Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

 
 • Referat Spraw Obywatelskich 

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:

 

1.Prowadzenie spraw ewidencji ludności:

1)rejestracja zgłoszeń meldunkowych,

2)prowadzenie zbiorów meldunkowych:

a)zbioru danych stałych mieszkańców,

b)zbioru danych byłych mieszkańców,

c)zbioru danych osób zameldowanych na pobyt czasowy,

3)aktualizacja danych zawartych w zbiorach meldunkowych,

4)występowanie z wnioskiem o nadanie numeru PESEL,

5)udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych,

6)wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu ewidencji ludności,

7)rejestracja zgłoszeń meldunkowych cudzoziemców,

8)sporządzanie zestawień w zakresie kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat,

9)sporządzanie zestawień dla Urzędów Skarbowych o zarejestrowanych zgonach.

 

 2.Wydawanie dowodów osobistych:

1)obsługa Systemu Dowodów Osobistych,

2)prowadzenie rejestru wydanych i utraconych dowodów osobistych,

3)przekazywanie danych z prowadzonej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,

4)udostępnianie danych z prowadzonej ewidencji,

5)wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie udzielenia informacji

z prowadzonego zbioru danych,

6)wydawanie decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego.

 

3.Sprawy wojskowe:

 

1)przeprowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej,

2)uznawanie żołnierzy zasadniczej służby wojskowej za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, uznawanie żołnierza za niezbędnego do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, orzekanie w sprawach rekompensat utraconego wynagrodzenia przez żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz zasiłków dla osób pełniących służbę zastępczą uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny.

4.Przeprowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych.

5.Stały rejestr wyborców:

1)prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,

2)sporządzanie spisów wyborców,

3)sporządzanie spisów osób uprawnionych do wzięcia udziału w referendum,wydawanie decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do stałego rejestru wyborców.

6.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

 

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Ewa Kalisz

Tel. 34 3575 100 w. 40

email:

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  16-08-2011 14:38
  przez: Alicja Włodarz-Kempa
 • zmodyfikowano:
  27-09-2011 11:46
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 4961
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×