Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych część ul. Szemrowickiej w Kocurach i część ul. Lipowej w Malichowie.

 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF

          PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.PDF

PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).PDF

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 1 do SIWZ.odt – FORMULARZ OFERTOWY

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 2 do SIWZ.odt – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 3 do SIWZ.odt – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 4 do SIWZ.odt – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – ZIPPROJEKT BUDOWLANY.zip
Załącznik nr 6 – ZIPPRZEDMIAR ROBÓT.zip
Załącznik nr 7 – PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY

PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT.PDF
 

 • Opublikował: Marek Kochel, data publikacji: 12-05-2017 14:50
 • Modyfikował: Marek Kochel, data modyfikacji: 29-05-2017 14:01
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Marek Kochel
 • Data wytworzenia: 12-05-2017
 • Ilość wyświetleń: 351
 • Link do strony: http://bip.dobrodzien.pl/1596/7462/ogloszenie-o-zamowieniu-budowa-drogi-dojazdowej-do-gruntow-rolnych-czesc-ul-szemrowickiej-w-kocurach-i-czesc-ul-lipowej-w-malichowie.html
 • Opublikował: Marek Kochel, data publikacji: 12-05-2017 14:50
 • Modyfikował: Marek Kochel, data modyfikacji: 29-05-2017 14:01
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Marek Kochel
 • Data wytworzenia: 12-05-2017
 • Ilość wyświetleń: 351
 • Link do strony: http://bip.dobrodzien.pl/1596/7462/ogloszenie-o-zamowieniu-budowa-drogi-dojazdowej-do-gruntow-rolnych-czesc-ul-szemrowickiej-w-kocurach-i-czesc-ul-lipowej-w-malichowie.html
 • Data publikacji: 12-05-2017 14:50 przez: Marek Kochel
 • Data modyfikacji: 29-05-2017 14:01 przez: Marek Kochel
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Marek Kochel
 • Data wytworzenia: 12-05-2017
 • Ilość wyświetleń: 351
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  29-05-2017, godz. 14:01:54
  Modyfikacja strony przez: Marek Kochel
 •  
  24-05-2017, godz. 13:05:20
  Modyfikacja strony przez: Marek Kochel
 •  
  12-05-2017, godz. 14:52:47
  Modyfikacja strony przez: Marek Kochel
 •  
  12-05-2017, godz. 14:50:52
  Modyfikacja strony przez: Marek Kochel
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

 

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl