Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza 2017

PDFZarządzenie Nr S.0050.177.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 8 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia doskonalącego z zakresu obrony cywilnej dla Radiofonicznej Drużyny Alarmowania oraz kontroli przygotowania pod względem wyposażenia powyżej formacji obrony cywilnej do prowadzenia działań

PDFZarządzenie Nr S.0050.172.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.171.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.170.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.169.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego

PDFZarządzenie Nr S.0050.157.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.156.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 października 2017 roku w sprawie przeznaczenia do umowy zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.153.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.151.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Dobrodzień konsultacji dotyczących projektu "Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

PDFZarządzenie Nr S.0050.150.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zbycia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.147.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 9 października 2017 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu decyzyjnego z zakresu obrony cywilnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.145.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 września 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrodzieniu w celu przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.142.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zbycia udziału w nieruchomości położonej w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.137.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 15 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta i gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.133.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 września 2017 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia nr 47/2012 z dnia 21.05.2012 roku w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa

PDFZarządzenie Nr S.0050.131.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.125.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.65.2015 z dnia 24.06.2015r w sprawie średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.124.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.117.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.114.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.113.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własności gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.112.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia przeglądu sprzętu Obrony Cywilnej w celu zakwalifikowania do ewentualnej likwidacji

PDFZarządzenie Nr S.0050.103.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.101.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień, oraz w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr S.0050.90.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.80.2017 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 06.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.85.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia z zakresu obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony ludności

PDFZarządzenie Nr S.0050.84.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego

PDFZarządzenie Nr S.0050.80.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.77.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Dobrodzieniu

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.77.2017.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.76.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.75.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.74.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.73.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.69.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.68.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 16 maja 2017 roku zmieniające zarządzenie nr S.0050.94.2012 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19.09.2012 roku w sprawie oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

PDFZarządzenie Nr S.0050.61.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.60.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 kwietnia 2017 roku zmieniające zarządzenie Burmistrza Dobrodzienia nr S.0050.133.2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie sposobu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie NR S.0050.55.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6  kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji ds. wyboru Partnerów do projektu pn.: ,,Rewitalizacja miasta Dobrodzień",  przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, na lata 2014-2020, 
OŚ PRIORYTETOWA X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, DZIAŁANIE 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

PDFZarządzenie Nr S.0050.48.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.47.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.44.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr S.0050.12.2017 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23.01.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.43.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie określenia stanu faktycznego oraz rozmiaru szkód spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej powstałymi w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

PDFZarządzenie Nr S.0050.42.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.40.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek z budżetu Gminy Dobrodzień dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych

PDFZarządzenie Nr S.0050.37.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds.Rewitalizacji

PDFZarządzenie Nr S.0050.36.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu

PDFZarządzenie Nr S.0050.35.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Dobrodzień w 2017 roku

DOCZałącznik Nr 1.doc

ODTZałącznik Nr 2.odt

PDFZarządzenie Nr S.0050.31.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

DOCZałącznik nr 1.doc

ODTZałącznik nr 2.odt

ODTZałącznik nr 3.odt

ODTZałącznik nr 4 i 7.odt

ODTZałącznik nr 5.odt

ODTZałącznik nr 6.odt

ODTZałącznik nr 8.odt

ODTZałącznik nr 9.odt

PDFZarządzenie Nr S.0050.30.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFOgłoszenie o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego - 2017.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.24.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.23.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów a także uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

DOCXprojekt uchwały - szkoły podstawowe.docx

DOCprojekt uchwały - przedszkola.doc

PDFZarządzenie Nr S.0050.21.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Dobrodzień z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2017

PDFZałącznik nr 1.pdf

PDFZałącznik nr 2.pdf

PDFZarządzenie Nr S.0050.18.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego

PDFZarządzenie Nr S.0050.17.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji zadań z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"

PDFZarządzenie Nr S.0050.16.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

PDFZarządzenie Nr S.0050.15.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 1518 z póź. zm.)

PDFZarządzenie Nr S.0050.12.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

PDFZarządzenie Nr S.0050.11.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2017 roku na terenie Gminy Dobrodzień

PDFZarządzenie Nr S.0050.10.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego

PDFZarządzenie Nr S.0050.9.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji zadań z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"

PDFZarządzenie Nr S.0050.8.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie uchylenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 15.000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu

PDFZarządzenie Nr S.0050.7.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji zadań z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"

PDFZarządzenie Nr S.0050.6.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie realizacji zadań z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"

PDFZarządzenie Nr S.0050.2.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

PDFZarządzenie Nr S.0050.1.2017.pdf Burmistrza Dobrodzienia z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego

Metryczka
 • wytworzono:
  19-01-2017
  przez: Piotr Więdłocha
 • opublikowano:
  19-01-2017 14:04
  przez: Piotr Więdłocha
 • zmodyfikowano:
  16-01-2018 13:22
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 1625
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×