Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

 
 • BURMISTRZ

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

1.Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

2.Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz kierowanie Urzędem.

3.Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności.

4.Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

5.Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

6.Gospodarowanie mieniem komunalnym.

7.Powierzanie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi.

8.Upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

9.Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych.

10.Wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej.

11.Określanie sposobu wykonywania uchwał.

12.Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i od pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

13.Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych.

14.Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu.

15.Wykonywanie innych zadań i obowiązków nałożonych obowiązującymi przepisami.

 

Burmistrz Dobrodzienia

Andrzej Jasiński

Tel. 34 3575100

email:

 

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  16-08-2011 14:23
  przez: Alicja Włodarz-Kempa
 • zmodyfikowano:
  26-11-2018 08:22
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 3649
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×