Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielne stanowisko ds. handlu

 
 • Samodzielne stanowisko do spraw handlu 

Do samodzielnego stanowiska do spraw handlu należy prowadzenie spraw związanych z:

1.Weryfikacją składanych wniosków  EDG-1

2.Prowadzenie rejestrów ewidencji działalności gospodarczej i wprowadzanie bieżących zmian.

3.Wydawanie zaświadczeń związanych z ewidencją działalności gospodarczej.

4.Wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

5.Wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

6.Współpraca z Urzędem Skarbowym, ZUS, KRUS, Urzędem Statystycznym i innymi instytucjami poprzez bieżące przesyłanie kopii wniosków EDG-1 i wydawanych dokumentów z ewidencji działalności gospodarczej.

7.Realizacja uchwał Rady w sprawie miejsc usytuowania i liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

8.Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

9.Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

10.Wydawanie decyzji o cofaniu i wygaszaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

11.Prowadzenie rejestru wydawanych zezwoleń.

12.Wydawanie zaświadczeń o dokonanych wpłatach z tytułu korzystania z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

13.Wydawanie zezwoleń i wypisów z zezwoleń na transport drogowy osób na terenie Gminy.

14.Wydawanie licencji na taksówkę.

15.Prowadzenie ewidencji pól biwakowych, gospodarstw agroturystycznych oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

16.Wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenia do ewidencji gospodarstw Agroturystycznych, pól biwakowych i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

17.Wydawanie decyzji na przeprowadzenie zbiórek publicznych.

18.Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

19.Opracowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

20.Przygotowanie wszystkich procedur konkursowych dotyczących pożytku publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą pożytku publicznego i wolontariacie oraz z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego m.in. poprzez:

1)przygotowanie ogłoszeń otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego,

2)rozstrzygnięcie konkursu, przygotowanie protokołu, podanie do publicznej wiadomości informacji o wyborze ofert,

3)przechowywanie dokumentów związanych w/w zadaniem

21.Prowadzeniem spraw z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

22.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

 

Inspektor Irena Kurtz Tel. 34 3575 100 wew. 37

email:

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  16-08-2011 14:59
  przez: Alicja Włodarz-Kempa
 • zmodyfikowano:
  31-01-2019 14:36
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 3921
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×