyświetleń: 73
 • Link do strony: http://bip.dobrodzien.pl/1647/7462/ogloszenie-o-zamowieniu-wymiana-taboru-zakup-dwoch-niskoemisyjnych-autobusow.html
 • Opublikował: Marek Kochel, data publikacji: 04-08-2017 18:01
 • Modyfikował: Marek Kochel, data modyfikacji: 04-08-2017 18:19
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Marek Kochel
 • Data wytworzenia: 04-08-2017
 • Ilość wyświetleń: 73
 • Link do strony: http://bip.dobrodzien.pl/1647/7462/ogloszenie-o-zamowieniu-wymiana-taboru-zakup-dwoch-niskoemisyjnych-autobusow.html
 • Data publikacji: 04-08-2017 18:01 przez: Marek Kochel
 • Data modyfikacji: 04-08-2017 18:19 przez: Marek Kochel
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Marek Kochel
 • Data wytworzenia: 04-08-2017
 • Ilość wyświetleń: 73
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  04-08-2017, godz. 18:19:30
  Modyfikacja strony przez: Marek Kochel
 •  
  04-08-2017, godz. 18:07:11
  Modyfikacja strony przez: Marek Kochel
 •  
  04-08-2017, godz. 18:04:35
  Modyfikacja strony przez: Marek Kochel
 •  
  04-08-2017, godz. 18:01:39
  Modyfikacja strony przez: Marek Kochel
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

 

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl