Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

Referat Finansowo-Budżetowy

 
 • Referat Finansowo-Budżetowy

Do zadań Referatu Finansowo-Budżetowego należy:

1.Aktualizacja planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków.

2.Prowadzenie rachunkowości budżetowej Urzędu oraz Budżetu JST, a w szczególności:

1)kompletowanie dokumentów księgowych, dekretowanie i przygotowanie do księgowania,

2)kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych i dokonywanie przelewów,

3)bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych dotyczących dochodów i wydatków budżetowych jednostki budżetowej i jednostki samorządu terytorialnego,

4)sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,

5)uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych jednostek budżetowych gminy,

6)prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym danego roku budżetowego oraz wydatków budżetowych przyszłych lat,

7)prowadzenie ewidencji księgowej majątku trwałego,

8)ewidencja druków ścisłego zarachowania.

3.Współdziałanie z organami finansowymi, Regionalną Izba Rachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i bankami.

4.Prowadzenie spraw płacowych:

a)sporządzanie list płac i obliczanie zasiłków pracowników Urzędu,

b)sporządzanie list z dietami dla radnych,

c)sporządzanie i rozliczanie deklaracji ZUS oraz prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników,

d)wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobku na żądanie pracownika,

e)prowadzenie ewidencji z tytułu umów zleceń i o dzieło, sprawdzanie rachunków, obliczanie podatku, rozliczanie z Urzędem skarbowym – prowadzenie rozliczeń rocznych oraz miesięcznych,

f)prowadzenie kart zasiłkowych osób przebywających na L4 płatnych z funduszu płac i ZUS-u,

g)prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników Urzędu,

h)naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników Urzędu Miejskiego,

i)sporządzanie rocznych rozliczeń z podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników Urzędu, radnych, umów zleceń itd.

5.Wystawianie faktur VAT.

6.Prowadzenie ewidencji nabycia i sprzedaży VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT.

7.Prowadzenie obsługi kasowej jednostek budżetowych.

8.Prowadzenie rachunkowości podatkowej Urzędu:

1)wymiar podatków i opłat lokalnych.

2)prowadzenie ewidencji księgowej podatków.

3)windykacja zaległości z tyt. podatków,

4)przygotowanie decyzji dotyczących ulg i umorzeń podatkowych,

5)sporządzanie sprawozdań podatkowych,

6)sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów podatkowych przez podatników,

7)sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców,

8)wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstw rolnych,

9)wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach.

9.Rozliczanie dotacji udzielnych z budżetu gminy.

10.Rozliczanie inwentaryzacji.

11.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

 

Skarbnik Gminy

Gabriela Gaś

Tel. 34 3575100 w.43

email:

 

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  16-08-2011 14:42
  przez: Alicja Włodarz-Kempa
 • zmodyfikowano:
  24-01-2017 08:41
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 5615
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×