Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

 
 • SEKRETARZ  

Do zakresu działania i kompetencji Sekretarza należy prowadzenie powierzonych przez Burmistrza spraw Gminy a w szczególności:

1.Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu,

2.Sporządzanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu i czuwanie nad jego aktualizacją.

3.Sporządzanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu.

4.Opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy.

5.Opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy.

6.Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, min:

1)przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,

2)przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

3)organizowanie przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,

4)kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych - nadzór.

7.Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr, oraz nadzorowanie spraw z zakresu zarządzania personelem.

8.Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.

9.Nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

10.Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.

11.Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami.

12.Nadzorowanie prac związanych z udostępnianiem informacji publicznej przez pracowników Urzędu.

13.Przeprowadzanie kontroli terminowego załatwiania skarg i wniosków przez merytoryczne komórki Urzędu.

14.Sprawowanie nadzoru nad realizacją wniosków i zaleceń kontroli zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących spraw będących w zakresie działania i kompetencji Sekretarza.

15.Prowadzenie dokumentacji związanej z podziałem administracyjnym Gminy.

16.Nadzór nad przygotowaniem materiałów na Sesje Rady i posiedzenia Komisji.

17.Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy.

18.Organizowanie współpracy Gminy z zagranicą.

19.Sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej i ich udostępnianiem zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

20.Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

 

Sekretarz Gminy

Waldemar Krafczyk

Tel. 34 3575100 w.38

email:

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  16-08-2011 14:30
  przez: Alicja Włodarz-Kempa
 • zmodyfikowano:
  27-09-2011 11:42
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 3675
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×