Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu.

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.PDF

       PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.PDF


PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).PDF

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 1 do SIWZ.odt – FORMULARZ OFERTOWY

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 2 do SIWZ.odt – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 3 do SIWZ.odt – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ.pdf
ODTZałącznik nr 4 do SIWZ.odt – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – ZIPPROJEKT BUDOWLANY.zip

Załącznik nr 6 – PDFAUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU.pdf

Załącznik nr 7 – PDFPRZEDMIAR.pdf

Załącznik nr 8 – PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA (wykonania i odbioru robót).pdf

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części 1 zamówienia)

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części 2 zamówienia)

PDFZałącznik nr 11 do SIWZ.pdf – WZÓR UMOWY (dot. części 3 zamówienia)

PDFINFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA OFERT.pdf
 

 • Opublikował: Marek Kochel, data publikacji: 10-05-2017 13:54
 • Modyfikował: Marek Kochel, data modyfikacji: 25-05-2017 14:59
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Marek Kochel
 • Data wytworzenia: 10-05-2017
 • Ilość wyświetleń: 359
 • Link do strony: http://bip.dobrodzien.pl/1594/7462/ogloszenie-o-zamowieniu-termomodernizacja-budynku-publicznej-szkoly-podstawowej-w-dobrodzieniu.html
 • Opublikował: Marek Kochel, data publikacji: 10-05-2017 13:54
 • Modyfikował: Marek Kochel, data modyfikacji: 25-05-2017 14:59
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Marek Kochel
 • Data wytworzenia: 10-05-2017
 • Ilość wyświetleń: 359
 • Link do strony: http://bip.dobrodzien.pl/1594/7462/ogloszenie-o-zamowieniu-termomodernizacja-budynku-publicznej-szkoly-podstawowej-w-dobrodzieniu.html
 • Data publikacji: 10-05-2017 13:54 przez: Marek Kochel
 • Data modyfikacji: 25-05-2017 14:59 przez: Marek Kochel
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Marek Kochel
 • Data wytworzenia: 10-05-2017
 • Ilość wyświetleń: 359
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  25-05-2017, godz. 14:59:15
  Modyfikacja strony przez: Marek Kochel
 •  
  22-05-2017, godz. 13:35:40
  Modyfikacja strony przez: Marek Kochel
 •  
  10-05-2017, godz. 13:57:56
  Modyfikacja strony przez: Marek Kochel
 •  
  10-05-2017, godz. 13:54:28
  Modyfikacja strony przez: Marek Kochel
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

 

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl