Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

 
 • Referat Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Promocji


Do zadań Referatu Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Promocji należy:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie w zakresie odpadów komunalnych.
2. Wydawanie pozwoleń na odbiór odpadów (nieczystości ciekłych).
3. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
4. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Inspektor Joanna Nieszwiec-Jaszcz tel. 34 35 75 100 w. 55
email: 

1. Opracowywanie planów rozwoju Gminy i programów międzygminnych.
2. Planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych  Gminy.
3. Działanie na rzecz właściwego przygotowania projektów inwestycyjnych.
4. Prowadzenie nadzoru inwestycyjnego nad realizowanymi inwestycjami w gminie    Dobrodzień.
5. Przygotowywanie wskazań lokalizacyjnych w odniesieniu do inwestycji o znaczeniu lokalnym.
6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Inspektor Adrian Dyllong tel. 34 35 75 100 w. 56
email: 

1. Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz.
2. Dbanie o wygląd strony internetowej Dobrodzienia (szata graficzna), oraz aktualizacja informacji na stronie internetowej i stronie BIP-u.
3. Podejmowanie działań, których celem jest poprawa wizerunku Gminy, oraz wspieranie i rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy.
4. Sporządzanie wniosków o środki pomocowe (finansowe) pochodzące z funduszy unijnych i innych.
5. Przygotowywanie małych projektów w celu pozyskania pozabudżetowych środków finansowych dla Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy.
6. Rozliczanie pozyskanych środków  pomocowych pochodzących z funduszy unijnych i innych.
7. Prowadzenie Programu Odnowy Wsi.
8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Inspektor Alicja Włodarz-Kempa tel. 34 35 75 100 w. 56
email: 

1. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Wydawanie bądź opiniowanie wskazań lokalizacyjnych.
3. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
4. Rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej.
5. Prowadzenie spraw z zakresu podziału rozgraniczania scalania i wymiany nieruchomości – wydawanie odpowiednich decyzji w tym zakresie.
6. Prowadzenie spraw zakresu planowania przestrzennego gminy, wydawanie odpisów, wyrysów i zaświadczeń z obowiązujących planów miejscowych i studium.
7. Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych.
8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Inspektor Ewald Zajonc tel. 34 35 75 100 w. 26
email: 

1. Przygotowywanie przetargów na wykonanie inwestycji w Gminie.
2. Współorganizowanie, nadzorowanie oraz przechowywanie dokumentów udzielanych zamówień zgodnie z wprowadzonym Regulaminem  udzielania zamówień publicznych od 15.000 euro do 30.000 euro dot. ww. referatu.
3. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Inspektor Marek Kochel tel. 34 35 75 100 w. 36
email: 

 

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  16-08-2011 14:49
  przez: Alicja Włodarz-Kempa
 • zmodyfikowano:
  03-07-2018 13:05
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 6691
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×