Urząd Miejski w Dobrodzieniu

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
Plac Wolności 1
46-380 Dobrodzień


 

Tel. 34 35 75 100, 101, 102, 105, 529
Faks wew. 30

e-mail:

 

Godziny pracy urzędu:
 

 poniedziałek  od 8:00 do 17:00
 wtorek  od 7:30 do 15:30
 środa  od 7:30 do 15:30
 czwartek  od 7:30 do 15:30
 piątek  od 7:30 do 14:30

 

Burmistrz Dobrodzienia przyjmuje Interesantów w czwartek w godzinach 13:00-16:00

Nr konta bankowego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu:
89 8907 1047 2005 4000 0765 0011 BS Leśnica o/ Dobrodzień

Wpłaty związane z zamówieniami publicznymi:
Nr konta 57 8907 1047 2005 4000 0765 0005 BS Leśnica o/Dobrodzień

NIP GMINY DOBRODZIEŃ 5761557210
TERYT - 1608013

 

WYKAZ TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU
IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO TEL. WEW. POK. E-MAIL
ANDRZEJ JASIŃSKI BURMISTRZ 32 107
MICHAŁ TUL ZASTĘPCA BURMISTRZA 32 105
WALDEMAR KRAFCZYK SEKRETARZ GMINY 38 114
GABRIELA GAŚ SKARBNIK GMINY 43 101
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA
MATEUSZ CZERNIAK Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury komunalnej, zajęcie pasa drogowego, ochrona zabytków. 46 A-103
ANNA LIS Gospodarka mieszkaniowa, lokale użytkowe, dodatek mieszkaniowy i energetyczny. 52 A-102
TOMASZ GABOR Gospodarka nieruchomościami, tereny inwestycyjne, wykup lokali. 35 A-102
MAŁGORZATA PRUSKI Rolnictwo, leśnictwo, bezdomność zwierząt, gospodarka łowiecka, wycięcia drzew, podatek akcyzowy. 25 A-101
PAWEŁ GAŚ Ochrona środowiska, oddziaływanie na środowisko, azbest, dotacje do kotłów. 25 A-101
REFERAT ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWY
BARBARA ORLIKOWSKA Kierownik referatu Obsługa Rady i Komisji stałych Rady Miejskiej, prowadzenie spraw skarg, wniosków i petycji oraz ławników, organizacja pracy urzędu. 41 112
HELENA KOŚCIELNY Fundusz sołecki, archiwum zakładowe, pracownicy młodociani, ochrona zdrowia 41 112
ANETA CHOLEWA Obsługa kancelaryjna 41 112
KARIN THOMANOWSKI
DOROTA GREJNER
Obsługa sekretariatu 32 106
URZĄD STANU CYWILNEGO / REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
EWA KALISZ
Zastępca Kierownika USC
Kierownik referatu SO
Akty stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska, wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu, sprawy wojskowe 40 111
KORNELIA BRYŚ Dowody osobiste, zameldowania i wymeldowania, rejestr wyborców, ewidencja ludności. 39 110
MARZENA KUROWSKA
LAURA HEJZNER
Dowody osobiste, zameldowania i wymeldowania, rejestr wyborców, ewidencja ludności. 39 110
REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY
GIZELA KULEJ wymiar podatku rolnego, leśnego, i od osób fizycznych I prawnych, wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym 44 3
BERNADETA DUDEK 44 3
ALFRED PAPROTNY 44 3
JOANNA PÓŁTORAK wystawianie pokwitowań wpłat dokonywanych w kasie 54 4
KARINA KRIEGER prowadzenie spraw związych z podatkiem VAT 34 5
MAŁGORZATA KIWIC   24 4
TERESA SKORUPA   24 4
EWELINA FERENS   34 5
LILIANA ADAMSKA   51 5
ANETA GAŚ   34 5
SAMODZIELNE STANOWISKA
TADEUSZ SZTĘBOROWSKI Prowadzenie nadzoru inwestycyjnego nad realizowanymi inwestycjami w gminie Dobrodzień. 55 17
JOANNA
NIESZWIEC-JASZCZ
Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie w zakresie odpadów komunalnych. 56 17
ALICJA
WŁODARZ-KEMPA
KARIN THOMANOWSKI
Promocja Miasta i Gminy, fundusze unijne, odnowa wsi. 56 17
MAREK KOCHEL Zamówienia publiczne. 36 1
EWALD ZAJONC Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowaniem terenu, nazwy ulic i numerów posesji, podział nieruchomości. 26 1

IRENA KURTZ
Działalność gospodarcza, pożytek publiczny, organizacje pozarządowe, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, Pełnomocnik Burmistrza do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych 37 102
RÓŻA KOŹLIK Ochrona danych osobowych 39 110
ANDRZEJ GAWŁOWSKI Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, BHP 47 102
PIOTR WIĘDŁOCHA Informatyk, sprawy OSP 49 102
SONIA MOJ-RUDZIŃSKA Kontrola wewnętrzna 42 112
ANDRZEJ PAWEŁCZYK Radca prawny 36 1
MARIUSZ KUCHARCZYK Radca prawny 36 1
Metryczka
 • opublikowano:
  16-08-2011 10:40
  przez: Alicja Włodarz-Kempa
 • zmodyfikowano:
  31-07-2019 14:02
  przez: Piotr Więdłocha
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Dobrodzieniu
  odwiedzin: 85018
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
46-380 Dobrodzień
ul. Plac Wolności 1

Dane kontaktowe:

tel.: 34 35 75 100
fax: 34 35 75 100 wew. 30
e-mail: urzad@dobrodzien.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×