Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

 
 • SKARBNIK

Do zadań Skarbnika należy:

1.Przygotowanie projektu budżetu i uchwały budżetowej Gminy wraz z częścią opisową.

2.Sprawowanie nadzoru nad realizacją budżetu i informowanie o jej przebiegu.

3.Sporządzenie projektów zarządzeń i uchwał dotyczących zmian w budżecie na podstawie otrzymanych wniosków oraz zmian uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

4.Kontrasygnowanie dokumentów stanowiących podstawę do powstania zobowiązań finansowych.

5.Nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących spraw będących w zakresie obowiązków i kompetencji Skarbnika.

6.Nadzór nad prawidłowością udzielania pomocy przedsiębiorcom.

7.Opracowanie i przekładanie sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy.

8.Opracowanie planu wykonawczego budżetu.

9.Przygotowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych.

10.Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

11.Przygotowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za dany rok.

12.Współpraca z RIO, bankami i Urzędami Skarbowymi.

13.Wykonanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub z upoważnienia Burmistrza.

 

Skarbnik Gminy

Gabriela Gaś

Tel. 34 3575100 w.43

email:

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  16-08-2011 14:32
  przez: Alicja Włodarz-Kempa
 • zmodyfikowano:
  13-11-2015 11:20
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 4468
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×